De Dagelijkse Doeas – Smeekbeden Van De Moslims

dua1. Doe°a na het eten

“Elhamdoelillah (3x) illezi et°amena we sekana we dje°alena minel moeslimien. Kuluu wesjraboe we la toesrifoe innehoe la yoehibboel moesrifien.”

“Alle lof komt toe aan Allah die ons drinken en eten gaf en ons Moslim maakte. (O kinderen van Adem… eet en drinkt, maar verkwist niet, Hij (Allah) heeft de verkwisters zeker niet lief.)”

2. Doe°a bij wakker worden en opstaan

“Elhamdoe lilahillezie ahyaanaa ba°de ma ematena we ileyhin noesjoer.”

“Alle lof komt toe aan Allah, die ons leven gaf na ons te hebben laten sterven en tot hem is de herrijzenis op de Dag des Oordeels.”

3. Doe°a wanneer je in de voertuig stapt

“Elhamdoe lillaah soebhanelledzie sahhara lena haadza we ma koenna lehoe moeqrieneen. We inna ila rabbina lemunkaliboen.”

“Alle lof komt toe aan Allah, glorie zij hem, die dit in onze dienst heeft gesteld, terwijl wij zelf hier over geen macht hebben, en voor zeker, tot onze Heer is de terug keer.” (Zoehroef:13-14)

4. Doe°a wanneer je weggaat

“Bismillahi tewekkeltoe °alallaah, wela hawle wela koewwete illa billahiel aliyyiel aziem.”

“In de naam van Allah, in wie ik mijn vertrouwen gesteld heb en er is geen macht noch kracht dan Allah.”

5. Doe°a bij het slapen

Bij het slapen gaan, ga je op de rechter zij liggen. De profeet (s.a.w.) placht zijn rechter hand onder zijn rechter wang te leggen.

“Bismikallahumme emoetu we ahyaa.”

“In Uw naam O Allah sterf ik en kom ik weer tot leven.”

Daarna lezen we soera ; Ihlas, felak, naas en fatiha uit het hoofd.

6. Doe°a naar de w.c. gaan

“Allahoemme innie e°oedze bike minel hoebsie wel habaa-is.”

“O Allah, ik zoek bescherming bij U tegen de vuiligheid en onreinheid.”

7. Doe°a bij het verlaten van w.c.

“Ghoefraneke, elhamdoe lillahilledzi edzhebe °aniel eza we afaanie.”

“Ik zoek Uw vergiffenis, alle lof komt toe aan Allah, die het ongemaakt bij mij heeft weggenomen en die mij gezondheid heeft geschonken.”

8. Doe°a voor het werken

“Rabbi yessir we la toe°assir, Rabbi temmim bil khayr.”

“O Mijn Heer! maak alles makkelijk en niet moeilijk, O Mijn Heer! laat alles beëindigen met goedheid.”

9. Doe°a voor aantrekken van nieuwe kleren

“Elhamdoe lillaahielledzie kesanie ma oewarie biehie °awratie we etedjemmeloe biehie fie hayatie”

“Alle lof aan Allah die me van kleding voorziet, waarmee ik mijn lichaam kan bedekken en daarmee schoonheid verkrijg in het leven”.

10. Doe°a bij aan- en uitkleden

“Allahumme lekel hamdoe ienneke kesewtenie, es-eluke khayrahoe we khayra ma soenie°a lehoe we e°oedzoe bieke mien sjerriehie we sjerrie ma soenie°a lehoe”.

“O Allah, U zij alle lof, waarlijk U heeft mij deze kleren gegeven, ik vraag U het goede ervan, en ik zoek bescherming bij U tegen het kwade ervan”.

11. Doe°a na het geeuwen

“Elhamdoe liellah”.

“Alle lof aan Allah”.

12. Doe°a bij niezen

“Elhamdoe liellah”. “Alle lof aan Allah”.

De andere mensen antwoorden :

“Yerhamoekallah”  “Moge Allah je genadig zijn”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *