De Plichten Van Kinderen Tegenover De Ouders

respect ouders1.De plichten van kinderen tegenover de ouders

1. Altijd en overal respect hebben.

In de koran: “Uw heer heeft u bevolen, zeggende: “Aanbidt niemand anders dan mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt hebben of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen “foei” noch stoot hen af, doch spreek tot hen een welgevallig woord”. En wees teder voor hen en zeg: “Mijn Heer, ontferm u over hen daar zij mij opvoedden toen ik jong was”. (soera El-Isra, 17/23-24)

2. Aandachtig luisteren wat ze zeggen.

3. Goed praten met de ouders.

4. Gehoorzamen.

5. Helpen in alle omstandigheden.

6. Hun harten niet breken.

7. Wanneer ze roepen onmiddellijk reageren.

8. Als ze sterven, hen met eerbied noemen.

9. De vrienden van de ouders bezoeken

2.De plichten van de ouders tegenover hun kinderen

1. Goed opvoeden tot nuttige leden van de gemeenschap.

2. Voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid zorgen.

3. Het leren van hun godsdienst.

4. Met eerlijk verdiend geld voeden en kleden.

5. Met liefde en goedheid omringen.

6. Nooit van het pad der rechtvaardigheid afwijken.

7. Een goede naam geven.

8. Kinderen gelijk behandelen.

9. Een goed voorbeeld zijn.

10. Beschermen tegen de slechte dingen.  In de Koran: “O gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur” (Soera Et-Tahrim,6/6).

11. Goed gedrag en moraal aanleren.

12. Niet vervloeken maar wel smeken om hun goedheid, weldadige gebeden vragen aan Allah voor de kinderen.

Hadies : “Zorg goed voor uw kinderen. Geef hen een goede opvoeding.” Want ouders zijn zowel tegenover Allah als tegenover de gemeenschap verantwoordelijk voor de goede opvoeding van hun kinderen.

3.De relaties tussen generaties, en afwezigheid van generatieconflicten in de Islâm

De islamitische familie is niet alleen het gezin van ouders en kinderen. Het is omvangrijker en bevat ook grootouders en kleinkinderen, ooms en tantes en hun kinderen. Deze relaties worden door verschillende wetten gevormd, bv. door wetten van afhankelijkheid en erfrecht.

Door de uitgebreide familierelaties te onderhouden wordt er een natuurlijke en continu band tussen de generaties behouden. De nieuwe generaties leren dan gemakkelijk de islamitische gewoonten en cultuur aan. Leden van een huishouding zijn partners en speelgenootjes voor elkaar. Het is waarschijnlijk dat er een grote warmte en een zorgzame atmosfeer ontstaat. Het is dan gemakkelijker om met alle problemen van het dagelijkse leven om te gaan. Individualisme, egoïsme en eenzaamheid zijn uit het islamitische familieleven gebannen. De uitgebreide familie geeft ook de mogelijkheid tot vervanging en het inspringen bij talloze functies. Er kan goed voor de kinderen worden gezorgd, terwijl de andere leden van het gezin, waaronder de vrouwen, andere taken of verplichtingen buitenshuis vervullen. De doelen van het huishouden zijn wederzijdse hulp, harmonie en schoonheid. Natuurlijk functioneert het niet altijd zo, voornamelijk door de zwakheden van het individu, en kleinzieligheid en het onnatuurlijk gedrag.

In het netwerk van familierelaties, dat door de Islam gekoesterd wordt, hebben natuurlijk niet alleen ouders, maar ook grootouders, ooms en tantes, broers en zusters, buren en onderwijzers, een belangrijke rol bij de opvoeding van de nieuwe generatie.

De grootouders kunnen door hun wijsheid, die door ervaring verkregen hebben, veel plezier hebben en geven aan de kinderen en kunnen voor de noodzakelijke verlichting van de spanning van de ouders zorgen.

Het is een trieste zaak, dat veel kinderen de weldaad van een grootouder niet hebben, een grootouder die hen knuffelt en dol op ze is, die hen op reis in de tijd kan nemen en hen verhalen vertellen. De trend naar het kerngezin is een trend tot verarming van de kinderen.

“Elk kind wordt van nature goed op islamwijze geboren. Het zijn de ouders die hem tot een jood, christen of zoroastriaan maken.” Mohammed (vzmh)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *