De Valse Eed en De Boetedoeningen (Al Keffarat)

eed - het zweera) De definitie en de draagwijdte van het zweren.

In het woordenboek vinden we bij zweren; “een eed over iets afleggen.” Als begrip betekent zweren “kracht geven aan een veronderstelling dat je iets wel of niet gaat doen door gebruik te maken van de naam van Allah.”

De draagwijdte van zweren heeft betrekking tot de gebruikte woorden en niet tot de individuele bedoeling van de persoon die zweert.

b) Ernst van de valse eed en de soorten

Er zijn drie soorten:

l . Yemin-oel Laghw: Dit is zweren per vergissing of zweren over iets dat men dacht dat juist was terwijl ’t in werkelijkheid verkeerd is. Als men denkt het geleende geld terugbetaald te hebben, terwijl dit niet het geval is en zeggen: “Ik zweer dat ik uw geld heb terugbetaald”, is een voorbeeld van yemin-i laghv. Dit soort van zweren heeft geen sanctie, men hoopt dat ’t vergeven zal worden.

2. Yemin-oel Ghamoes: Dit is zweren, terwijl men weet dat hetgeen dat men zweert in feite niet waar is. Bv. weten dat je ’t geld niet hebt terugbetaald en toch nog zeggen: “Ik zweer dat ik uw geld heb terugbetaald.” Dit is een zeer grote zonde en de sanctie op zich is niet voldoende om vergeven te worden. Men moet vergiffenis vragen aan Allah .

3 . Yemin-oel Mun°akide: Dit is zweren over iets dat in de toekomst mogelijk is. Bv. “Ik zweer dat ik je geld morgen ga terugbetalen.” Als men hierin slaagt is er geen enkel probleem, maar als dit niet lukt is de sanctie vereist.

c) Formule van boetedoening: “al-keffaraat”

Als men hetgeen dat men gezworen heeft niet kan nakomen dan is er één van de hieronder genoemde sancties vereist:

l. Of het een moslim is of niet een slaaf vrijlaten. (1)

2. Tien arme mensen ofwel ’s morgens en ’s avonds voeden ofwel kleden.

3. Maar als men niet de mogelijkheden heeft om het voorgaande te kunnen, volstaat het ook om achtereenvolgens drie dagen te vasten.

“Niet houdt Allah u aan het misgesprokene in u eden, maar Allah u aan dat, waartoe gij u in uw eden gebonden hebt. De zoening daarvan dan is de spijziging van de tien behoeftige, maar het gemiddelde, waarmee gij uw huisverwanten spijzigt, of het kleden van hen of het vrijlaten van een geknechte. Doch zo iemand niets te geven vindt, dan een vaste van drie dagen. Dat is de zoening van uw eden, wanneer gij gezworen hebt, maar geeft wel acht op uw eden. Aldus maakt Allah u Zijn tekenen duidelijk, wellicht zult gij dankbaar worden” (Maïde: 5/ 89 )

(1) Dit is natuurlijk nu niet meer van toepassing vermits de slavernij al een tijdje is afgeschaft. Vroeger was dit niet het geval en kon men dit als een sanctie gebruiken voor iemand die vals gezworen had.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *