De verdiensten van het gebed

3. De verdiensten van het gebed

Het gebed is het mogelijk voor de gelovige om volledig aktief te zijn in de wereld en het bewustzijn van zijn geestelijke natuur te bewaren. Gezien de menselijke aard mag gezegd worden dat iedereen het gebed nodig heeft om de basis van zijn geloof te sterken, deugdzaam te kunnen leven, het hart te zuiveren en de geest vooruit te helpen. De moslim in gebed weet dat Allah getuige is van zijn eredienst, zoals Hij getuige is van alles wat hij doet. Het is deze geestelijke en morele training die de gelovige tot een waarachtig moslim maakt. Als mens zal hij eerlijk en betrouwbaar zijn, want hij beseft dat Allah hem van nabij ziet. In de Islam wordt gemeenschappelijk gebed sterk aanbevolen, vooral op vrijdag. Hierdoor worden de sociale banden met moslims onderling versterkt en gevoelens van samenhorigheid en begrip ontwikkeld. Hierop rust de eenheid van de broederschap en de gelijkwaardigheid van alle moslims. Bij de gebedsopstelling in de moskee spelen ras, stand, ontwikkeling of rijkdom geen rol. Één van de groep leidt het gebed en alle anderen volgen hem te samen. Hierdoor wordt gevoel voor discipline aangekweekt. De eredienst helpt elke moslim zich te ontwikkelen als individu en als lid van de gemeenschap. Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen van het dagelijks gebed. Wie zich daaraan wil onttrekken, doet alleen zichzelf tekort. Als een moslim zijn gebedsplichten niet vervult kan dat maar één van twee mogelijkheden betekenen: of hij beschouwt bidden niet als een plicht, of hij ziet het wel als een plicht, maar doet het toch niet. Allah zegt in de Koran: “Draag voor (O Mohammed) wat aan jouw in het boek geopenbaard is en onderhoud het gebed (salaat), Voorwaar het gebed (salaat) weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke, zeker het gedenken van Allah (de salaat) is groter en Allah weet wat jullie bedrijven”. Ankaboet: 29/ 45

Enkele uitspraken van de Profeet Mohammed over het gebed:

“Het gebed (salaat) is het licht voor het hart. Laten zij die dit wensen hun harten verlichten”.

“Elk stukje grond waarop Allah is herdacht, voelt zich trots tegenover de rest van de aarde”.

“Voor degene die de kleine rituele wassing voltooit, zoals Allah heeft bevolen, en de vijf verplichte gebeden verricht, wist Allah de fouten ertussen uit.”

“De eerste van zijn werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding rekenschap gevraagd zal worden, is zijn gebed. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. Wanneer hij tekort schiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden, zal de Heer zeggen: ‘Bezie of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert.’ Vervolgens worden al zijn verplichte handelingen zo bekeken.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *