De Smeekbede en Het Zich Herinneren van God

1. Definitie van “doe°a” of smeekbede Doe°a is een hulp vragen aan Allah. De doe°a (smeekbede), kan in eigen taal met eigen woorden verricht worden, en is niet aan een bepaalde tijd of plaats gebonden. Het aanroepen van Allah d.m.v. doe°a houdt in dat een schepsel eigen onmacht begrijpt en …

Lees Meer

De Adolescentie en De Puberteit

1.Inleiding De term adolescentie wordt gebruikt voor de periode tussen de kinderjaren en volwassenheid, globaal beschouwd is dit de leeftijdsperiode van 12 tot 22 jaar. De puberteit valt binnen de adolescentieperiode waarin geslachtsrijping plaats vindt. Volgens de islamologen wordt het begin van de puberteit globaal geschat op 9 jaar voor …

Lees Meer

Het Vrijdaggebed

1.Het Vrijdaggebed Dit gebed is verplicht met de vers: “O gelovigen! wanneer op vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel dit is beter voor u indien jij het weet.” (Djoemoea: 62/9). In zijn toespraak op de dag dat …

Lees Meer

De Morele en Lichamelijke Reinheid

De reinheid Het is één van de hoofdzaken die Allah ons via onze Profeet heeft aanbevolen. De eerste wahiey die aan onze Profeet kwam, begon met “Lees”, en in de tweede wahiey werd gezegd: “O jij ommantelde! Sta op en waarschuw. Jouw Heer, verheerlijk Hem. En reinig Jouw kleding. En …

Lees Meer

Berouw – Tewbeh

Berouw – Tewbeh 1.Tewbeh betekent: Berouw tonen en terugkeren naar het rechte pad. Tewbeh komt voor uit een gevoel van kwelling dat een gelovige heeft wanneer hij beseft dat hij door zijn zonden en overtredingen verwijderd is geraakt van Allah’s liefde en barmhartigheid. Allah spoort de gelovigen met de volgende …

Lees Meer

Het Offer en Het Offerfeest

1.Wat is het offer ? Dit is het slachten met de uitgesproken intentie tot het verrichten van een aanbidding (°ibadah) binnen de eerste drie dagen van het offerfeest, van een dier dat geofferd mag worden en daarbij het bloed laten vloeien. Het offeren van een dier is noodzakelijk (wadjib). Het …

Lees Meer