Wat is Islam?

  Hadies Djibriel:   Aboe Hafs °Omar ibnul Khattaab (Allah’s welbehagen zij met hem ) heeft gezegd : Toen wij op een dag bij de boodschapper van Allah ( Allah’s zegen en vrede zij met hem) zaten: verscheen er een man voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, …

Lees Meer

De delen van de Koran

1. Wat is de Koran? De Koran is het laatste heilig boek dat Allah aan de mensen heeft doen nederdalen. Het is ge­openbaard aan de laatste profeet Mohammed (saw) via de engel Djibriel… Koran betekent letterlijk lezen, verzamelen of samenbrengen. Deze naam is door de Koran zelf gegeven. (Al-Bakara: 2/185) Andere …

Lees Meer

De Hadies

1. Betekenis (letterlijk) Hadies betekent letterlijk “nieuws”, “verhaal” of “verbale communicatie van iets”. De hadiesen zijn na de Koran de belangrijkste bron van kennis voor een moslim. De hadies verduidelijken talloze zaken die in de Koran geopenbaard zijn. Zo staat er in de Koran herhaaldelijk dat er gebeden moet worden …

Lees Meer

Soennah

1. Welke zijn de bronnen van de islam? Er zijn vier bronnen: 1. De Koran. 2. De soennah van de profeet. 3. Kiyas el-Foekaha 4. Idjma: Overeenkomst van de rechtsgeleerden 2. Wat is de betekenis van de soennah? Soennah: De weg, de levenshouding van de profeet (v.z.m.h.). De soennah bestaat …

Lees Meer

De Bekende Zes Hadies Boeken

1.Het belang van hadies Voor moslims zijn hadies of woorden van profeet heel belangrijk. Omdat zijn woorden of hadies in elke eeuw de licht en de weg zijn en zal wijzen. Hadies is op zelfde tijd voor moslims dynamizm (krijgen) hadies laat ook meevoelen in de tijd van Profeet Mohammed. …

Lees Meer