De Zekaat

De Zekaat DE ZAKAAT EN HET PRINCIPE VAN HET VERDELEN VAN RIJKDOM 1. Definitie: betekenis en historie a) Letterlijke betekenis: Het woord zakaat heeft de letterlijke betekenis loutering (= zuivering) en vruchtbaarheid in het Arabisch. Hier bedoelt men twee soorten zuiveringen en vruchtbaarheden:– zuivering en vruchtbaarheid op geestelijke vlak.– zuivering …

Lees Meer

De Bedevaart – De Hadj

 1.Wat is de hadj (bedevaart): Hadj betekent letterlijk, zich richten naar (God) en iets beheersen. In de islamitische context betekent de bedevaart het brengen van een bezoek aan de heilige plaatsen in Mekka en rond Mekka zoals voorgeschreven. De Hadj is de 5de (laatste) van de basisplichten van de moslim. …

Lees Meer

Het Vrijdaggebed

1.Het Vrijdaggebed Dit gebed is verplicht met de vers: “O gelovigen! wanneer op vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel dit is beter voor u indien jij het weet.” (Djoemoea: 62/9). In zijn toespraak op de dag dat …

Lees Meer

De Rituele Reiniging

B.ONZICHTBARE REINIGING: De Rituele Reiniging “O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op het gebed (salat), wast dan jullie gezich-ten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels. En indien jullie Djoenoeb zijn, reinigt jullie dan. En indien jullie …

Lees Meer

Het Gebed

1. Definitie van ibada: Het Arabische woord voor eredienst, of gebed, “ibada”, is afgeleid van ” abada”, dat “onderwerpen” of “aanbidden” betekent. Ook het woordje “abd”, dienaar, is daarvan afgeleid. Het drukt uit dat Allah de Heer en Meester is en de mens Zijn dienaar en alles wat de dienaar …

Lees Meer

De Vasten

1. Wat is de vasten? 2. Soorten vasten 3. Soorten godsdienstoefeningen 1. Wat is de vasten? De vasten is één der 5 Zuilen of grondbeginselen van de Islam. Het is een godsdienstoefening die met het lichaam wordt verricht. De vasten is het zich onthouden van eten, drinken, roken, het toestaan …

Lees Meer

İbada

1. Definitie van ibada: Het Arabische woord voor eredienst, of gebed, “ibada”, is afgeleid van ” abada”, dat “onderwerpen” of “aanbidden” betekent. Ook het woordje “abd”, dienaar, is daarvan afgeleid. Het drukt uit dat Allah de Heer en Meester is en de mens Zijn dienaar en alles wat de dienaar …

Lees Meer

De verdiensten van het gebed

3. De verdiensten van het gebed Het gebed is het mogelijk voor de gelovige om volledig aktief te zijn in de wereld en het bewustzijn van zijn geestelijke natuur te bewaren. Gezien de menselijke aard mag gezegd worden dat iedereen het gebed nodig heeft om de basis van zijn geloof …

Lees Meer

De plichten van het gebed

De plichten van het gebed 4-De geldigheidsvoorwaarden van het gebed (De plichten van het gebed) Het gebed heeft 12 plichten, 6 van hen moeten voor het gebed verricht worden, die noemt men de voorwaarden tot het gebed. De andere 6 plichten worden tijdens het gebed verricht, die noemt men de …

Lees Meer

De Gebedstijden

5.De Gebedstijden 1. Het Ochtendgebed: vanaf het eerste zonlicht dat vanuit het oosten begint te schijnen, tot de zonsopgang. 2. Het Middaggebed: vanaf het moment dat de zon zijn hoogste punt voorbijgegaan is tot wanneer de schaduw van een bepaald voorwerp één of twee maal zo groot wordt. 3. Het …

Lees Meer

Manier waarop het gebed gedaan wordt

6.Manier waarop het gebed gedaan wordt Een gebed bestaat uit twee, drie of vier rek°ats. Twee rek°at  als fard van smorgensgebed wordt aldus verricht.         EERSTE REKAT  İNTENTİE: Men zachtjes of in zichzelf de intentie: Neweytoe en oesalliye liellahie te°ala farda hadzel fedjri (hadzezzoehri,  hadzel °asr,  hadzel …

Lees Meer

De noodzakelijke (wadjib) elementen van het gebed

7.De noodzakelijke (wadjib) elementen van het gebed 1. Het gebed met de woorden “Allahoe ekber” begin­nen. 2. Bij de verplichte fard gebeden van vier rek°at in de eerste twee rek°at en bij de vrijwillige (nafila) gebe­den in alle rek°at de Fatiha reciteren. 3. Bij de verplichte gebeden van vier rek°at …

Lees Meer

De aanbevelenswaardige (sunna) elementen van het gebed

9.De aanbevelenswaardige (sunna) elementen van het gebed 1. Bij het begin van het gebed, bij het begin van de koenoet tijdens het nachtelijke gebed en bij het uit­spreken van de “Allahoe ekber”formules op godsdienstige feestdagen de handen ter hoogte van de oren brengen en daarna op elkaar leggen. 2. Tijdens …

Lees Meer

Dingen die tijdens het gebed afkeurenswaardig (mekroeh) zijn

10.Dingen die tijdens het gebed afkeurenswaardig (mekroeh) zijn 1. Met enig lichaamsdeel spelen, zich uitrekken, geeuwen. 2. Kleding dragen, waarmee men een ander niet onder” ogen kan komen of met opgerolde mouwen gaan bidden; op ongepaste wijze zitten tijdens het gebed. 3. Tijdens het gebed de ogen sluiten of naar …

Lees Meer

Zaken die het gebed ongeldig maken

11.Zaken die het gebed ongeldig maken 1. Tijdens het gebed praten, eten, drinken, lachen zodat je het zelf hoort, groeten uitwisselen, zonder ex­cuus hoesten, zuchten, ergens tegen aangeleund sla­pen, ah, oh of oef zeggen. 2. Als iemand die de reiniging met aarde heeft verricht tijdens het gebed water ziet, als …

Lees Meer

Het gemeenschappelijk verrichten van het gebed

12.Het gemeenschappelijk verrichten van het gebed Het gemeenschappelijk verrichten van het gebed be­hoort tot de karakteristieke trekken van de Islam. Een gebed dat gemeenschappelijk verricht wordt is 25 a 27 keer zo verdienstelijk als een indivdiueel verricht ge­bed. Als er geen bezwaarlijke omstandigheden zijn als hevige regen, modder sneeuw, koude, …

Lees Meer

Spirituele en sociale dimensie van het vasten

15. Verdienstelijke handelingen l . Het sahoermaal zo laat mogelijk nemen. 2. ’s Avonds juist na zonsondergang eten. 3. Smeekbede reciteren. 16. Spirituele en sociale dimensie van het vasten Uit het oogpunt van gezondheid zuivert het vasten de darmen, het herstelt de maag, het ontdoet het lichaam van achtergebleven stoffen …

Lees Meer

Afkeurenswaardige en niet afkeurenswaardige handelingen

13. Afkeurenswaardige handelingen l. De smaak proeven van het gerecht. 2. Iets onnodigs kauwen. 3. Eerder al gekauwde kauwgom kauwen. 4. In de mond verzamelen en slikken van het speeksel. 5. Tijdens reiniging het water door mond of neus te diep innemen. 6. Het wachten met de grote rituele wassing …

Lees Meer