De aanbevelenswaardige (sunna) elementen van het gebed

9.De aanbevelenswaardige (sunna) elementen van het gebed

1. Bij het begin van het gebed, bij het begin van de koenoet tijdens het nachtelijke gebed en bij het uit­spreken van de “Allahoe ekber”formules op godsdienstige feestdagen de handen ter hoogte van de oren brengen en daarna op elkaar leggen.

2. Tijdens de eerste rek°at van het gebed zachtjes de “Subhaneke”-bede reciteren en de “E°oedzoe besmele”-formule uitspreken.

3. Bij alle gebeden, individueel of gemeenschappelijk verricht, na de Fatiha stil “Amin” (amen) zeggen.

4. Alle “Allahoe ekber” formules in het gebed, behal­ve die aan het begin.

5. Bij het overeind komen,uit de buiging “Semie°allahoe limen hamiedeh” (Allah verhoort degene die Hem prijst) en “Rabbena lekel-hamd” (Onze Heer, aan U alle lof) zeggen.

6. Bij de buiging drie maal “Soebhane Rabbiyel-°Aziim” (Verheven zij mijn machtige Heer) en bij beide sudjuds telkens driemaal “Subhana Rabbiya’l-Ala” (Verheven zij mijn allerhoogste Heer) zeggen.

7. Bij de buiging de vingers gespreid op de knieën leg­gen, de knieën en ellebogen recht en rug en hoofd ho­rizontaal houden.

8. Bij het neerknielen eerst de knieën, dan de handen en dan het gezicht naar de grond brengen en bij het overeind komen eerst het gezicht, dan de handen en tenslotte de knieën optillen. Voor hen die geen vrijstelling hebben: bij de knieling het gezicht tussen de handen leggen.

9. Bij het zitten de handen op de knieën leggen en zachtjes de “Ettehiyyatu” reciteren. Daarna zittend de “Salewaat” en de smeekbede uitspreken.

10. Bij het uitspreken van de heilwensen het hoofd eerst naar rechts en daarna naar links draaien en “Es-selamoe °aleykum wa rahmetoellaah” (Moge Allah’s vrede en mededogen over U komen) zeggen.

Het is mandoeb (verdienstelijk) om tijdens het gebed onder het staan te kijken naar de plaats waar men neerknielt, onder het buigen te kijken naar de voeten, onder het zitten te kijken naar de schoot en wanneer men de heilwensen uitspreekt te kijken naar de schoudertoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *