De Dag Des Oordeel

1. De kleine tekenen van de dag des Oordeels:

De eigenschappen die de oemmah (moslimgemeenschap) zal hebben voordat de rampspoed over hen komt:

-De winst zal alleen over de rijken worden verdeeld, de armen zullen daar niet van profiteren

– Een onderpand wordt iets om winst te maken.

– Het betalen van zakaat wordt een last.

– De man zal gehoorzaam zijn aan zijn vrouw en ongehoorzaam aan zijn moeder.

– De man zal zijn vrienden vriendelijk behandelen en zijn vader schuwen.

– De stemmen zullen zich verheffen in de moskee.

– De leider onder de mensen zal de ergste (de slechtste) onder hen zijn.

– De mensen zullen iemand met respect behandelen omdat ze bang zijn dat hij anders iets slechts zal doen.

– Er wordt veel wijn gedronken (en andere bedwelmende middelen: drugs, …).

– Mannen zullen zijde dragen.

– Zangeressen en muziekinstrumenten zullen populair zijn.

– De laatste mensen zullen de eerste [sahabies: de metgezellen van de profeet (vzmh)] vervloeken.

Als deze dingen allemaal gebeurd zijn kan men een rode wind verwachten of de aarde zal hen verzwelgen, of ze worden in dieren veranderd (Dit hoeft niet letterlijk te zijn).

– De tijd zal heel snel gaan; een jaar zal op een maand lijken, een maand op een week, een week op een dag.

– Mensen zullen om een andere reden dan de islam kennis vergaren (bv. technologie, …).

– Mensen zullen in de ochtend gelovig zijn en in de avond niet meer; in de avond gelovig en in de ochtend niet meer.

– Mensen zullen wedijveren in het maken van (prachtige) moskeeën, ze zullen tegen mekaar zeggen: “Onze moskee is groter en mooier dan die van jullie”.

– De gelukkigste mensen zullen diegenen zijn die zich slecht gedragen.

– In de laatste periode zullen er moslims zijn die de Koran lezen maar er niet echt in geloven, ze zullen aan anderen de hadies (overleveringen) van de profeet vertellen maar ze geloven er zelf niet in.

2. De tekenen dat de dag des oordeels snel zal aanbreken:

– Het verdwijnen van de (islamitische) kennis en de opkomst van de onwetendheid.

– Zina (overspel) zal gangbaar zijn. (bv. homoseksualiteit, pedofilie, …).

– Het aantal mannen zal afnemen en vrouwen zal toenemen, in zo een mate dat een man voor 50 (vijftig) vrouwen moet zorgen.

3. De grote tekenen van de Dag Des Oordeels:

1.De zonsopkomst uit het westen.

2.De verschijning van de ‘Dedjdjal’.

3.De verschijning van het ‘Beest’.

4.Het afdalen van de heer Iesa (Jezus, zoon van Maria).

5.De verschijning van de ‘Rook’.

6.De verschijning van ‘Gog en Magog’.

7.Drie grondverschuivingen.

8.De verschijning van het ‘Vuur’ (uit richting van Aden: Jemen).

9. De komst van ‘Imaam al Mahdi’.

10. Oorlog tussen Moslims en ongelovigen.

11. De komst van een vriendelijke wind.

12. De engel ‘Israfiel’ zal op de bazuin (soer) blazen.

1. De zonsopkomst uit het westen

De zon reist tot zij beneden de troon neerknielt en toestemming vraagt om opnieuw op te komen. Maar er zal een tijd komen dat haar verteld wordt: Ga terug naar waar je vandaan kwam.

2. De verschijning van ‘Dedjdjal’

De Dedjdjal is blind aan zijn rechteroog, hij heeft gekruld haar en een lichte huid, zijn oog is als een drijvende druif, op zijn voorhoofd zullen de letters: K(kaf), F(fa), R(ra), staan wat ‘kafir’ betekent. Iedere gelovige, ook een analfabeet kan het lezen, zijn bijnaam zal Aboe Yoesoef zijn.

Een manier om toevlucht tegen de dedjdjal te zoeken is: het lezen van de eerste 10 (tien) verzen (ayats) van soerah ‘al Kahf’.

De Dedjdjal zal verschijnen, hij zal de mensen eerst zeggen dat hij een profeet is, later zal hij zeggen dat hij de Heer is. Hij heeft twee rivieren, één noemt hij het paradijs en de andere de hel. Hij liegt hierover, het is andersom. Hij zal een grote beproeving zijn omdat ALLAH hem toestemming heeft gegeven om wonderen te verrichten. Hij zal iemand doden en weer tot leven wekken, hij blijft veertig dagen waarvan één dag als één jaar zal zijn, één dag als één maand, één dag als één week en de rest als normale dagen. Hij zal een gebied doorkruisen waar de mensen hem zullen ontkennen, geen enkele beest van hun veestapel zal in leven blijven. Dan komt hij door een tweede gebied waar de mensen in hem geloven, hij zal de hemel bevelen om te regenen en de aarde om oogsten voort te brengen en hun kudden zullen van het grazen vetter terugkomen dan zij ooit geweest zijn. Hij zal op elke plaats op de aarde komen, behalve in Mekka en in Medina, waar hij niet naar binnen kan gaan, want er zijn engelen die elke poort bewaken. Wanneer hij in het zoutmoeras bij Medina kampeert zal het door drie bevingen geschud worden, iedere hypocriet zal naar buiten komen en zich bij de dedjdjal voegen.

3. De verschijning van het beest

Het beest zal uit de aarde verschijnen. Het zal de staf van hazrat Moesa (Mozes ) en de ring van hazrat Soeleimaan (Salomon) bij zich hebben. Hij komt uit de buurt van Mekka uit de grond. Hij zal er heel vreemd uitzien. Hij zal het woord kafier (ongelovige) schrijven op het voorhoofd van de ongelovigen en het woord moe’min (gelovige) op het voorhoofd van de gelovigen.

4. Het afdalen van de heer lesa (Jezus, zoon van Maria)

De heer Jezus zal afdalen op de minaret in het oosten van Damascus, hij zal het ochtendgebed achter iemaam Mehdi lezen daarna zal hij de moslims leiden als zij tegen de dedjdjal optrekken, de dedjdjal zal in die tijd in de richting van Jeruzalem gaan, hazrat Iesa zal hem inhalen, de dedjdjal zal voor hem weg rennen, hazrat lesa zal hem bij de poort van Loed inhalen en hem met zijn speer doden: als de dedjdjal hazrat Iesa aankijkt zal hij oplossen zoals zout in water oplost. Iesa (Jezus) zal alle misvattingen rechtzetten, hij heeft sluik haar en water dat van zijn hoofd druppelt, zijn huidskleur is roodachtig wit, hij zal 40 jaar regeren, hij zal ook kinderen krijgen en naast de Heilige begraafplaats van onze Profeet (vzmh) worden begraven.

5. De verschijning van ‘Rook’

Rook zal verschijnen die de grond tot aan de hemel donker zal maken.

6. De verschijning van ‘Gog en Magog’

Gog en Magog (Ye’djoedj en Ma’djoedj) zijn twee stammen mensen. Ze zitten vast in een pas tussen twee bergen, ze graven elke dag tot ze het zonlicht kunnen zien. Hun leider zegt dan tegen hen: ga terug, morgen kan je verder gaan. En als ze de volgende dag terugkomen is de barrière sterker dan hij daarvoor was. Dit gaat net zolang door tot het tijd is om eruit te komen, dit gebeurt doordat de leider zal zeggen: ga terug, morgen kan je verder gaan “Insja’Allah” (als God blieft).

7. Drie grondverschuivingen

Er zullen drie aardbevingen plaatsvinden in het oosten, westen en in Arabië.

8. De verschijning van ‘Vuur’

Een vuur uit de richting van Aden (Jemen) die de mensen naar de plaats van de laatste bijeenkomst zal drijven of een wind die de mensen in een rivier gooit.

9. De komst van ‘Imaam al Mehdi’

Er zal een tijd zijn dat er in de hele wereld alleen maar ongelovigen zullen zijn, alle ware gelovigen zullen naar Mekka en Medina gaan, op dat moment zal iemaam Mahdi verschijnen (iemaam Mahdi is een afstammeling van onze profeet (vzmh), volgens de meeste overleveringen is hij van het nageslacht van Hassan). Hij zal uit het oosten komen, het zal de maand Ramadan zijn, de gelovigen zullen hem trouw zweren bij de Ka°ba. Hij zal met de moslims naar Syrië ( moelki sjaam) gaan en vechten tegen de ongelovigen.

10. Oorlog tussen Moslims en ongelovigen

De moslims zullen tegen de ongelovigen vechten, Allah zal de ongelovigen vernietigen, tijdens de gevechten. De overgebleven ongelovigen zullen de mogelijkheid krijgen: of je wordt moslim of je vecht tegen ons.

Later zal profeet Iesa met alle gelovigen naar een berg (Al toer) gaan, op dat moment verschijnen Gog en Magog. Ze zullen alles wat in hun weg staat vernietigen. Een groep zal langs een meer (Tiberias) komen en alles opdrinken, de tweede groep zal er voorbij gaan en zeggen: “vroeger was hier water”. Ze zullen hun pijlen naar de hemel sturen, deze zullen terugkomen op de aarde met iets wat op bloed lijkt, hierop zullen ze zeggen: “wij hebben alle mensen op aarde en de mensen van de hemel overmeesterd”. De profeet Iesa zal bidden en Allah zal een soort worm in hun nekken sturen. Hierdoor zullen ze gedood worden. De profeet Iesa en zijn metgezellen zullen naar beneden komen. De lichamen van Gog en Magog zullen vreselijk stinken, profeet Iesa zal opnieuw bidden, Allah zal vogels sturen die de lichamen zullen grijpen en hen neergooien waar Allah wil. Allah zal regen sturen, de hele aarde zal gereinigd worden als een spiegel.

11. Een vriendelijke wind (zal de zielen van de gelovigen nemen)

Later zal Allah een vriendelijke wind sturen die de ziel van elke moslim zal nemen. Alleen de ongelovigen zullen achterblijven, die zullen als ezels overspel plegen en terugkeren naar het aanbidden van beelden enz.

12. Het Einde van de wereld : (Kiyam us-sa°ah)

De engel Israfiel zal op de bazuin (soer) blazen (voor het eerste maal) iedereen zal sterven, de hemel en de aarde, alles zal verdwijnen. Alleen Allah zal overblijven. Er is tussen het einde van de wereld en de wederopstanding ongeveer 40 jaar. 40 jaar lang zullen er geen kinderen geboren worden, dus er zal niemand jonger dan 40 jaar zijn.

4. De Wederopstanding: (An-nasjr of al Ba°s)

Als Allah het wil zal hij de engel Israfiel en de bazuin opnieuw opwekken. De engel Israfiel zal het bevel krijgen om weer op de bazuin te blazen (voor de tweede maal) iedereen zal weer levend worden. Als eerste onze geliefde profeet Mohammed (vzmh).

5. Het verzamelen: (al-hasjr)

Daarna zal iedereen worden samengebracht door twee engelen per persoon naar de verzamelplaats (Mahsjer).

6. De rapporten (Soehoef= boeken van daden) worden uitgedeeld:

De engelen verdelen de boeken waarin alle goede en slechte daden (die men gedaan heeft) vermeld worden.

Er zullen mensen zijn die hun boeken met hun rechterhand ontvangen (deze mensen zullen verder niets te vrezen hebben).

Er zullen mensen zijn die hun boeken met hun linkerhand ontvangen (deze mensen zullen gestraft worden).

Er zullen mensen zijn die hun boeken achter hun rug ontvangen (deze mensen zullen verdoemd worden en voor eeuwigheid in hel verblijven).

7. De weegschaal: (al-miezan)

De goede daden worden aan een kant van de weegschaal gelegd, de slechte daden aan de andere kant. Als de goede daden zwaarder zijn dan de slechte daden, dan is men geslaagd en moet verder niets te vrezen hebben, want men mag het Paradijs binnen. Anders is men verdoemd en moet hij de Hel ingaan, tijdelijk of voor eeuwigheid.

8. Het Oordeel (al-hisaab)

Voor degenen die een goede rapport behaalden, en hun goede daden veel zwaarder zijn dan hun slechte daden is de ‘Ondervraging’ heel gemakkelijk en het Oordeel van Allah positief: ze worden gefeliciteerd.

Voor degenen die een slechte rapport behaalden, en hun slechte daden zwaarder wogen: de ‘Ondervraging’ van dezen zal heel zwaar zijn en ze zullen worden veroordeeld door Allah, en hen wacht een pijnlijke straf.

9. De Brug : (as-sirat)

As-sirat is dunner dan een haar en scherper dan een zwaard.

As-sirat heeft ‘vlees haken’ die de mensen beletten om op een veilige manier te oversteken (bv. er is een haak voor moord die alleen moordenaars in de Hel trekt, en haken voor alle andere zonden: diefstal, …).

As-sirat is 3000 jaar lang : 1000 jaar berg op, 1000 jaar rechtdoor en 1000 jaar berg af.

As-sirat is een brug, die over de Hel (djehennem), de Verzamelplaats (Mahsjer) met het Paradijs (djennet) verbindt. Dat is de enige weg die tot het Paradijs leidt. Iedereen is verplicht de as-sirat te overbruggen, slaagt men erin de haken te vermijden dan geraakt men het Paradijs binnen, anders wordt men door een vleeshaak gegrepen en valt men in de Hel. (Allah bescherm ons !)

10. Het Paradijs : (al-djennet)

Enkele benamingen van het Paradijs in de Koran :

Al-hoesna,  Al-ghurfa,  Al-firdews,  Djennet en-ne°iem,  Djennetoe °Adn,  Djennet al-Khuld, Djennetoen °Aliyeh,  Daar al-akhirah,   Daar us-selam, Daar ul-karar,  Daar ul-muttakien,  Daar ul-mukameh

11. De Hel: (djehennem)

Enkele benamingen van de Hel in de Koran:

Djehennem,  As-samoem,  Siedjdjien, Al-djahiem,  As-sa°ier,  Sakar,  An-naar,  Al-hutameh,  Hawiye

12. Dag Des Oordeels (Yewmoel Kiyameh)

Enkele benamingen van de dag des Oordeels in de Koran :

Al-azifeh,  Al-ghasjiyeh,  Al-kari°ah, Al-hakkah,  Al-feze°oel-ekber,  Yawm oel-fasl, Al-khafidah,  Al-waki°ah,  Yawm oel-wa°ied,  Ar-rafi°ah,    Al-yawm oel-akhir,  Yawm oen °akiem,  Az-zelzeleh,  Yawm oel-hisab,  Yawm oen masjhoed, As-sa°ah,  Yawm oel-hasrah,  Yawm oen ma°loem, As-sakhkhah,  Yawm oel-khoeroedj, Yawm oel Kiyameh, At-tammat oel-kubra,  Yawm oed-dien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *