Satan Duivel

Wat Satan is en waarom hij werd geschapen?  Satan duivel was, zoals de djinn waar hij meestal bij was, ook van ‘vuur’ geschapen. Voor hij op de proef werd gesteld , verbleef hij in het gezelschap van engelen en handelde en vereerde God zoals zij dit deden. In tegenstelling tot de …

Lees Meer
iman - geloof

Wat is Iman? – De Geloofsvoorwaarden

1-Wat is Iman? – De Geloofsvoorwaarden Het geloof is het geloven in alle wetten die Allah door Mohammed heeft gestuurd. Geloven en volledig vertrouwen hebben in deze wetten zowel in woorden als met het hart geloven en bevestigen. De geloofsleer omschrijft de Godskennis die de gelovige zich dient eigen te …

Lees Meer

Het Geloof in Allah

1.Verschil en relatie tussen iman en Islam Islam, het zich onderwerpen aan Allah’s geboden, kan niet uitgevoerd worden zonder Iman. Het schenden van Iman betekent dat er geen twijfel zou bestaan over het feit dat Allah, de Verhevene de Enige God is. In het hele islamitische systeem van geloof en …

Lees Meer

Het Paradijs en Het Hel

BELONING EN STRAF: Allah is eerlijk: iedereen is verantwoordelijk voor zijn daden. Deze verantwoordelijkheid laat een ieder naar zichzelf kijken en naar zijn eigen daden. Het geloof in het Leven na de Dood houdt het volgende in: 1. In de islam is de dood niet het einde van het leven. …

Lees Meer

De Plichten Tegenover Allah

HOE ZICH GEDRAGEN TEGENOVER ALLAH ? 1. Geloven in het bestaan van Allah. 2. Alleen voor Allah bidden. In de koran: “U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp” (El- Fatiha: 1/5) “O jullie mensen, aanbid uw Heer, die U in degenen, die voor U waren, schiep …

Lees Meer

Het Zoeken Naar Kennis

1. Het belang van kennis De Islam moedigt kennisvergaring aan; zowel in de Koran als in de woorden van de Profeet (vzmh). “Allah getuigt (dmv Zijn schepping en Zijn openbaring), en de engelen en allen die kennis bezitten getuigen, dat er geen god is dan Hij (Allah). Handhaver van de …

Lees Meer

Wat is een moskee?

De Moskee 1.Wat is een moskee? Een moskee is een gebouw waar de moslims samenkomen om te bidden tot Allah. We noemen het gebouw ook een ‘mesdjid’ of een ‘djami’. In Saoedi-Arabië en in andere landen noemt men een moskee ‘mesdjid’. In Turkije noemen ze de kleine moskeeën ‘mesdjid’ en …

Lees Meer

Het Vrijdaggebed

1.Het Vrijdaggebed Dit gebed is verplicht met de vers: “O gelovigen! wanneer op vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel dit is beter voor u indien jij het weet.” (Djoemoea: 62/9). In zijn toespraak op de dag dat …

Lees Meer

Soera Al-Fedjr En Betekenis

HET HOOFDSTUK AL-FEDJR (Koran 89) Lees online Koran Programa Biesmiellahierrahmanierrahiem Welfedjr(ie). Weleyalien °asjr(iew). Wesjsjef°ie welwetr(ie). Welleylie ‘iedza yesr(ie). Hel fie dzalieke kasemul liedzie hidjr(in). ‘Elem tera keyfe fe°ale rabboeke bie °aad(in). ‘Ieramadzatiel °imad(i). (E)lletie lem yoekhleak misloeha fielbielaad. We semoedelledziene djaboessakhra bielwaad. We fier°awne dziel ‘ewtaad(ie). (E)lledziene taghaw fielbilaad(ie). Fe …

Lees Meer

Soera asj-Sjems en Betekenis

HET HOOFDSTUK ASJ-SJEMS (DE ZON) 1.Soera asj-sjems Biesmiellahier rahmanier rahiem 1. Wesjsjemsie we doehaha.   2. Welkamerie iedza telaha.   3. Wenneharie iedza djellaha.   4. Welleylie iedza yeghsjaha.   5. Wessema‘ie we ma benaha.   6. Wel‘erdi we ma tahaha.   7. We nefsiew we ma sewwaha.   8. …

Lees Meer

De Plichten Van Kinderen Tegenover De Ouders

1.De plichten van kinderen tegenover de ouders 1. Altijd en overal respect hebben. In de koran: “Uw heer heeft u bevolen, zeggende: “Aanbidt niemand anders dan mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt hebben of beiden doen dit, zeg dan nimmer …

Lees Meer

De Morele en Lichamelijke Reinheid

De reinheid Het is één van de hoofdzaken die Allah ons via onze Profeet heeft aanbevolen. De eerste wahiey die aan onze Profeet kwam, begon met “Lees”, en in de tweede wahiey werd gezegd: “O jij ommantelde! Sta op en waarschuw. Jouw Heer, verheerlijk Hem. En reinig Jouw kleding. En …

Lees Meer

De Rituele Reiniging

B.ONZICHTBARE REINIGING: De Rituele Reiniging “O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op het gebed (salat), wast dan jullie gezich-ten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels. En indien jullie Djoenoeb zijn, reinigt jullie dan. En indien jullie …

Lees Meer

De Emigratie – Al Hidjrah

1. Twee Kamelen De profeet stuurde de moslims onopvallend mogelijk, soms èèn voor èèn, naar Yasrib, dat later Medina-toen-Nebi =Stad van de profeet zou heten. Dit werd later afgekort tot Medina. Sommigen werden onderschept en terug gebracht naar Mekka om verhoord en gemarteld te worden. De polytheïsten waren zich bewust …

Lees Meer

De Eerste Ontwikkelingen in Medina

1-Onze profeet bouwde ‘Mesdjid oen-Nebewi’ in Medina. Voor meer fotos en Op map te zien In deze eenvoudige masdjid gaf hij zijn verhandelingen, leunend op een palmboomstrook. Zijn woorden spraken recht tot de harten van zijn metgezellen. Een van de vroegste “khutbah’s” over “Sadaqah” – Barmhartigheid, liefdadigheid, gaat als volgt: …

Lees Meer

Tweede Kalief: Omar Ibn-oel Khattaab

1.De bekering van Omar Drie dagen nadat Hamza zich tot de Islam bekeerde, deed Omar Ibn oel khattaab dat ook. Hij staat bekend als de veertigste moslim. Voordat hij moslim werd had hij de hardste acties gevoerd tegen de moslims. Op een nacht hoorde hij in het geheim de profeet …

Lees Meer