De Morele en Lichamelijke Reinheid

reinheid

De reinheid

Het is één van de hoofdzaken die Allah ons via onze Profeet heeft aanbevolen. De eerste wahiey die aan onze Profeet kwam, begon met “Lees”, en in de tweede wahiey werd gezegd: “O jij ommantelde! Sta op en waarschuw. Jouw Heer, verheerlijk Hem. En reinig Jouw kleding. En vermijd de zondigheid.” El-Moeddessir; 74 /1-5)

“…Wanneer u in onreine toestand verkeert, dan moet u zich reinigen.”(El-Maide:5/6 )

“…Voorwaar, Allah heeft de berouwvolle lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen.”(2/ 222)

Onze Profeet (vzmh) zei: “Reinheid is de helft van het geloof.” (Muslim)

“De sleutel tot het gebed is reinheid.” (Ebu Dawoed, Tirmidzi)

“Zonder reiniging wordt geen enkel gebed geaccepteerd.” (Muslim)

De zuiverheid onderzoeken we in het algemeen op twee vlakken:

1-De Psychische reiniging (innerlijke reiniging).
2-De Fysische reiniging (reiniging van je omgeving en lichaam).

De Islam leert de moslim altijd schoon en rein te zijn. De dagelijkse manieren van reinheid en zuiverheid van het lichaam, van plaats, kleding en dergelijke, draagt heel veel bij aan de kracht van lichamelijke gezondheid, zoals betrouwbare geneeskundige bewijzen bevestigen, want reinheid voorkomt de overdracht van bacteriële ziekten.

1.Psychische reinheid (innerlijke reinheid):

Volgens de Koran is de bron van de innerlijke reinheid, gelovig (mu’min) zijn of met andere woorden, geloven in Allah en Zijn Enigheid en dat Mohammed de Profeet is van Allah. In het algemeen betekent innerlijke reiniging, een goede zeden hebben. Wanneer we zeggen dat hij een schone geest heeft of een proper hart heeft, bedoelen wij de schoonheid van zijn innerlijkheid.

Onze godsdienst heeft al de psychische vuiligheden en onreinheden verboden en heeft de opdracht gegeven om ze te reinigen. Allah heeft het aanbidden van beeldjes als een grote zonde beschouwd. Hij heeft de haat, de vijandigheid en jaloezie beschouwd als verboden (haram). Want deze psychische onreinheden maken het geloof en de gevoelens van een mens zwakker, ze scheppen aan de mens onrust en last.

Deze bestaat uit het reinigen van de ziel van de ongerechtigheden van zonden en van ongehoor-zaamheid door een oprecht berouw van alle fouten, die zijn begaan; ook uit het zuiveren van het hart van de smetten van afgoderij, twijfel, hebzucht, rancune, bedrog, trots, en opschepperij. Men kan reinheid bereiken door zelfopoffering, overgave, liefde voor het goede, toegeeflijkheid, oprechtheid en bescheidenheid, met de intentie alles voor het van aangezicht van Allah te verrichten. Wanneer de mensen op deze manier psychische rein zijn zullen ze ook een mooie glimlach, blik en praat hebben. De aanbidding, Koran lezen, berouw tonen, dzikr en Doe°a zijn allemaal psychische reiniging.

2.Fysische reinheid (reinheid van je omgeving en lichaam):

De reinheid van het lichaam, de kleren en de omgeving is het gevolg van de innerlijke reinheid en vervolledigt de reinheid in het algemeen. Wanneer er geen innerlijke reinheid is, heeft de uiterlijke reinheid geen enkele betekenis.

Maar, als men de uiterlijke reinheid niet doet zal ook de innerlijke reinheid geen gunstig gevolg geven. Het zal zelfs niet geloofwaardig overkomen. Wanneer er een innerlijke en uiterlijke reinheid plaats heeft gevonden zal dat ook iets betekenen.

Wanneer men in een zwembad een steen werpt komen er golven, en die golven lopen uit tot aan de rand van het zwembad. Wel, de psychische, (innerlijke) reinheid heeft de uitzetting van de uiterlijke reinheid tot gevolg. Het breidt zich uit tot het lichaam, de kleren, het huis, de straat, de stad, het land, heel de aarde en zelfs tot de ruimte.

Het lichamelijke en het milieu zuiveren helpt onze gezondheid. Iemand die zich schikt naar de voorschriften, wordt ook gered van de lichamelijke ziekten.

Wij weten allemaal dat de oorzaak van ziekten meestal komt van de vervuiling en om dat men niet let op de voorschriften. Om ons te redden van deze ziekten is de eerste voorwaarde, ons beschermen tegen de vervuiling. Hygiëne bevordert de geestelijke ingesteldheid van de mens en maakt ook de zedelijke gedragingen rijper.

Doordat de hygiëne zo belangrijk is, behoort deze ook tot de basisfundamenten van onze godsdienst. Zoals we weten, moeten wij volgens onze godsdienst, ons eerst reinigen voor we bidden. Wanneer we geen rituele wassing gedaan hebben, telt het gebed niet. Het is ook verplicht om de plaats waar we bidden zuiver te maken. Ook onze kleren dienen zuiver te zijn. Er wordt ons ook verplicht dat wij onze intentie zuiver houden. De gebeden die beoefend worden uit aanstellerij of om er iets uit te halen worden ook niet aanvaard.

Onze godsdienst raadt ons aan onze handen te wassen voor en na het eten, als het kan, onze tanden te poetsen na het eten en /of tijdens de rituele wassing, wanneer we ‘s morgens opstaan, ten minste onze handen en gezicht te wassen, geregeld te baden om gans ons lichaam te reinigen, onze nagels te knippen, ons te scheren en ook de behaarde plekken van ons lichaam te scheren.

Voor onze godsdienst is het niet voldoende om alleen ons lichaam en onze kleren zuiver te houden. Men wenst ook dat wij onze omgeving zuiver houden. Men verplicht ons om de plaatsen waar wij bidden en de omgeving van onze moskeeën zuiver te houden.

De fysische reiniging is twee soorten:

Zichtbare reinheid (reinheid van ‘Nedjes’): Die kan worden verkregen door het wassen van het vuil, dat op de kleding, het lichaam of de gebedsplaats is terecht gekomen.

Onzichtbare reinheid (Rituele reinheid, (reinheid van Hades): Deze soort door de woedoe (de kleine rituele wassing), de ghoesl (grote rituele wassing) of de Teyemmoem (reinheid met zuivere aarde) te verrichten.

A. Zichtbare reinheid

Het wordt gevraagd van een moslim, dat hij zich verre houdt van vuil en dat hij zichzelf, zijn kleding, zijn plaats of onmiddellijke omgeving schoon houdt. Dit vuil is bijvoorbeeld braaksel, prostaatvocht, urine, sterke drank, menselijke en dierlijke uitwerpselen, bloed, etter, en melk van dieren, die verboden zijn als voedsel. Wat van levende dieren wordt afgescheiden wordt als onrein beschouwd, behalve delen van vis en sprinkhanen, en de wol van schapen, geiten en kamelen. Alle dieren worden als onrein beschouwd, als ze niet volgens de Islamitische methode geslacht zijn.

Als een van deze vuiligheden op het lichaam, de kleren of de plaats van een moslim gevallen zijn, is het afwassen ervan een verplichte zaak.

1.Het belang om bepaalde lichaamsdelen te reinigen

Het reinigen van bepaalde gedeelten van het lichaam, waar vuil zich voornamelijk verzamelt, is nodig, zoals:

Het wegscheren van schaamhaar, telkens wanneer dit nodig is.

Haar onder de oksels wegscheren. Als moeilijk is, mag het weggeschoren worden.

Het knippen van de nagels. Als de nagels geknipt moeten worden, moet een moslim beginnen met de rechterhand, dan de linkerhand, dan de rechtervoet, dan de linkervoet. De westerse mode van lange vingernagels is niet acceptabel voor een moslimvrouw.

Een tandenborstel of een tanden ‘miswak’ (tandenstoker) gebruiken na de maaltijd.

Het haar moet proper zijn. Aandacht en zorg voor het haar -schoonheid en netheid, onder meer door het te kammen, haarolie te gebruiken, de kam schoon te houden enzovoort, is een islamitische gedragswijze. Het dient echter niet overdreven te worden. Een man dient zich van tijd tot tijd te parfumeren.

Een snor mag niet te lang worden. Hij dient bijgeknipt te worden, zodat de bovenlip zichtbaar is.

Het dragen van een ring is toegestaan voor een moslim. Het is verboden voor de mannen om gouden ringen te dragen. In feite dient goud niet door de mannen gebruikt te worden, behalve voor medische of tandheelkundige doeleinden.

1.1.Baden

Schoonheid van het lichaam is wezenlijk om diverse redenen. Naast het beschermen van het lichaam tegen ziekten, is het een belangrijke factor bij het communiceren met anderen binnen de gemeenschap.

Het van tijd tot tijd nemen van een bad is derhalve de manier om te voorkomen, dat men slecht ruikt.

Het vrijdag en de feestdagen is de ghoesl soenneh (traditie van de Profeet).

De mannen mogen baden in een openbare badhuis, vooropgesteld dat ze een gordijn gebruiken of een kledingstuk voor het onderlichaam gebruiken.

1.2.De baard

De baard is een element van schoonheid aan het gezicht van een man, en dient derhalve niet afgeschoren te worden.

Een baard dient schoongehouden en gekamd te worden.

Een man hoort zich niet te schamen voor grijze haren in zijn baard, en dient ze niet uit te trekken. Onze Profeet (vzmh) zei: “Onderscheid je van de polytheïsten (musjriks): laat de baard groeien en knip je snor bij.” De baard laten groeien betekent echter niet de baard onbeperkt en wild laten groeien tot hij een overlast wordt. Men moet hem zeker zowel in de lengte als in de breedte bijknippen.

1.3.De Vrouwelijke schoonheid

Niets past een vrouw beter, dan haar schoonheid laten zoals zij is, natuurlijk, zonder verandering of toevoegingen.
Het is een vrouw echter toegestaan om zichzelf mooi te maken, vooropgesteld dat ze dit thuis doet. Een vrouw dient zichzelf thuis voor haar man mooi te maken, door make-up te gebruiken, zichzelf schoon te houden en aangenaam te ruiken.
Het is toegestaan voor een vrouw om haar handen met henna te verven (een rode, plantaardige verf).
Het is toegestaan voor een vrouw om parfum te gebruiken in de aanwezigheid van mahrem’s (mannelijke familieleden, met wie ze niet mag trouwen).
Een vrouw dient haar schoon en netjes te houden. Als een vrouw weinig haar heeft, mag ze er geen vals haar aan toevoegen.
Aangezien moslimvrouwen niet in publieke badhuizen baden, moet het huis een kamer om te baden hebben.

1.4.Het gezicht en de handen

1. Een vrouw dient er speciale zorg aan te besteden, dat haar gezicht schoon is.

2. Als er haar op haar gezicht groeit, moet ze zich hiervoor niet schamen, noch proberen het te verwijderen.

3. Een vrouw mag nooit haar wenkbrauwen epileren.

4. Nagels mogen niet te lang worden, ze dienen regelmatig geknipt te worden.

5. Make-up voor vrouwen is verboden buitenhuis, met uitzondering van kohl om de ogen.

6. Een vrouw mag zichzelf alleen binnenhuis parfumeren, vooropgesteld dat er geen vreemde of niet-mahrem familie aanwezig is.

7. Een geparfumeerde vrouw mag het huis niet verlaten, tot ze zich ontdaan heeft van de geur. Elk versiering die uitnodigend mag zijn tegenover vreemde mannen is verboden, aangezien dit een stap is die de gemeenschap bezoedelt.

1.5.Zichzelf Ontlasten ( w.c. gebruiken)

De volgende regels dienen te worden nageleefd:

Een moslim dient het toilet met zijn linkervoet als eerste te betreten, zeggend: “Bismillahi Allahumme innie e°oezu bike minel hoebsi wel habaa’is” (in de naam van Allah, Ik vraag Uw bescherming tegen alle kwaad en vuilheid).
Men dient niet gezamenlijk naar het toilet te gaan.

Het toilet dient niet betreden te worden met onbeschermde voeten. Dit is om de overbrenging van vuil en gevaarlijke micro- organismen op het lichaam te voorkomen.

Wassen na afloop is verplicht. Dit kan gedaan worden door zich met water te wassen na het plassen, en door toiletpapier te gebruiken en zich daarna te wassen met water in het geval van ontlasting.

Het is aanbevolen dat, als men zichzelf ontlast of zich daarna wast, de rechterhand hierbij niet gebruikt wordt. Dit is in overeenstemming met de islamitische gewoonte om de rechterhand alleen voor de goede dingen te gebruiken, zoals eten, drinken, de Koran vasthouden.

Hoewel het voorkomen van vuil op het lichaam en de kleren en het wassen ervan verplicht is.

Het is niet fatsoenlijk voor een moslim om naar zijn schaamdelen te kijken of naar zijn uitwerpselen.

Het is niet toegestaan in de toilet in de richting van de Ka°be.

Voor een moslim wordt praten tijdens de stoelgang, als een niet-islamitische daad beschouwd, behalve in het geval van echte nood.

Als iemand een moslim groet, die zichzelf ontlast, dient hij niet te antwoorden, voor hij het toilet verlaten heeft. Dan dient hij zich te verontschuldigen en de groet te beantwoorden.

Een moslim dient het toilet alleen te verlaten, nadat hij zijn lichaam correct bedekt heeft.

Het is aanbevolen dat een moslim niet urineert op dezelfde plaats waar hij een bad neemt.

Bij het verlaten van het toilet, dient een molsim te zeggen: “Ghoefraneke” (O, Allah, Ik vraag U om vergeving!)

2.Reinheid van omgeving

Onze omgeving dient rein te zijn. Dit staat in de eerste plaats op onze directe omgeving. Het huishouden, de stoep voor het huis, de straten, steden en landschappen in het algemeen. Het houdt in dat moslims een ecologische bewust zijn dienen te Islamitische gelovig mens ten opzichte van milieu en wereldvrede.

Hopelijk ondergaan we de inspirerende uitwerking van de woorden van de Profeet (vzmh ). Hij heeft gezegd: “Reinigt zoveel als u in staat bent te reinigen. Allah heeft de Islam gesticht op reinheid, en alleen zij die zich reinigen gaan het paradijs binnen”.

Islam gesticht op reinheid, en alleen zij die zich reinigen gaan het paradijs binnen. En hij bad: “O Allah! Ik zoek mijn toevlucht bij u tegen alle vormen van onreinheid en onreine wezens!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *