Spreekmanieren

SPREEKMANIEREN In de Koran: “En wiens woord is beter dan dat van hem die oproep tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: ‘Voorwaar, ik behoor tot de moslims.’ ” El-Foessilet: 41/ 33 “(Het uitspreken van) vriendelijke woorden, vergeving is beter dan een liefdadigheid die door kwetsing gevolgd …

Lees Meer

Onverschilligheid

Doelstellingen: – De term “onverschilligheid” kunnen beschrijven. – De solidariteit tussen de mensen kunnen stimuleren. – Elkaar helpen om tegen het kwaad weerstand te kunnen bieden. Opdrachten: – Wat doe je bij een verkeersongeval? – Wat doe je als je vrienden in de “alcoholisme” belanden? 1. Definitie De term “onverschilligheid” …

Lees Meer

Media (communicatiemiddellen)

Doelstellingen: – Het begrip “media” kunnen definiëren. – De functies van media kunnen kennen. – De soorten van media kunnen analyseren. – De manipulatie van media kunnen controleren. Opdrachten: – Welke kranten of tijdschriften ken je? – Naar welke tv. zenders of programma’s kijk je? – Welke gebeurtenis was de …

Lees Meer

De Islamitische Personaliteit

De personaliteit is het geheel van de rechten en voordelen van de mens die zijn leven, gezondheid en lichaam beschermt en zijn sociale positie en de maatschappij behoudt. Een andere definitie van de personaliteit is de manier van de mens, die verankerd ligt in de ziel en die iedere vrijwillige …

Lees Meer

Misbruik en Pedofilie (Seksuele misbruik en Mishandelen)

Doelstellingen – Het begrip “pedofilie” kunnen definiëren. – De leerlingen bewust maken tegen seksueel misbruik. – Risicofactoren en vormen kunnen uitleggen. – Gevolgen van seksueel misbruik kunnen aanleren. – Gewone seksuele omgaan kunnen analyseren. – Mogelijke oorzaken van pedofilie kunnen herkennen. – Signalen van slachtoffers kunnen duidelijk maken. – De …

Lees Meer

De Mensenrechten in de Islam

Doelstellingen: – De term “mensenrechten” kunnen definieren. – Mensenrechten in de Kor’an kunnen beschrijven. – Sommige elementaire rechten kunnen opsommen. – Mensenrechten en Verenigde Naties. Opdrachten: – Heb je ooit het recht van een mens geschonden? – Welke rechten hebben de mensen? – Welke organisaties ken je over mensenrechten ? …

Lees Meer

Racisme

Doelstellingen: – Het begrip “racisme” kunnen definiëren – De verschillen kunnen goed uitleggen – Het begrip “discriminatie” kunnen uitleggen – De Koranische verzen erover kunnen vertellen. Opdrachten: – Welke racistische ervaringen heeft Europa geleefd? – Zie je nu racistische uitingen in de verschillende landen? Welke? 1. Definitie: inleiding Racisme is …

Lees Meer

Het Respecteren van de Orde (An-Nizaam)

HET RESPECTEREN VAN DE ORDE (An-Nizaam) 1. Definitie: Het heelal beweegt al eeuwen in een ordelijke toestand. De mensen en de gemeenschappen drijven hun activiteiten meestal in ordelijke toestand maar soms zweven ze in ordeloosheid. De term “orde” is heel belangrijk in het menselijke leven en het wetenschappelijke niveau. Het …

Lees Meer

Corruptie (Rusjwet)

1. Definitie: Corruptie betekent omkoperij. Het is de gehele gang van zaken rond een omkopingsaffaire. Bij een corruptie-affaire kun je een omkoper en de omkoopbare mensen ontmoeten. Het geld die bij corruptie gebruikt men, noemt men smeergeld of steekpenningen. Het geld waarmee met iemands gunst koopt of iemand omkoopt. Je …

Lees Meer

Islamitische Verdraagzaamheid en Samenwonen

ISLAMITISCHE VERDRAAGZAAMHEID EN SAMENWONEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE GEMEENSCHAPPEN Als we de Islamitische omgangsregels van moslims met niet-moslims bekijken, en wat daarin halal en haram is, vinden we twee Koran verzen, die hier betrekking op hebben en samen hangen richtlijnen over deze kwestie geven. “Allah verbiedt u niet, degenen, die niet …

Lees Meer

Werken of Bedelen in Islam?

1. Het verschil tussen werken en bedelen God heeft de wereld ten gunste van de mens geschapen. De mens moet zijn behoeften verdienen door werken. Hij moet werken of bedelen. Het is de moslim niet toegestaan om het werk te ontwijken. De profeet Mohammed (vzmh) verbiedt de moslim om zonder …

Lees Meer
het geld in islam

Het Geld in de Islam

 1. De functies van het geld Het geld heeft een belangrijke plaats in onze dagelijkse leven. Groot en klein iedereen is bezig met geld. Wat is dan geld? Het geld is koop- en betaalmiddel. Als men deze middel goed gebruikt, kan men er voordelen bereiken, maar als het in slechte …

Lees Meer

Islamitische Visie op Educatie, Opvoeding en Terbiyah

1. Terbiyah In de Koran en ahadith (tradities die berichten over iets wat Rasoeloellah (vzmh) heeft gedaan, bevolen te doen of te laten of stilzwijgend heeft goedgekeurd als zijn metgezellen het deden, neemt terbiyah, opvoeding en onderwijs een belangrijke plaats in. Deze twee termen wordt in het Arabisch samengevat in …

Lees Meer

De Wederzijdse Hulp en Steun in de Islam

4. 1 Definitie van de wederzijdse hulp vanuit twee verzen (Koranische teksten) “En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger …

Lees Meer

Individuele Verantwoordelijkheid

1. Individuele verantwoordelijkheid Dit is het gebied van sociale en morele verantwoordelijkheid, door de Islam (‘taklief) genoemd. Binnen dat gebied bestaat er vrijheid om voortdurend morele keuzen te maken: lustgevoelens onderdrukken, woede beteugelen, alle neigingen van egoïsme en egocentrisme bestrijden, slechte intenties voor goede ruilen, enz. Voortdurend kan men kiezen …

Lees Meer

De Verantwoordelijke Persoon

Om al Allah’s geboden en verboden op te volgen en daarvoor verantwoordelijk te zijn, moet een mens 1. bij zijn volle verstand zijn (‘aqil); 2. de leeftijd der puberteit bereikt hebben (baligh) a. Zwakzinnigen en kinderen zijn niet verantwoordelijk voor het opvolgen van Allah’s geboden en verboden. b. Binnen de …

Lees Meer

Rechtvaardigheid

Islam is een religie van rechtvaardigheid. Ten aanzien van de moslim is rechtvaardigheid een religieuze verplichting, die Allah als volgt aanbeveelt: “Allah schrijft rechtvaardigheid, liefdadigheid en schenkingen aan verwanten voor.” (An-Nahl: 16/90) “Allah beveelt jullie aan de rechthebbenden te voldoen wat aan jullie ter bewaring is toevertrouwd. En wanneer jullie …

Lees Meer