De Rituele Reiniging

B.ONZICHTBARE REINIGING: De Rituele Reiniging

“O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op het gebed (salat), wast dan jullie gezich-ten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels. En indien jullie Djoenoeb zijn, reinigt jullie dan. En indien jullie ziek zijn, of op reis, of als een van jullie van het toilet gekomen is, of jullie hebben jullie vrouwen aangeraakt en jullie vinden geen water, verricht dan teyemmum met zuivere aarde. En wrijft ermee over jullie gezich-ten en jullie handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen, zodat Hij Zijn genieting voor jullie vervolmaakt. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.” (El-Ma’ide:5/6)

Er zijn drie soorten reiniging:

1-de kleine rituele wassing of ‘woedoe’,
2-de grote rituele wassing of ‘ghoesl’
3- ‘tayammoem’.

1.De Kleine Rituele Wassing (Woedoe)

De kleine rituele wassing of woedoe, betekent het wassen van gezicht, handen en armen tot en met de ellebogen, het wrijven met de natte handen over het hoofd, en het wassen van de voeten tot aan de enkels. In de praktijk komt het erop neer dat men elk onderdeel driemaal wast en beginnend de handen, ook de mond, neus, oren en hals mee wast, waarbij men steeds met rechts begint. Zowel de grote als de kleine rituele wassing worden met zuiver water verricht.

1.1. De verplichte (fard) elementen van de kleine rituele wassing

1. Eén maal het gezicht wassen.
2. De handen tot en met de ellebogen wassen.
3. Een kwart van het hoofd met de natte hand wrijven.
4. De voeten tot en met de enkels wassen.


1.2.De handelingen die de keine rituele wassing ongeldig maken

1-Urine of ontlasting verliezen of winden laten.
2-Bloed, etter of wit bloed verliezen.
3-Overgeven.
4-Bloeden uit de mond (als het bloed minder is dan het speeksel, is het onschadelijk).
5-Liggend of ergens tegenaan leunend slapen.
6-Flauwvallen.
7-Dronken zijn.
8-Tranen die bij het huilen vloeien en bloed of etter dat niet uit het lichaam komt en zich over het lichaam verspreidt, maken de wassing niet ongeldig.
9-Slapen tijdens het gebed, mits staand of zittend zonder dat men zich buigt of ergens tegenaan leunt, maakt de wassing niet ongeldig.

2.De Grote Rituele Wassing (Ghoesl)

2.1.De grote rituele wassing (Ghoesl)

‘Djoenoeb’ is een toestand van rituele onreinheid, die bijvoorbeeld ontstaat door het hebben van geslachtsgemeenschap, zaadlozing, menstruatie (hayd) en door bloedingen na de geboorte van een kind (nifas). De toestand van djoenoeb zijn wordt opgeheven door het nemen van rituele bad. Waarbij de bijbehorende intentie gevormd wordt en ieder gedeelte van het lichaam moet grondig wassen met mond en neus.

De grote rituele wassing of ghoesl, betekent zichzelf volledig reinigen met zuivere water op het hoofd (inbegrepen het haar) gietend om zich daarmee te ontdoen van de staat van onreinheid die van de staat van djoenoeb of djenabe.

2.2.Wanneer is de ghoesl verplicht?

1-Na geslachtsgemeenschap.
2-Na elke vorm van zaadlozing (bij het dromen).
3-Na menstruatie.
4-Na het verstrijken van de veertig dagen na de bevalling van de vrouwen.
5-Het is beloond (soennah) om deze manier te baden voor de feestgebeden, het vrijdagsgebed en de heilige nachten en als iemand moslim wordt.2.3.Wat mag men niet doen als je geen ghoesl hebt?

1. Niet bidden.
2. De Koran niet lezen (alleen doe°a mag wel).
3. De Koran niet aanraken.
4. De moskee niet binnen treden.
5. Men kan geen tawaf verrichten rond de Ka°ba.2.4.Verplichte onderdelen van de ghoesl

1. De mond inwendig grondig wassen.
2. De neus inwendig grondig wassen (de water diep in en uit te snuiven).
3. Het hele lichaam grondig wassen (waarbij van de huid geen plekje ter grootte van een speldenknop droog mag blijven).

2.5.Het verrichten van de ghoesl:

1. Besmele en de intentie (niyyah) voor de ghoesl.
2. De schaamdelen grondig wassen met linker hand.
3. Het vuil moet verwijderd worden als dit op enig deel van het lichaam aanwezig is.
4. De mond drie keer inwendig grondig spoelen. (Men moet wel oppassen als men vast, geen water in te slikken).
5. De neus drie maal inwendig grondig wassen.
6. Men moet dan kleine rituele wassing (woedoe) verrichten.
7. Het hele lichaam drie maal grondig wassen (waarbij van de huid geen plekje ter grootte van een speldenknop droog mag blijven).

“Daarin zijn er mensen die het lief is zich te reinigen. En Allah bemint hen die zich reinigen.” ( 9/108)

3.Teyemmoem (Reiniging Met Zuivere Aarde)

Reinheid is een basis vereiste en water is het middel tot reinheid. Wanneer er geen water tot je beschikking is, heeft Allah als vervangmiddel zuivere aarde of zand aangewezen. Deze zuivering heet Teyemmoem. Teyemmoem wordt verricht met de bedoeling het gebed te gaan verrichten.

3.1. In welke omstandigheden verricht men de teyemmoem?

1. Wanneer er geen water voorhanden is of wanneer er weinig water is.

2. Wanneer er water is, maar nodig is om te drinken, voor het klaarmaken van voedsel, om vuil te verwijderen of om aan dieren te drinken te geven.

3. Wanneer het gebruik van water schade zou veroorzaken. Bv. bij een ziekte waarbij de huid niet met water in aanraking mag komen of wanneer een zieke bang is dat zijn ziekte verergert of dat de gene-zing langer op zich zal laten wachten of wanneer het water (biologisch) vervuild of vergiftigd is.

4. Wanneer iemand bang is om water te gaan halen omdat er bv. dieven, vijanden, gevaarlijke dieren dicht in de buurt zijn.

5. Wanneer men bang is dat de gebedstijd zal verstrijken.


3.2.Hoe verricht men de teyemmoem?

1.Wij spreken eerst de intentie uit.

2.Vervolgens wrijven we onze handen over de schone zand of aarde, blazen het zand of aarde van de handen en strijken met onze handen over ons gezicht.

3.Daarna wrijven we nog een keer over zand of aarde, blazen het eraf en strijken met onze linkerhand over de rechterarm en andersom.

Dit wordt gezien als een complete reiniging, die zowel de kleine als de grote wassing kan vervangen.

Het is geldig voor één gebedstijd en vervalt automatisch als er water in de buurt is. Uit deze alternatieve wassing wordt duidelijk dat het doel van de Islam vooral geestelijke reinheid is.

Deze vormen van uiterlijke reiniging vormen een voorbereiding op de innerlijke reiniging. Reinheid is essentieel voor elke vorm van Islamitische leven en aanbidding. Het Islamitisch gebed werd door de Profeet Mohammed (vzmh) met een iedere dag uit te voeren, vijfmaal daagse onderdompeling in een voor het huis stromende rivier vergeleken. Toch kan de staat waarin iemand verkeert voor hij een grote of kleine wassing neemt, niet als werkelijk onrein beschreven worden. De Profeet (vzmh) heeft bijvoorbeeld gezegd: “de moe’min (gelovige) is nooit onrein”.

We moeten het vooral zien als het leren van gezonde en zindelijke gewoonten die, vanwege de voorbereiding op het gebed, ook een religieuze lading hebben.3.3.Verplichte onderdelen (fard) van teyemmoem

1. De intentie (niyyah)
2. Het wrijven van het gezicht met de handpalmen.
3. Het wrijven van de armen met de handen.3.4.De zaken die de Teyemmoem ongeldig maken

1. Dit zijn alle zaken die de rituele wassing ook ongeldig maken.
2. Het vinden van water.
3. De opheffing van de beletselen voor het gebruik van water.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *