Corruptie (Rusjwet)

1. Definitie:

Corruptie betekent omkoperij. Het is de gehele gang van zaken rond een omkopingsaffaire. Bij een corruptie-affaire kun je een omkoper en de omkoopbare mensen ontmoeten. Het geld die bij corruptie gebruikt men, noemt men smeergeld of steekpenningen. Het geld waarmee met iemands gunst koopt of iemand omkoopt. Je geeft aan iemand geld door om iets te hebben dat je niet verdiend hebt.

Corruptie -omkoperij

Smeergeld- steekpenningen

Omkoper – omkoopbare mensen

2. De positie van de corruptie

Corruptie is één van de slechtste daden in de gemeenschap.

Het noemt men in de islam als “rusjwet”. Rusjwet is streng verboden (haraam) in de islam. Iemand die rujswet geeft of neemt wordt als een onbetrouwbare en karakterloze persoon beschouwd. De profeet Muhammed (vzmh) waarschuwt: “Allah (dj. dj.) heeft vervloekt zowel wie smeergeld betaalt als hij die aanneemt”. (Tirmidzie)

In de Koran staat volgende: “Verteert niet onderling door bedrog elkaars bezittingen en gebruikt ze niet om ermee de rechters te beïnvloeden om een deel van de bezittingen van de mensen willens en wetens in zonde te verteren.” (Bakara: 188)

De islam verbiedt moslims naar de regeringsambten te benaderen om ze steekpenningen aan te bieden. Door de omkoperij worden de karakterloze personen beloond en verdienstelijke personen bestraft. Door de omkoperij wordt de maatschappij verrot.

Doelstellingen:

Het begrip “corruptie” kunnen definiëren.
De positie van corruptie in de islam kunnen uitleggen.
Een vers (ayet) en een overlevering (hadies) erover kunnen opzeggen.

Opdrachten:

– Welke grote bedrijven kunnen met corruptie betrekkingen hebben?
– Heb je bij je omgeving met corruptie ontmoet?

Testen:

– Leg het verschil van corruptie en smeergeld uit.
– Welke term gebruikt men in de islam in de plaats van corruptie?
– Hoe wordt beschouwd iemand die met corruptie betreffend is?
– Wat zegt onze profeet over corruptie?
– Wat lees je in de Koran over corruptie?
– Wat is het gevolg van corruptie ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *