1ste LEERJAAR

1ste LEERJAAR   P.54

Geloofsleer
Islam is mijn godsdienst
1. Mijn geloof: de islam
2. Ik ben een moslim
3. Kalimatoe’t-Tawhîd is de poort tot de islam en de gemeenschappelijke leuze van de mos
4. Mijn vrienden hebben ook een geloof
5. Wij spelen en werken samen
SOERA: Basmalla of een doe°â’ om te beginnen

Aanbidding
Ik richt mij tot Allah met mijn gebeden
6. Kalimatoe’s-Sjahâda
7. Elke activiteit begin ik met Bismillah
8. Ik smeek Allah opdat Hij mijn familie, mijn vrienden en mijzelf zou beschermen
9. Wij danken Allah
10. Moslims richten zich tot Allah door hun dagelijks gebed
soera: Hoofdstuk Al-Fatiha

Het leven van de profeet
Ik ken mijn profeet Mohammed (vzmh)
1. De Profeet had een gezin
a. Geboorte
b. Zijn ouders
c. Zijn echtgenote
d. Zijn kinderen
e. Zijn familie”
2. Wij geloven in Mohammed (vzmh)
3. Wij houden van Mohammed (vzmh)
Soera: Hoofdstuk Al-Kawŝar
De Koran is ons Heilig Boek
1. De Koran is het heilige boek van onze godsdienst
2. De Koran is het geopenbaarde boek van Allah
3. Wij luisteren met respect naar de Koran
4. Wij lezen heel graag de Koran
5. Wij gaan zorgvuldig om met de Koran
Soera: Hoofdstuk Al-Ichlâs

Zedelijkheid
Mijn godsdienst adviseert mooie woorden en daden
1. Mijn godsdienst raadt mij aan om mooie woorden te gebruiken
2. Mijn godsdienst raadt mij aan om goede manieren te hebben en goede daden te verrichten
a. Ik groet mijn vrienden
b. Ik bedank mijn vrienden
c. Als het nodig is, zal ik mij verontschuldigen bij mijn vrienden”
3. Van goede manieren en daden word ik gelukkig
4. Allah houdt van mensen met goede manieren en daden
Soera: Hoofdstuk An-Nâs

Godsdienst en Cultuur
Wij vieren samen
6. Wij vieren het begin van het schooljaar
7. Wij hebben belangrijke dagen
8. Belangrijke dagen vieren wij samen
9. Belangrijke dagen samen vieren zorgt ervoor dat onze eenheid, samenhorigheid en solidariteit toenemen
10. Mijn godsdienst leert mij om mijn geluk en verdriet te delen
soera: Hoofdstuk Al-Falaq.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *