De Eerste Ontwikkelingen in Medina

mescid-i_nebi-1-Onze profeet bouwde ‘Mesdjid oen-Nebewi’ in Medina.

Voor meer fotos en Op map te zien

In deze eenvoudige masdjid gaf hij zijn verhandelingen, leunend op een palmboomstrook. Zijn woorden spraken recht tot de harten van zijn metgezellen. Een van de vroegste “khutbah’s” over “Sadaqah” – Barmhartigheid, liefdadigheid, gaat als volgt: “Allah zal hem die Allah’s schepselen en zijn eigen kinderen niet liefheeft, niet lief hebben, iedere moslim die de naakten kleedt, zal door Allah gekleed worden in de groene mantels van het paradijs.

Elke goede handeling is liefdadigheid. Je glimlach voor je broeder is liefdadigheid. Als hij je medemens aanspoort tot positieve actie, staat dat gelijk aan het geven van materiële steun”. Een verdwaalde op de rechte weg brengen is barmhartigheid; een blinde helpen is barmhar-tigheid; het van de weg verwijderen van stenen, doornen en andere belemmeringen is barm-hartigheid, water geven aan de dorstende, is barmhartigheid. Hierna is iemands werkelijke rijkdom, dat wat hij hier op deze wereld voor zijn medemens doet. Als hij sterft zullen de mensen vragen:”Wat heeft hij ons nagelaten?” Maar de engelen die hem in zijn graf onder-vragen zullen zeggen:”Wat is het goede, dat ie vooruit gezonden hebt?” Toen één van zijn metgezellen zei dat zijn moeder was overleden en vroeg wat hij het best voor haar ziel kon doen, antwoordde Mohammed, (vzmh): “Water”. “Graaf een bron voor haar en geef water aan de dorstige.”

2. Adzan

De moslimgemeenschap, de Ummah, groeide snel in Medina en veel van de nieuwe moslims woonden te ver van de moskee om te kunnen volgen wat daar dagelijks gebeurde. Het was de gewoonte van de profeet om raad te vragen aan zijn metgezellen. Als er iets goeds in zat, aanvaardde hij het anders volgde hij zijn eigen inzicht of wat God hem openbaarde.

Hij vroeg op een dag: “Hoe zullen we mensen naar de moskee roepen, voor bijeenkomsten en gebed?” Iemand stelde voor een vuur te ontsteken, anderen zeiden: “Laten we een klok luiden of een hoorn blazen”. Maar de profeet wees deze methoden af. Hij zei: “Een vuur ontsteken, doet ons lijken op vuur- en zonneaanbidders; een klok luiden op de Christenen en een hoorn blazen op de Joden, we wachten op een andere teken”.

Op een nacht zag Umar ibn oel-Khattab en Abdullah ibn Zaid dezelfde droom, waarin hen de Azan geleerd werd. Abdullah kwam voor de dageraad bij de profeet en deze zei hem woorden aan Bilal te leren omdat die een mooiere en luidere stem had.

3. Moehadjiroen (de emigranten) en Ansar (de helpers)

Degenen die van Mekka naar Medina waren geëmigreerd voor de zaak van de Islam en vrijwel al hun bezittingen in Mekka hadden achtergelaten, worden de “Moehadjiroen” genoemd. De inwoners van Medina, die deze migranten vanaf het eerste moment hebben geholpen en in hun huizen hebben opgenomen, werden de “Ansar” genoemd.

Tussen deze twee groepen werd een band gesmeed die in de geschiedenis misschien zijn gelijke niet heeft. De inwoners van Medina deelden hun huizen, bezittingen met de migranten. De profeet wees voor elke emigrant een broeder aan, van uit de Ansar. Deze broederschap was sterker dan die van kinderen uit één gezin.

4. Ashab oes-Soeffah

In de moskee werd een afdak gemaakt voor onbehuisden en armen. Als ze werk vonden werkten ze, verder waren ze altijd bij de profeet en besteedden hun tijd aan het leren van de Koran en de uitspraken van de profeet. Zij waren de eerste volkomen toegewijde studenten van de Islam. Later bleven zeventig van hen doorgaan met het schrijven en uit het hoofd leren van de Koran en de uitleg van de profeet. Als één van hen trouwde, werd het aantal weer aangevuld. Zij werden materieel gesteund door de weigestelden onder de metgezellen van de profeet.

In Medina bevinden zich een aantal historische plaatsen zoals:

1.De Koeba Moskee: Deze ligt ongeveer 5 km. buiten Medina. Dit is de eerste moskee die door de profeet werd gebouwd.

2.Oehoed: Dit is een grote berg die ongeveer 4 km. buiten Medina staat. Op deze plaats vond een beroemde veldslag plaats waarin o.a. Hamzah, oom van de profeet sneuvelde.

3.Al Baki: Dit is een begraafplaats waar vele van de metgezellen van de profeet en een aantal vrouwen van de profeet liggen begraven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *