Aysja, De Moeder van de Gelovigen

AYSJA , DE MOEDER VAN DE GELOVIGEN

Aboe Bakr, vader van Aysja, was een persoonlijke vriend van de profeet Mohammed (v.z.m.h). Hij zou bereid zijn geweest om zijn leven te geven voor dat van de profeet. Het spreekt dan ook vanzelf dat het Aboe Bakr’s grootste wens was om tot de familie van de profeet te behoren. Na de dood van Khadiedja wou hij zijn lijden verzachten door hem de hand van zijn dochter aan te bieden.

De profeet die meteen begreep welk geloof en diepe vriendschap aan de basis van zijn voorstel lag, aanvaardde het aanbod en trad met Aysja in het huwelijk. Aysja verloofde met de profeet toen zij 14 jaar was en ze zijn getrouwd wanneer zij 18 jaar was. In die tijd was leeftijdsverschil tussen partners was niet abnormaal.

De rol van Aysja kan in de geschiedenis van de Islam zeer belangrijk genoemd worden. Zij was zeer intelligent, geleerd, verstandig, fatsoenlijk en verlegen. Ze was een uitmuntende vrouw. Ze bezat veel wetenschappelijke kennis. Zij was degene die heel wat thema’s in de Islam die met de vrouw te maken hadden, van onze profeet leerde en aan ons overbracht. Zij vertelde 2210 “hadies” (overleveringen van onze profeet) over. Zij besliste ook over een aantal godsdienstige onderwerpen.

Onze profeet hield erg veel van Aysja. De laatste dagen van zijn leven bracht hij met haar door. De profeet Mohammed (v.z.m.h) stierf en werd begraven in haar kamer.

De stam Moestalikzonen, aangemoedigd door de stam Koeraisj, waren van plan om Medina aan te vallen, en om zo de profeet te vermoorden. Ze begonnen hiervoor soldaten te verzamelen. De profeet vernam dit en stelde een onderzoek in. Toen bleek dat dit nieuws waar was, kwam de profeet in beweging. Aan deze tocht nam ook Aysja deel. Op de terugweg, dicht bij Medina, rustte het leger uit. Aysja zonderde zich af van de groep om haar behoefte te doen. Toen ze terugkwam merkte ze dat ze haar halsketting kwijt was. Ze keerde terug en vond haar ketting. Maar ondertussen was het leger al vertrokken. In plaats van te verdwalen in de woestijn, besloot ze om te wachten. Safwan, die de opdracht had om achtergebleven materialen van het leger te verzamelen, vond haar. Hij liet Aysja op zijn kameel plaatsnemen en zelf ging hij te voet. Op die manier bereikten ze het leger. De schijnheiligen beschuldig-den haar vals van overspel. De profeet had geen twijfel over de goede zeden en zedelijkheid van Aysja. Maar hij onderzocht toch of het waar was. Uiteindelijk kwam de openbaring. Zo werd de onschuld van Aysja door een koranvers bevestigd. Dit gebeurtenis heet de Ifk (= lastering).

Op het moment dat de derde kalief Osman sneuvelde, was Aysja in Mekka voor de bedevaart. Op de terugweg hoorde ze dat Osman sneuvelde, dat de moordenaars de controle hadden over Medina, dat Ali (schoenzoon van de profeet) de nieuwe kalief werd en dat Medina aan regeringsloosheid leed, in anarchie was. Hierdoor keerde ze terug naar Mekka. Ze verzamelde soldaten om Medina te redden, de moordenaars te vinden, invloed van kalifaat terug te herroepen en om de eer van de moslims te redden. Door de list van schijnheiligen vocht het leger van Aysja tegen de aanhangers van Ali. Tijdens deze oorlog zat Aysja op een kameel. Hierdoor werd deze oorlog ” Kameel gebeurtenis” genoemd. Ali won dit gevecht. Hij bezocht Aysja, toonde eerbied en verzoende met haar.

Onze moeder Aysja overleed in het jaar 677 op 74-jarige leeftijd in Medina en werd begraven in het kerkhof Djennet oel Baki°.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *