De Plichten Tegenover Onze Profeet Hz.Mohammed (sav)

1. De profeet meer dan onszelf en familieleden liefhebben.

Wij houden ook met hart en ziel van diegenen die na Allah het meeste recht op achting heeft: Zijn profeet, onze geliefde profeet Zijne heiligheid Mohammed (vzmh). Want deze verheven profeet heeft op bevel van Allah en door Hem geïnspireerd de hele mensheid gered uit diepte van waanzin en duisternis en de wereld het licht van wetenschap, beschaving en deugd gebracht.

Hij is het die de poorten van het geluk op aarde en in het hiernamaals heeft getoond en de juiste, meest gelukmakende weg heeft gewezen. Hij is het die de mens naar het geluk leidt. Zijn reine en glorievolle leven dat het gezicht van de mensheid doen oplichten, is helemaal gewijd geweest aan het geluk en het heil van de mensheid op aarde en in het hiernamaals.

Het is de plicht van iedere moslim te geloven dat deze verheven mens als profeet naar de hele wereld gezonden is en dat de weg die hij heeft gewezen en bewandeld heeft de juist en ware weg is die naar de redding van de mens leidt. Het is de plicht van iedere moslim geen moment af te wijken van dit spoor. Onze profeet zei: “Ik zweer bij Degene, Die over mijn ziel beschikt, dat niemand onder u echt gelovig is, wanneer hij niet meer houdt van mij dan van zijn kinderen, zijn ouders en alle mensen.” (Boekhari en Moeslim)

2. Opvolgen van Zijn traditie (soennah).

In de Koran: “Zeg: Wanneer gij van Allah houdt, volg mij dan. Allah zal van u houden en uw zonden vergeven. Allah is vergevend en genadig.” Ali °Imraan: 3/31

“En wat de boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat Hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan. En vreest Allah…” El Hasjr: 59/7

3. Zijn naam met eerbied benoemen.

Wanneer Zijn naam wordt uitgesproken moeten we “Salavat” zeggen. Salawat: (saw) = sallallahoe °aleyhi we sellem of Allahoemme salli °ala Muhammed = vrede zij met hem.

In de Koran: “Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de profeet, O gij die gelooft zendt zegeningen (salawat) over hem en wenst hem vrede met alle eerbied toe.” El Ahzab: 33/56

4. Leven volgens de ethiek van onze profeet.

In de Koran: “Voorwaar, jullie hebben in de profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor wie op Goden de Laatste Dag hopen en God veel gedenken.” El Ahzab: 33/21

De vierde kalief Ali zei: “De Boodschapper van Allah was vriendelijk, bezat een helder gelaat en was gemoedelijk, ingetogen, had een nederig uiterlijk, was barmhartig en bezat een superieure moraal. Hij bezat geen gewelddadige natuur en had geen hart van steen. Nimmer sprak Hij een onvriendelijk woord, nooit loerde Hij op de fouten van de mensen, nimmer wees Hij hen op hun gebreken… Hij weerhield zichzelf van het uitspreken van krenkende woorden. Zij die Zijn morele instelling kenden konden raden wat Hij bedoelde met deze houding.”

Enes Bin Malik zei: “Ik ben in dienst van de heilige profeet geweest gedurende tien jaren. Niet eenmaal heb ik hem slechte woorden tegen mij horen zeggen”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *