De Plichten Tegenover Allah

HOE ZICH GEDRAGEN TEGENOVER ALLAH ?

1. Geloven in het bestaan van Allah.

2. Alleen voor Allah bidden.

In de koran: “U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp” (El- Fatiha: 1/5)

“O jullie mensen, aanbid uw Heer, die U in degenen, die voor U waren, schiep opdat jullie behouden zullen worden.” (El Bakara: 2/ 21)

“Ik heb de djien en de mensen slechts tot mijn aanbidding geschapen.” (Ez-Zariaat: 51/ 56)

3. Gehoorzamen aan Allah.

In de Koran: “En wie aldus Allah en deze boodschapper gehoorzaamt, zal zijn onder degenen wie Allah Zijn zegeningen heeft geschonken nl. de profeten, de waarachtigen, de getuigen (martelaars) en de goeden en dezen zijn uitstekende metgezellen.” (En-Nisa: 4/ 69)

4. Zijn naam met eerbied en respect uitspreken.

5. Dankbaar zijn voor de giften die Hij ons gaf.

In de Koran: “O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede wij u hebben voorzien en dankt Allah, indien gij Hem alleen aanbidt.” (Al-Bakara: 2/ 172)

6. De liefde van Allah boven alles houden.

In de Koran: “Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah.” (Al-Bakara: 2/ 165)

7. Aan Zijn geboden en Zijn verboden ontwijken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *