De Islamitische Personaliteit

De personaliteit is het geheel van de rechten en voordelen van de mens die zijn leven, gezondheid en lichaam beschermt en zijn sociale positie en de maatschappij behoudt. Een andere definitie van de personaliteit is de manier van de mens, die verankerd ligt in de ziel en die iedere vrijwillige handeling, goed of slecht, beheerst.

Een moslim is een voorbeeldig individu en een volmaakt mens. Het is afhankelijk van een zorgvuldige of verwaarloosde opvoeding. De moslims trachten hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden naar islamitische maatstaven. Zo iemand heeft alle menselijk kwaliteiten:

Karakteristieken van de persoonlijkheid van de moslim:

1. Hij gelooft in het bestaan van Allah en in alles wat Hij via Zijn profeet heeft geopenbaard. Hij leeft naar zijn geloof.

2. Hij verricht zijn gebeden zoals Allah dat bevolen heeft en op de manier die de profeet heeft voorgedaan; hij vast, geeft zakaat en verricht de bedevaart voor zover dat in zijn vermogen ligt.

3. Hij helpt de armen, wezen, eenzamen, behoeftige mensen, naasten en de arme reizigers met zijn bezit en zijn leven zoveel als hij kan.

4. In tijden van gevaar raakt hij nooit van zijn stuk en toont geen zwakte. Hij doet alles met alle inzet van zijn krachten en vertrouwt verder op Allah.

5. Hij gehoorzaamt zijn ouders en breekt nooit een belofte. Hij pleegt geen verraad aan geschon-ken vertrouwen en doet alles wat hij op zich genomen heeft met inzet van al zijn krachten.

6. De moslim is de reinste mens op aarde: hij houdt zijn lichaam, zijn kleding, zijn voedsel, zijn huis en haard, zijn keukengerei en zijn straat of steeg altijd brandschoon.

7. Hij houdt zijn hart en zijn ziel rein en vrij van hypocrisie, kwaadaardigheid, bedrog, fraude, leugen, smaad en laster. Hij houdt zich verre van drank, dobbelen en gokken en zijn tong spreekt nooit kwaad.

8. Hij is nooit arrogant, beschouwt zichzelf niet als meer dan een ander, maar hij onderschat zichzelf ook niet en vernedert zichzelf nooit; hij is een waardig en volmaakt mens.

9. Hij mijdt alle slechtheid, of die nu groot of klein, geheim of openbaar is. Zijn uiterlijk komt overeen met zijn innerlijk en zijn innerlijk komt overeen met zijn daden. Hij steunt het goede en verafschuwt het kwade en gaat nooit met slechte mensen om.

10. Hij streeft niet naar minderwaardige, immorele winsten. Hij werkt naarstig en verdient zijn geld op rechtvaardige wijze. Hij dankt Allah voor zijn gaven, prijst Hem ook als Hij niet geeft en oefent dan geduld.

11. Hij overwint zijn woede bij confrontatie met tegenslagen. Beledigingen en slechte daden ver-geeft hij met grootmoedigheid. Hij is een voorstander van het goede en een tegenstander van het kwade.

12. Hij doet alles wat hij op zich genomen heeft met volledige inzet van al zijn krachten; luiheid is zijn vijand.

13. Kennis, inzicht, kunst en wetenschap zijn, zijn innig geliefde vrienden. Hij voedt zichzelf hiermee en vermijdt angstvallig onontwikkeldheid en gebrek aan inzicht.

14. Op Allah’s pad en voor volk en vaderland doet hij wat hij kan en offert desnoods zijn leven.

15. Hij beschouwt de andere moslims als broeders en zusters. Hij leeft mee met hun zorgen, verzorgt hun zieken, verleent hulp bij hun schulden en zoekt remedies voor hun problemen. Hij respecteert de ouderen en heeft de jongeren lief.

16. Hij is goed voor dieren, want ook zij behoren tot Allah’s schepselen. Hij beschermt goederen en is met liefde verbonden aan de hele zichtbare wereld. Want wat hij liefheeft, heeft hij lief omwille van Allah en wat hij verafschuwt, verafschuwt hij omwille van Allah.

17. Op deze manier leven en handelen is Allah’s opdracht vervullen en het pad van de profeet volgen. De moslim is een reiziger in het spoor van de profeet. Door puur en zuiver te leven beëindigt hij zijn leven als een nuttig mens. Hij treedt Allah vol geloof en vertrouwen tegemoet en verkrijgt Zijn onuitputtelijke en oneindige zegeningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *