De plichten van het gebed

De plichten van het gebed

4-De geldigheidsvoorwaarden van het gebed (De plichten van het gebed)

Het gebed heeft 12 plichten, 6 van hen moeten voor het gebed verricht worden, die noemt men de voorwaarden tot het gebed. De andere 6 plichten worden tijdens het gebed verricht, die noemt men de essentiële plichten van het gebed.

A.De Voorwaarden tot het Gebed

Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder de uitvoering van een aantal voorwaarden:

1. Reinheid van onzichtbare vuiligheid: Iemand die onrein is moet de rituele wassing verrichten; diegene voor wie dat noodzakelijk is moet de grote wassing verrichten. Iemand die onrein is, menstrueert of in het kraambed verkeert, kan het gebed niet verrichten.

2. Reinheid van zichtbare vuiligheid: Het proper zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed zal verricht worden. De stoffen die uit ons eigen lichaam komen zoals bloed, etter, lenf, urine, ontlasting, alcohol of uitwerpselen en speeksel van niet eetbare dieren bv. honden zijn vuil. Vloeibare vuil: grootte van handpalm, niet vloeibare (harde) vuil: 3,2 gr.

3. Het lichaam bedekken: Het lichaam moet op gepaste wijze bedekt zijn.
a) Voor mannen: het gedeelte tussen navel en knie.
b) Voor vrouwen: het hele lichaam behalve het gezicht, de handen en de voeten.

4. Zich richten naar de Kibla: Het gebed moet verricht worden in de richting van de Kaabe. Als het gezicht tijdens het gebed van de richting van Mekka wordt afgewend, wordt het gebed ongeldig.
5. De tijd: De vijfmaal gebeurende dagelijkse gebeden moeten op de juiste tijdstippen worden verricht. De gebeden eerder of te laat verrichten is niet toegestaan.

6. De intentie: Men moet goed onthouden welk gebed het is dat men gaat verrichten en de intentie tot dit gebed formuleren. Het is aanbevelingswaardig deze intentie met de tong uit te spreken.


B. De essentiële plichten van het gebed

1. Takbir: Het gebed met de takbïr-formule (“Allahoe Akbar = Allah is de grootste” zeggen) beginnen. De handen moet men opheffen tot aan de schouders of tot aan de oren. Nadat men dit gezegd heeft kan men niet meer spreken met mensen of vrienden die zich in hetzelfde vertrek bevinden en ook geen vragen of groeten beantwoorden.

2. Kiyam: Het staan tijdens het gebed. Diegenen die geen vrijstelling hebben, moeten de verplichte en noodzakelijke gebeden staande uitvoeren.

3. Kira°at: (recitatie) Staande een stuk uit de Kuran reciteren tijdens het gebed.

4. Ruku° : (het buigen) Het vooroverbuigen voor God met de handen op de knieën.

5. Sudjoed: (neerknielen) Het zich twee maal ter aarde werpen voor Gods aangezicht, op zo’n manier dat neus en voorhoofd, handen, knieën en voeten de grond raken.

6. Ka°de toel-ahirah: (laatste zit) Aan het einde van het gebed blijven zitten en de geloofsbelij­denis uitspreken. Men zit op zijn linkervoet, de rechtervoet rechtop richting Mekka. De handen liggen op de knieën.

Als één van deze genoemde geboden niet wordt opgevolgd, is het gebed onvolledig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *