De Kaba: Historiek van de Heilige stad Mekka en De Kaba

de kaba
DE KABA: historiek van de heilige stad. Historiek van het gebouw

Mekka lag zo’n tachtig kilometer van de kust in de oostelijke bergketen, afzien van een paar smalle passen aan alle kanten omringd door bergen. Het lag op de karavaanroute van de stammen, maar omdat er geen water te vinden was groeiden er geen planten, was het meestal verlaten. Op deze geïsoleerde plek, waar zelfs een vlieg het niet uithield, moest Ibrahiem zijn Egyptische vrouw Hadjar en haar zoontje Ismaïl achterlaten.

Ibrahiem verliet Mekka voor de tweede keer en kwam er voor de tweede keer terug. Hij besloot een huis voor Allah te bouwen. Er waren vele huizen, maar er was geen huis voor Allah alleen, waar Hij aanbeden kon worden.

Ismaïl wilde helpen bij het bouwen van dit huis voor Allah. Zowel vader als zoon werkten eraan, droegen stenen van de bergen rondom Mekka aan, en bouwden de Kaba met hun eigen handen.

Ibrahiem dacht altijd aan Allah en riep Hem altijd aan. Hij zei: “onze Heer, aanvaard dit van ons. U bent de Alhorende, de Alziende!” Allah aanvaardde het van Ibrahiem en Ismaïl, en zegende de Kaba.

Wij moslims richten ons tijdens elk gebed naar de Kaba. We reizen naar de Kaba tijdens de Hadj, en gaan er omheen in tawaf en bidden er.

Moge Allah Ibrahiem zegenen en hem vrede schenken! Moge Allah Ismaïl zegenen en hem vrede schenken! Moge Allah Mohammed zegenen en hem vrede schenken!

“Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden. Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat is in vrede. En de bedevaart naar Het huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden. En wie niet gelooft, Allah is voorzeker onafhankelijk van alle werelden.” (3:96-97)

3d fotos van de kaba

Opdracht:

Zoek de richting van de Kibla met een compas.

Testen:

– Waar ligt Mekka?
– Wie heeft de Ka°ba gebouwd?
– Waarom is de Ka°ba belangrijk voor de moslims?
– Hoe kan een moslim de richting van de Ka°ba vinden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *