2. KLAS

2. KLAS

Leerdomein Geloofsleer
I. Kennismaking met de heilige boeken
1. De nood aan heilige boeken.
2. Allah heeft de heilige boeken gestuurd.
3. Onze godsdienst geeft ons de opdracht om te geloven in de heilige boeken
4. Wij erkennen 4 grote heilige boeken.
5. We leren de gemeenschappelijke kenmerken van de heilige boeken.
6. Ons boek de Koran
7. Een aantal eigenschappen van de Koran
8. Wij respecteren de heilige boeken

II. Het geloof in het lot en de voorbeschikking
1. Allah heeft alles volgens een bepaalde maatregel geschapen
2. Het lot en de wet in het universum
2.1. Fysische wetten
2.2. Sociale wetten
2.3. Biologische wetten
3. De wil van de mens en het lot
3.1. De vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens
3.2. De inspanning van de mens: arbeid en voorziening (levensonderhoud)
3.3. Het einde van de wereld: de dood en het leven
4. Het vertrouwen in Allah
Âyatoe’l Koersî en de vertaling

Leerdomein Aanbidding
I. Gebedshuizen en het gezamenlijke gebed
1. Onze gebedsplaatsen
2. Moskee ambtenaren
3. Ik leer de gebedsplaatsen van andere religies
4. Het gezamenlijke gebed
5. Het vrijdaggebed
6. De andere gezamenlijke gebeden
7. De voordelen van het gebed voor ons
II. Aalmoes, bedevaart en het offeren
1. De behoefte van de mens om te helpen en te delen
2. Het belang van de Islam bij het helpen en het delen
3. Aalmoes als hulpverlening en delen
3.1. Wat is aalmoes?
3.2. Wie is er aalmoesplichtig?
3.3. Van wat kan er aalmoes gegeven worden?
3.4. Aan wie en hoe wordt de aalmoes gegeven?
4. Liefdadigheidsgave als sociale solidariteit
5. Zorgen dat we in een situatie terecht komen dat we liefdadigheidsgave en aalmoes kunnen geven
6. Onze solidariteitsinstellingen
7. Wat is bedevaart en waarom wordt het gedaan?
8. Concepten over bedevaart en °oemra
9. Effect van de bedevaart op het menselijk gedrag
10. Wat is het offeren en waarom wordt het gedaan?

Leerdomein Het leven van de profeet
Voorbeeldige gedragingen uit het leven van de Profeet Mohammed (vzmh)
1. Mohammed (vzmh) waardeerde de mensen
2. Mohammed (vzmh) was betrouwbaar
3. Mohammed (vzmh) was tolerant
4. Mohammed (vzmh) hechtte belang aan kennis
5. Mohammed (vzmh) deed alles in overleg
6. Mohammed (vzmh) was barmhartig en vergevensgezind
7. Mohammed (vzmh) hield van werken en solidariteit
8. Mohammed (vzmh) was moedig en geduldig
9. Mohammed (vzmh) benutte zijn tijd goed
10. Mohammed (vzmh) was altijd voorstander van waarheid
11. Mohammed (vzmh) hield van dieren en natuur

Leerdomein Koran
Opmerkingen op basis van het Islamitische denken
1. Religie en religieuze inzicht
2. Redenen voor interpretatieverschillen van de religie
2.1. Menselijke element
2.2. Sociale veranderingen
3. Vormen van het islamitisch denken
3.1. Opmerkingen over het geloof
3.2. Opmerkingen over Fiqh
3.3. Mystieke reacties
4. Waarom zijn de verschillen wat betreft religieuze inzicht leerrijk voor ons?
5. Geen dwang in de godsdienst!

Leerdomein Zedelijkheid
Religie en goed gedrag
1. Hoe kan de religie ervoor zorgen dat ik een goed gedrag heb?
2. Een aantal geprezen ethische houdingen en gedragingen in de islam
2.1. Juistheid
2.2. Materiële hulp aanbieden aan anderen
2.3.Onderhouden of de bescherming van vertrouwen of toevertrouwde dingen.
2.4. Eerlijkheid
2.5. Broederschap
2.6. Tolerantie en vergeving
2.7. Bescheidenheid (nederigheid)
2.8. Woord houden
2.9. Over goede etiquette beschikken. Goed zijn in omgang.
2.10. Mensen met goedheid behandelen en hun mooie woorden zeggen
2.11. Buitensporigheid & verspilling vermijden

Leerdomein Godsdienst en Cultuur
Religies en zijn universele adviezen
1. Waarom is religie een universele waarheid?
2. Waarom zijn er meerdere religies?
3. Kennismaking met de grote hedendaagse religies
3.1. Hindoeïsme en Boeddhisme
3.2. Jodendom
3.3. Christendom
3.4. İslam
4. Universele tips van de islam en de andere religies
4.1. Eerlijkheid
4.2. Schoonheid
4.3. Vriendelijkheid en welwillendheid
4.4. Respect voor ouderen, liefde voor jongeren
4.5. Diervriendelijkheid
4.6. Milieuvriendelijkheid
4.7. Het vermijden van schadelijke gewoonten
4.8. Anderen niet kwetsen
4.8.1. Niet doden
4.8.2. Niet stelen
4.8.3. Geen valse getuigenis doen
5. Wees tolerant tegenover andere religies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *