Het Koranische Wonder – Al Iedjaz’oel Koran

HET KORANISCHE WONDER (AL-IE°DJAZ OEL-KORAN) De Koran, die veertien eeuwen geleden is geopenbaard, vermeldt de feiten die pas onlangs ontdekt zijn of door wetenschappers geverifieerd. Het is buiten elke billijkheid dat iemand veertienhonderd jaar geleden deze feiten zou hebben geweten, daar ze pas onlangs ontdekt of geverifieerd zijn met geavanceerde …

Lees Meer