1ste LEERJAAR

1ste LEERJAAR   P.54 Geloofsleer Islam is mijn godsdienst 1. Mijn geloof: de islam 2. Ik ben een moslim 3. Kalimatoe’t-Tawhîd is de poort tot de islam en de gemeenschappelijke leuze van de mos 4. Mij...

Nederlands – Turks woordenboek

klik hier: Woordenboek  op  Exel Om een woord te zoeken gebruik in de pagina  CTRL+F, dan schrijf je woord. Als deze woord met (-) zoek, kan je gemakkelijk vinden. bv:  boek,  of  -boek

Veroordelen de verschrikkelijke aanslagen

Als Centrum Islamonderwijs Vlaanderen en het inspectieteam Islam veroordelen wij zonder enig voorbehoud de verschrikkelijke en wrede aanslagen tegen onschuldige burgers van 22 maart 2016 op de luchth...

Soeras en Doeas

1-SOERA AL FATIHA 1-Bismillaahirrahmaanirrahiem 2-Elhamdoe lillaahie rabbiel ‘aalemien. 3-Errahmaanirrahiem. 4-Maalikie yewmieddien. 5-Iyyaake na’boedoe we iyyaake nesta’ien. 6-Ihdienas-siraata...

klas 1

Leerdomein HOOFDSTUKKEN Geloofsleer I.  De geloofsfundamenten 1.   De betekenis en de waarde van het geloof: îmân 2.   Geloofsfundamenten 2.1.   Het geloof in Allah...

klas 3

5.3. HET EERSTE JAAR VAN DE TWEEDE GRAAD LEERDOMEIN: HOOFDSTUKKEN Geloofsleer I.  MENS EN RELIGIE1. De positie van de mens in het heelal2. De natuur van de mens en het geloof3. De positie en het...

2. KLAS

2. KLAS Leerdomein GeloofsleerI. Kennismaking met de heilige boeken1. De nood aan heilige boeken.2. Allah heeft de heilige boeken gestuurd.3. Onze godsdienst geeft ons de opdracht om te geloven in de...

HET EERSTE LEERJAAR

HET EERSTE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD Geloofsleer  I. De geloofsfundamenten 1. De betekenis en de waarde van het geloof: îmân2. Geloofsfundamenten      2.1. Het geloof in Allah ...

Geloofsfundamenten

Leerdomein:   GELOOFSLEER Het eerste leerjaar van de eerste graad – 1 I. GELOOFSFUNDEMENTEN – GELOOFSVOORWAARDEN – GELOOFSARTIEKELEN 1. De betekenis en de waarde van het geloof:  îm...

Onze godsdienst en cultuur

 Leerdomein: GODSDIENST EN CULTUUR  Het eerste leerjaar van de eerste graad – 8 LESONDERDELEN         Onze godsdienst en cultuur 1. De cultuur en de aspecten van cultuur 2. De invloeden van de ...