De Bekende Zes Hadies Boeken

1.Het belang van hadies

Voor moslims zijn hadies of woorden van profeet heel belangrijk. Omdat zijn woorden of hadies in elke eeuw de licht en de weg zijn en zal wijzen. Hadies is op zelfde tijd voor moslims dynamizm (krijgen) hadies laat ook meevoelen in de tijd van Profeet Mohammed. Als moslims mensen met een nieuwe probleem ontmoeten kunnen ze deze probleem volgens de Islam oplossen. Uit de Koran zoeken zij de oplossing. Als ze het niet vinden in de Koran dan zoeken ze het op in de hadies.De Ahadies, zijn belangerijke bronnen in de Islam.

2.Verzamelen van ahadies: de woorden van de profeet

Na dood van de profeet zijn de woorden niet verzameld. Alleen met mond tot mond over geleverd tijdens de kalief amawieten Omar ibni Abdulaziz begon verzameling van de woorden van ons profeet. Hadies is een wetenschap. Onze profeet heeft heel hadies tamelijk duizenden. Deze woorden van onze profeet zijn door hadieswetenschappers verzamelt en hebben ze hadies boeken ge­schreven. In de islamgemeenschap zijn er veel hadies boeken.

3.Er zijn beroemde hadies boeken

Er zijn beroemde hadies boeken, deze zes boeken noemen we KUTUB US SITTE.

Beroemde hadies boeken.

Welke zijn de bekende zes hadies boeken ? 

De bekende hadies boeken zijn:

1. Sahih al – Boekhari

2. Sahih al – Moslim

3. Soenan van Aboe Dawoed

4. Soenan van Tirmidzi

5. Soenan van Nasa’i

6. Soenan van Ibn Madja

   4.Wie zijn de verzamelaars van de bekende hadies boeken ?

1. Sahih al – Boekhari: werd door Mohammed bin Ismail (al – Boekhari) samengesteld. Hij werd in Boehara geboren in 810 en stierf in 870. Boekhari kende na een onderzoek van ongeveer veertig jaar 600.000 hadies, maar zijn blik was zo kritisch dat hij er in zijn boek “SAHIH” slechts 7295 van opnam.

2. Sahih al Moslim: werd door Moslim geschreven. Hij werd in 817 in Naysapoer (Iran) geboren. Hij is de bekenste auteur na Boekhari van authentieke hadisverzamelingen. Zijn boek “SAHIH” bevat 7275 ahadis. Hij stierf in 875.

3. Soenan van Aboe Dawoed: werd door Aboe Dawoed geschreven. Uit een totaal van 500.000 nam hij daarin 4.800 hadies op. In 888 is hij te Basra gestorven.

4. Soenan van Tirmidzi: werd door Mohammed bin Isa al Tirmidzi geschreven. Over zijn leven is weinig bekend. Hij overleed in 892 in Tirmidzi.

5. Soenan van Nasa’i: is geschreven door Ahmad bin Sju°aib. Zijn Soenan bevat diverse zwakkere ahadies. Hij ligt in Mekka tussen de heuvels Safa en Marwa begraven (916 A.D.)

6. Soenan van Ibni Madja: is geschreven door Ibn Madja van Gazvin. Hij stierf in 887 A.D.

7. En onderanderen,

Imam-i Malik in MUWATTA,

Ahmet ibni Hanbel MUSNED.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *