De Leugen

DE LEUGEN

Zij die besmet zijn met de ziekte van leugenachtigheid zeggen het tegendeel van wat zij denken en weten. Zulke mensen zijn verstoken alle soorten deugden. De leugen haalt de rust en zekerheid uit de ziel en bezorgt een mens een leven in foltering. De slechtste van alle leugens zijn: “Valselijk getuigenis afleggen, valselijk een eed zweren”. De Heer heeft in de Nobele Koran de leugenaars vervloekt. Leugenachtigheid is een teken van huichelarij. Allah zegt:

“Vervloekt zijn de leugenaars”. Adz-dzariyaat: 51/10

“Waarlijk, Allah leidt niet degene die een grote zondaar, een leugenaar is.” Mu’mien: 40/ 28

“dan bidden wij en roepen (oprecht) een vloek van Allah af over degenen die liegen.” Ali°Imran: 3/ 61

De profeet (vzmh) zei: “Leugens leiden tot Al-Foedjoer (gemeenheid, het plegen van kwade daden), en Al-Foedjoer leidt naar het vuur, en iemand kan maar leugens blijven vertellen tot hij voor Allah als een leugenaar te boek staat.” Boekhari

“De hypocriet heeft drie kenmerken:

1) Als hij spreekt, liegt hij,

2) Als hij iets belooft, breekt hij altijd (zijn belofte),

3) Als je hem vertrouwt blijkt hij oneerlijk te zijn (als je hem iets in bewaring geeft, houdt hij dat niet voor jou).” Boekhari

“Iedereen die de volgende vier (eigenschappen) heeft is een echte hypocriet en iedereen die één van de volgende vier eigenschappen heeft, heeft één van de eigenschappen van hypocrisie tenzij hij deze opgeeft:

1) Als hij wordt vertrouwd, bedriegt hij (blijkt hij oneerlijk),

2) Als hij spreekt dan liegt hij,

3) Als hij een verdrag sluit, blijkt hij een verrader te zijn,

4) Als hij ruziet, is hij brutaal, slecht en beledigend.”
Toen de profeet (vzmh) met Gabriël ten hemel steeg zag hij vele soorten mensen die gestraft werden. Gabriël vertelde hem de reden waarom iedereen gestraft werd. Gabriël zei: “Degene die je met een mes zijn wangen, neus en ogen naar zijn rug zag trekken was iemand die naar buiten ging om leugens te vertellen die snel de ronde deden.”

Bedrog is ook een vorm van huichelarij. Bedriegers genieten geen waardering en achting onder de mensen. Bedrog is een slechte zaak die de maatschappelijke orde ondergraaft en het leven van de gemeenschap bevuilt. De bedrieger is de vriend van de duivel. Iedereen walgt van bedriegers. Onze Heer zijne heiligheid de Glorie van de Wereld heeft gezegd: “De Heer vervloekt hem die in zaken van de godsdienst of van de wereld mijn gemeente bedriegt”.

Oprechtheid en trouw vormen het middel hiertegen. De geest van het moslim zijn is oprechtheid. Oprechtheid in het geloof, in de plichten van de dienaar van Allah, in de zaken van de wereld, in alles. De oprechte mens spreekt zoals hij denkt en weet. Oprechte mensen zijn geliefd bij Allah en onder de mensen. Daarom moeten we onze kinderen nooit – ook niet bij wijze van grap – laten wennen aan leugens. Onze ziel beschermen tegen de ziekte van de leugenachtigheid is onze belangrijkste ethische plicht. Onze Heer de profeet heeft gezegd: “Wie éénmaal een leugen uitspreekt, verdient drie maal vervloekt te worden”, “De leugen vermindert de zegening van Allah’s steun in levensonderhoud”, en “De ernstigste van alle zonden is de leugen van de tong”.

Abdoellah ibn Mes’oed verhaalt dat de profeet zei: “Oprechtheid leidt tot deugd en deugd leidt tot het paradijs. Een man volhardt in het vertellen van de waarheid, totdat hij bij Allah opgeschreven is als een waarheidsgetrouw man.

Leugenachtigheid leidt tot zonde en zonde leidt tot het vuur en een man gaat door met het vertellen van leugens, totdat hij bij Allah opgeschreven is als een leugenaar.” Boekhari en Muslim

In welke gevallen is het liegen toegelaten?

De Islam heeft het liegen volledig verboden. Maar slechts in enkele gevallen is het wel toegelaten.

Om het redden van iemands leven of goederen of eer die aan geweld en onrecht  onderworpen is.

Om een echtgenoot en echtgenote of twee mannen of twee stammen die boos zijn op  elkaar te verzoenen en zo het onrust stoken te voorkomen.

Om ten tijde van oorlog de vijand te kunnen verslaan.

In de voorgaande gevallen mag iemand die beseft dat hij zijn doel niet met de waarheid kan bereiken, mag liegen. Hij zegt het tegenovergestelde van wat hij weet. Omdat er zo een voordeel en een noodzaak aan is. Het voordeel en het doel staan tegenover elkaar. In deze gevallen is het liegen niet meer slecht. Onze geliefde profeet zegt: “Een derde man die twee mannen met elkaar verzoent, is geen leugenaar”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *