Het Geloof in God

Het Geloof 1. Definitie : de betekenis van het geloof Het woord “geloof” is een overtuiging en een vast weten over iets die men niet ziet. Het geloof betekent dus “het vertrouwen in de waarheid van iets”. Dit is letterlijke betekenis. De gebruikelijke betekenis van het geloof in de godsdienst …

Lees Meer

Onverschilligheid

Doelstellingen: – De term “onverschilligheid” kunnen beschrijven. – De solidariteit tussen de mensen kunnen stimuleren. – Elkaar helpen om tegen het kwaad weerstand te kunnen bieden. Opdrachten: – Wat doe je bij een verkeersongeval? – Wat doe je als je vrienden in de “alcoholisme” belanden? 1. Definitie De term “onverschilligheid” …

Lees Meer

Media (communicatiemiddellen)

Doelstellingen: – Het begrip “media” kunnen definiëren. – De functies van media kunnen kennen. – De soorten van media kunnen analyseren. – De manipulatie van media kunnen controleren. Opdrachten: – Welke kranten of tijdschriften ken je? – Naar welke tv. zenders of programma’s kijk je? – Welke gebeurtenis was de …

Lees Meer

De Islamitische Personaliteit

De personaliteit is het geheel van de rechten en voordelen van de mens die zijn leven, gezondheid en lichaam beschermt en zijn sociale positie en de maatschappij behoudt. Een andere definitie van de personaliteit is de manier van de mens, die verankerd ligt in de ziel en die iedere vrijwillige …

Lees Meer

Misbruik en Pedofilie (Seksuele misbruik en Mishandelen)

Doelstellingen – Het begrip “pedofilie” kunnen definiëren. – De leerlingen bewust maken tegen seksueel misbruik. – Risicofactoren en vormen kunnen uitleggen. – Gevolgen van seksueel misbruik kunnen aanleren. – Gewone seksuele omgaan kunnen analyseren. – Mogelijke oorzaken van pedofilie kunnen herkennen. – Signalen van slachtoffers kunnen duidelijk maken. – De …

Lees Meer

Soera Al Hoedjoerat (10-13) en Betekenis

STUDIE VAN DE VERZEN 10-13 VAN SOERA 49 : AL-HOEDJOERAAT  ( DE APPARTEMENTEN) Ayat van soera Al Hoedjoeraat: 10. ‘Iennema l-moe’mienoene ‘ikhwetoen fe ‘eslihoe beyne ‘ekhaweykoem wa-ttakoe-llahe le°allekoem toerhamoen. 11. Ya ‘eyyoeha l-ledziene ‘amenoe la yeskhar kawmoen mien kawmien °asa ‘en yekoenoe khayran mienhoem, we la niesa’oen mien nisa’ien °asa …

Lees Meer

De Mensenrechten in de Islam

Doelstellingen: – De term “mensenrechten” kunnen definieren. – Mensenrechten in de Kor’an kunnen beschrijven. – Sommige elementaire rechten kunnen opsommen. – Mensenrechten en Verenigde Naties. Opdrachten: – Heb je ooit het recht van een mens geschonden? – Welke rechten hebben de mensen? – Welke organisaties ken je over mensenrechten ? …

Lees Meer

Racisme

Doelstellingen: – Het begrip “racisme” kunnen definiëren – De verschillen kunnen goed uitleggen – Het begrip “discriminatie” kunnen uitleggen – De Koranische verzen erover kunnen vertellen. Opdrachten: – Welke racistische ervaringen heeft Europa geleefd? – Zie je nu racistische uitingen in de verschillende landen? Welke? 1. Definitie: inleiding Racisme is …

Lees Meer

De Zekaat

De Zekaat DE ZAKAAT EN HET PRINCIPE VAN HET VERDELEN VAN RIJKDOM 1. Definitie: betekenis en historie a) Letterlijke betekenis: Het woord zakaat heeft de letterlijke betekenis loutering (= zuivering) en vruchtbaarheid in het Arabisch. Hier bedoelt men twee soorten zuiveringen en vruchtbaarheden:– zuivering en vruchtbaarheid op geestelijke vlak.– zuivering …

Lees Meer

Het Respecteren van de Orde (An-Nizaam)

HET RESPECTEREN VAN DE ORDE (An-Nizaam) 1. Definitie: Het heelal beweegt al eeuwen in een ordelijke toestand. De mensen en de gemeenschappen drijven hun activiteiten meestal in ordelijke toestand maar soms zweven ze in ordeloosheid. De term “orde” is heel belangrijk in het menselijke leven en het wetenschappelijke niveau. Het …

Lees Meer

Corruptie (Rusjwet)

1. Definitie: Corruptie betekent omkoperij. Het is de gehele gang van zaken rond een omkopingsaffaire. Bij een corruptie-affaire kun je een omkoper en de omkoopbare mensen ontmoeten. Het geld die bij corruptie gebruikt men, noemt men smeergeld of steekpenningen. Het geld waarmee met iemands gunst koopt of iemand omkoopt. Je …

Lees Meer

Palestina – Filistin

1. Het land Palestina : Kan°aan Palestina is één van de oudste landstreken van menselijke leven waar tegenwoordig de staat Israël gevestigd is. De oorspronkelijke naam van Palestina was ‘Kan°aan’ (Kanaan) en oorspronkelijke inwoners van Kan°aan waren de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kan°aanieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en …

Lees Meer

Islamitische Verdraagzaamheid en Samenwonen

ISLAMITISCHE VERDRAAGZAAMHEID EN SAMENWONEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE GEMEENSCHAPPEN Als we de Islamitische omgangsregels van moslims met niet-moslims bekijken, en wat daarin halal en haram is, vinden we twee Koran verzen, die hier betrekking op hebben en samen hangen richtlijnen over deze kwestie geven. “Allah verbiedt u niet, degenen, die niet …

Lees Meer

Werken of Bedelen in Islam?

1. Het verschil tussen werken en bedelen God heeft de wereld ten gunste van de mens geschapen. De mens moet zijn behoeften verdienen door werken. Hij moet werken of bedelen. Het is de moslim niet toegestaan om het werk te ontwijken. De profeet Mohammed (vzmh) verbiedt de moslim om zonder …

Lees Meer
het geld in islam

Het Geld in de Islam

 1. De functies van het geld Het geld heeft een belangrijke plaats in onze dagelijkse leven. Groot en klein iedereen is bezig met geld. Wat is dan geld? Het geld is koop- en betaalmiddel. Als men deze middel goed gebruikt, kan men er voordelen bereiken, maar als het in slechte …

Lees Meer

Islamitische Visie op Educatie, Opvoeding en Terbiyah

1. Terbiyah In de Koran en ahadith (tradities die berichten over iets wat Rasoeloellah (vzmh) heeft gedaan, bevolen te doen of te laten of stilzwijgend heeft goedgekeurd als zijn metgezellen het deden, neemt terbiyah, opvoeding en onderwijs een belangrijke plaats in. Deze twee termen wordt in het Arabisch samengevat in …

Lees Meer

De Verdiensten van de Kennis in de ıslam

DE VERDIENSTEN VAN DE KENNIS IN DE ISLAM 1. Het belang van kennis2. Het concept °ilm3. Verkrijgen van kennis4. Soorten van kennis5. Bronnen voor de kennis5.1. Basis kennis en professionele kenni5.2. Basis Kennis6. Koran en soennah6.1. De Koran6. 2. De soennah6.3. De Hadis7. Kennis, aanbidding en ethiek 1. Het belang …

Lees Meer