wat is godsdienst, soorten godsdiensten

Wat is Godsdienst? Soorten Godsdiensten

  1. Wat is godsdienst ? Godsdienst in Arabisch “Dien” betekent: beloning, straf, afrekening, heersen, overheersing, levenswijze, goddelijke wet, religie, de rechte weg der gehoorzaamheid… In het Nederlands godsdienst: de dienst van god. In de Islam betekent ‘dien’: de goddelijke wetten (Shari`ah) die Allah aan de mensheid gegeven heeft via …

Lees Meer

Wat is Islam?

  Hadies Djibriel:   Aboe Hafs °Omar ibnul Khattaab (Allah’s welbehagen zij met hem ) heeft gezegd : Toen wij op een dag bij de boodschapper van Allah ( Allah’s zegen en vrede zij met hem) zaten: verscheen er een man voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, …

Lees Meer

Geloven in Allah

A. De tekenen van Allah “Hij is het, die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er stadia voor verordende, zodat gij het getal der jaren en het berekenen (van de tijd) mocht kennen. Allah heeft dit niet dan in waarheid geschapen: …

Lees Meer

Het Gebed

1. Definitie van ibada: Het Arabische woord voor eredienst, of gebed, “ibada”, is afgeleid van ” abada”, dat “onderwerpen” of “aanbidden” betekent. Ook het woordje “abd”, dienaar, is daarvan afgeleid. Het drukt uit dat Allah de Heer en Meester is en de mens Zijn dienaar en alles wat de dienaar …

Lees Meer

De Vasten

1. Wat is de vasten? 2. Soorten vasten 3. Soorten godsdienstoefeningen 1. Wat is de vasten? De vasten is één der 5 Zuilen of grondbeginselen van de Islam. Het is een godsdienstoefening die met het lichaam wordt verricht. De vasten is het zich onthouden van eten, drinken, roken, het toestaan …

Lees Meer

De delen van de Koran

1. Wat is de Koran? De Koran is het laatste heilig boek dat Allah aan de mensen heeft doen nederdalen. Het is ge­openbaard aan de laatste profeet Mohammed (saw) via de engel Djibriel… Koran betekent letterlijk lezen, verzamelen of samenbrengen. Deze naam is door de Koran zelf gegeven. (Al-Bakara: 2/185) Andere …

Lees Meer

De Hadies

1. Betekenis (letterlijk) Hadies betekent letterlijk “nieuws”, “verhaal” of “verbale communicatie van iets”. De hadiesen zijn na de Koran de belangrijkste bron van kennis voor een moslim. De hadies verduidelijken talloze zaken die in de Koran geopenbaard zijn. Zo staat er in de Koran herhaaldelijk dat er gebeden moet worden …

Lees Meer

Soennah

1. Welke zijn de bronnen van de islam? Er zijn vier bronnen: 1. De Koran. 2. De soennah van de profeet. 3. Kiyas el-Foekaha 4. Idjma: Overeenkomst van de rechtsgeleerden 2. Wat is de betekenis van de soennah? Soennah: De weg, de levenshouding van de profeet (v.z.m.h.). De soennah bestaat …

Lees Meer

De Bekende Zes Hadies Boeken

1.Het belang van hadies Voor moslims zijn hadies of woorden van profeet heel belangrijk. Omdat zijn woorden of hadies in elke eeuw de licht en de weg zijn en zal wijzen. Hadies is op zelfde tijd voor moslims dynamizm (krijgen) hadies laat ook meevoelen in de tijd van Profeet Mohammed. …

Lees Meer

Hoe zich te Gedragen op de Openbare Plaatsen?

Hoe gaan wij gedragen in het openbaar? Eén van de goede eigenschappen van de moslims is het goede gedrag in het openbaar. Omdat de Islam een volledige richtsnoer voor het leven is. Het schrift is niet alleen de geloven voor, maar ook de handelingsregels van de maatschappij. De moslims moeten …

Lees Meer

De Regels van Het Goede Nabuurschap in de Islam

Het recht van nabuurschap wordt door de moslim erkend, gewaarborgd en volkomen wederzijds toegepast. Allah schrijft ons dit recht zo voor: “Behandel uw ouders, uw naaste verwanten, wezen en behoeftige, uw buren, zowel die tot de familie behoren als uw naaste buren… goed.” En-Nisa: 36 De profeet (vzmh) zei: “De …

Lees Meer

De Dagelijkse Doeas – Smeekbeden Van De Moslims

1. Doe°a na het eten “Elhamdoelillah (3x) illezi et°amena we sekana we dje°alena minel moeslimien. Kuluu wesjraboe we la toesrifoe innehoe la yoehibboel moesrifien.” “Alle lof komt toe aan Allah die ons drinken en eten gaf en ons Moslim maakte. (O kinderen van Adem… eet en drinkt, maar verkwist niet, …

Lees Meer

Selaam ( Het Groeten in de Islam)

1.Selaam in de Koran “O jullie die geloven! Gaat geen huizen binnen, behalve jullie huizen, totdat jullie toestem-ming hebben gevraagd en selam hebben gegeven aan haar bewoners. Dat is beter voor jullie, hopelijk jullie laten vermanen.” (Noer: 24/ 27) “…Wanneer jullie dan huizen binnentreden, geeft julliezelf dan selam, een groet …

Lees Meer

Het jaar van het olifant

1.Het jaar van het olifant Ieder jaar kwamen er veel mensen naar stad Mekka om de bedevaart te verrichten en bij de Ka°ba te bidden. Het was de taak van Abdoel Moettalib om dan voor water en alles wat de pelgrims nodig hadden te zorgen, want hij was de beschermer …

Lees Meer

Emigratie naar Abessinië (Ethiopië)

1.Emigratie naar Abessinië (Ethiopië) Veel moslims moesten zich verbergen en in het geheim bidden terwijl ze er eigenlijk behoefte aan hadden rustig en in alle vrijheid te bidden en meer te leren over hun godsdienst, zonder angst of zorgen. Mohammed raadde deze kwetsbare moslims aan te vluchten omwille van hun …

Lees Meer

Eerste Kalief: Aboe Bakr

1.Aboe Bakr(eerste kalief) Hz. Aboe Bakr was de vriend van onze profeet (vzmh). Hij was ook de eerste kalief na de dood van onze profeet. Hij werd twee jaar na de profeet te Mekka geboren. En hij overleed twee jaar na hem te Medina. Aboe Bakr heeft veel bijgedragen tot …

Lees Meer

Berouw – Tewbeh

Berouw – Tewbeh 1.Tewbeh betekent: Berouw tonen en terugkeren naar het rechte pad. Tewbeh komt voor uit een gevoel van kwelling dat een gelovige heeft wanneer hij beseft dat hij door zijn zonden en overtredingen verwijderd is geraakt van Allah’s liefde en barmhartigheid. Allah spoort de gelovigen met de volgende …

Lees Meer

Het Offer en Het Offerfeest

1.Wat is het offer ? Dit is het slachten met de uitgesproken intentie tot het verrichten van een aanbidding (°ibadah) binnen de eerste drie dagen van het offerfeest, van een dier dat geofferd mag worden en daarbij het bloed laten vloeien. Het offeren van een dier is noodzakelijk (wadjib). Het …

Lees Meer