Drugs en Verdovende Middelen

Doelstellingen:

– De term “drug” kunnen definiëren.

– Soorten drugs kunnen opnoemen.

– Schade voor het lichaam en de geest van de mens kunnen beschrijven.

– Hoe deze drugs kunnen worden vermeden kunnen uitleggen.

– Juridische positie van de islam over deze zaak kunnen omschrijven.

– Het begrip nicotine en nicotinevergiftiging kunnen beschrijven.

1. Definitie van “drug”.

Drugs zijn stoffen die het denken, voelen en waarnemen beïnvloeden. Er zijn honderden soorten drugs.

2. Soorten drugs.

Er zijn verschillende soorten drugs:

– De verdovende middelen: narcotische middelen: slaapmiddelen, opiumproducten (zoals heroïne, morfine en pijnstillers bv. Methadon), alcohol.

– De opwekkende of stimulerende middelen (dopingmiddelen): cocaïne, wekaminen (speed), koffie, thee, tabak en sommige medicamenten.

– De bewustzijnsveranderende middelen: de cannabisproducten, hasj, marihuana, L.S.D., S.P.T. en X.T.C.

De meest gebruikte drugs zijn:

– tabak,

– hasj,

– XTC,

– heroïne,

– cocaïne

– alcohol.

3. Schade voor het lichaam en de geest.

Vrijwel alle drugs hebben invloed op de coördinatie en de motoriek van het lichaam, waardoor de bewegingen om iets uit te voeren drastisch achteruit gaat.

Sommige soorten drugs blijven nog lang in het lichaam nadat de effecten zijn uitgewerkt Hierdoor kan er een zogenoemde flashback optreden waarin de sensaties nogmaals worden beleefd. Vooral hallucinerende middelen als paddo’s en LSD kunnen dit effect hebben. LSD (hier niet uitgelegd) heeft zelfs de reputatie zeven jaar in de onderkant van de ruggengraat passief aanwezig te blijven.

Er wordt verschil gemaakt tussen geestelijke en lichamelijke verslaving. Bij lichamelijke verslaving protesteert het lichaam als met het gebruik gestopt wordt; de zogenaamde ontwenningsverschijnselen. Bij geestelijke verslaving is de gebruiker niet meer in staat zich prettig te voelen zonder het middel en gaat er steeds meer verlangen.

4. Hoe kunnen wij deze drugs vermijden?

Verslaving houdt in dat de je niet meer zonder de drug kan; je bent afhankelijk geworden. Wanneer je stopt krijg je problemen: je voelt je ziek of nerveus.

Er zijn drie fasen aan te geven die kunnen leiden tot drugsverslaving:

*Experimentele fase:

Niemand binnen het gezin weet dat er af en toe drugs wordt gebruikt. Het wordt stiekem binnen de eigen vriendenkring gebruikt. In deze fase spelen ouders een preventieve rol door er open over te praten en door te proberen inzicht te geven in de mogelijke gevolgen.

* Overmatige fase:

In deze fase wordt er vaak al regelmatig gebruikt, maar men is nog niet echt verslaafd. Voor preventie is het te laat, maar ouders kunnen wel motiveren en ondersteunen om erger te voorkomen of ze kunnen contact gaan zoeken met de hulpverlening.

* Regelmatige fase:

In deze fase is de gebruiker verslaafd en moet er een behandeling gezocht worden.

Het beste van al is gewoon AFBLIJVEN en drugs VERMIJDEN !!!

De Koran waarschuwt ons voor dergelijke toestanden:

“En stort u niet met uw eigen handen in het verderf” (Al-Bakara: 2/195)

5. Juridische positie van de islam over deze zaak.

Een algemene regel van islamitische godsdienst is, dat het haraam (veboden) voor een moslim is om iets te eten of te drinken, wat zijn dood kan veroorzaken, of dit nu vlug of geleidelijk is, zoals vergiftigen en stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is dus ook haraam (verboden) om ergens kleine hoeveelheden van te eten als grote hoeveelheden ziekten kunnen veroorzaken. Want de moslim is niet geheel eigen baas, maar hij behoort ook aan zijn godsdienst en aan de oemmah (moslimgemeenschap) toe, en zijn leven, gezondheid, weelde en alles wat Allah hem gegeven heeft, zijn een lening aan hem, waaraan hij geen afbreuk mag doen. Allah zegt:

“En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol. ” (An-Nisa: 4/29)

Hij zegt ook:

“En stort u niet met uw eigen handen in het verderf, .” (Al-Bakara: 2/195)

en Zijn boodschapper (vzmh) zei:

“Schaadt u zelf of anderen niet” Ahmed en Ibn Madjah

“Elk bedwelmend middel is chamr en elk soort chamr is haraam (verboden).” Muslim.

6. Het begrip nicotine en nicotinevergiftiging

Wat gebeurt er als je rookt?

Als je rookt krijg je verschillende stoffen binnen. Die bestaan uit: vaste deeltjes en gassen.

Die vaste deeltjes slaan als bruine teervlekken neer in de luchtwegen en longen. Je krijgt ook bruine vingertoppen van het vasthouden van een brandende sigaret.

De bekendste stoffen die je via tabaksrook binnen krijgt zijn:

Teer: Een verzamelnaam van allerlei verbrandingsproducten van tabak. Teer kan o. a. bronchitis en longkanker veroorzaken.

Nicotine:Een vloeistof die zeer vluchtig is en bruin wordt zodra hij in aanraking komt met de lucht. Nicotine is de verslavende stof in tabak.

Koolmonoxide: Een gas dat het transport van voldoende zuurstof in je bloed belemmert.

Ammoniak: Een prikkelend gas dat de slijmvliezen kan irriteren.

Wat gebeurt er in je lichaam?

Ogen:

Ammoniakgas prikkelt het slijmvlies van je eigen ogen, maar ook die van andere.

Vooral in een besloten ruimte.

De ogen worden rood en gaan tranen om de ammoniak te verdunnen.

Neus:

Ammoniakgas prikkelt het slijmvlies van je neusholte.

Rook zorgt er ook voor dat je minder gaat ruiken. Alle geuren gaan steeds meer op elkaar lijken

In een besloten ruimte heeft ook een niet-roken last van die rook.

Je kunt er hoofdpijn, hoest- en niesbuien van krijgen.

Mond:

Tabaksrook beïnvloedt je smaakpapillen. Op de lange duur proefje minder goed.

Luchtwegen:

De vaste deeltjes in de tabaksrook slaan als bruine teervlekken neer in je luchtwegen.

Rokers merken dat vooral ‘s morgens (rokershoest) als de trilhaartjes de hele nacht hun werk hebben gedaan.

Nicotine verlamt echter de werking van die trilhaartjes.

Daarom hebben roker eerder last van onzuivere lucht.

Longen:

Je longen worden langzamerhand bruin van de neergeslagen teer.

In de teer zitten allerlei venijnige giffen die het beschermende oppervlak (slijmvliezen) van je longen en luchtwegen irriteren.

Dat maakt je extra gevoelig voor ontstekingen en longkanker.

Longkanker komt zeker tien maal vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers.

Bloed:

In de tabaksrook zit koolmonoxide.

Dit gas kun je niet tegen houden met een sigarettenfïlter, je krijgt het dus altijd binnen.

Koolmonoxide belemmert datje bloed voldoende zuurstof kan transporteren naar de cellen.

Dat merk je aan de sportprestaties.

Je uithoudingsvermogen vermindert.

Bovendien kan koolmonoxide de bloedvaten beschadigen, zodat zich op den duur vetachtige stoffen in de wanden gaan afzetten.

Dit geeft kans op vernauwing en het ontstaan van een hartinfarct.

Hart:

Als je rookt verhoogt je bloeddruk enigszins waardoor je hart sneller klopt.

Je kunt dat zelf ook vaststellen via je polsslag.

Als je veel rookt, verhoog je ook de kans op een hartinfarct.

Een hart infarct is een versterving van een deel van je hartspier.

Hij ontstaat door een sterk vermindering van de bloedtoevoer naar een onderdeel van je hartspier.

Maag:

Mensen met maagklachten mogen van hun arts meestal niet roken, omdat er een verband schijnt te bestaan tussen roken en maagzweren.

Waarschijnlijk wordt het maagslijmvlies aangetast.

Als je rookt worden je darmen geactiveerd. Vooral op een nuchtere maag kan het roken laxerend werken.

Vragen

Leg de definitie van “drug” in het kort uit.
Noem de vijf meest gebruikte drugs op.
Welke schade brengt drugs voor het lichaam en de geest?
Hoe kunnen wij deze drugs vermijden?
Welke drie fasen kunnen leiden tot drugsverslaving?
Wat is de juridische positie van de Islam over deze zaak?
Wat gebeurt er in je lichaam als je rookt?
Wat betekent nicotine?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *