Soeras en Doeas

1-SOERA AL FATIHA 1-Bismillaahirrahmaanirrahiem 2-Elhamdoe lillaahie rabbiel ‘aalemien. 3-Errahmaanirrahiem. 4-Maalikie yewmieddien. 5-Iyyaake na’boedoe we iyyaake nesta’ien. 6-Ihdienas-siraata...

Soera Al Hoedjoerat (10-13) en Betekenis

STUDIE VAN DE VERZEN 10-13 VAN SOERA 49 : AL-HOEDJOERAAT  ( DE APPARTEMENTEN) Ayat van soera Al Hoedjoeraat: 10. ‘Iennema l-moe’mienoene ‘ikhwetoen fe ‘eslihoe beyne ‘ekhaweykoem wa-ttakoe-llahe le°a...

Soera Al-Fedjr En Betekenis

HET HOOFDSTUK AL-FEDJR (Koran 89) Lees online Koran Programa Biesmiellahierrahmanierrahiem Welfedjr(ie). Weleyalien °asjr(iew). Wesjsjef°ie welwetr(ie). Welleylie ‘iedza yesr(ie). Hel fie dzalieke ka...

Soera asj-Sjems en Betekenis

HET HOOFDSTUK ASJ-SJEMS (DE ZON) 1.Soera asj-sjems Biesmiellahier rahmanier rahiem 1. Wesjsjemsie we doehaha.   2. Welkamerie iedza telaha.   3. Wenneharie iedza djellaha.   4. Welleyl...