Eerste Kalief: Aboe Bakr

ebu bekr1.Aboe Bakr(eerste kalief)

Hz. Aboe Bakr was de vriend van onze profeet (vzmh). Hij was ook de eerste kalief na de dood van onze profeet. Hij werd twee jaar na de profeet te Mekka geboren. En hij overleed twee jaar na hem te Medina.

Aboe Bakr heeft veel bijgedragen tot de verspreiding van de Islam. Hij heeft verscheiden moslim-slaven vrijgekocht en hen de vrijheid geschonken. Hij leefde in alle opzichten voorbeeldig. Hij liet zich niet in met echtbreuk, drank en afzetterij. Hij was handelaar van beroep. Bij de emigratie naar Madina nam onze profeet hem met zich mee.

Hz. Aboe Bakr werd niet alleen de beste vriend van onze profeet, maar ook nog zijn schoonvader. Profeet Mohammed huwde met de dochter van Aboe Bakr, Aisja.

De profeet nam Hz. Aboe Bakr altijd aan zijn rechterhand en Hz. Omar aan zijn linkerhand.

Als de profeet ziek was fungeerde Aboe Bakr als imam. Hij werd na de dood van de profeet als kalief verkozen. Hij hield zich bezig met het bekeren van ongelovigen en vooral ook verzamelde hij de losse soera’s in de Koran.

Op de leeftijd van 63 jaar overleed Aboe Bakr en kreeg een tombe naast die van de profeet. Moge god zijn stichtend voorbeeld over ons brengen.

2.Zijn belangrijkste werk gedurende zijn kalifaat

Omar ibn Al-Hattab werd verontrust door het feit dat in de slag bij Jamama, veel van de recitatoren van de Koran gedood werden.

Omdat dit de mensen waren die delen van de Koran uit het hoofd kenden, vreesde Omar dat als er nog meer zouden omkomen, stukken van de Koran, voorgoed verloren zouden gaan. Daarom raadde hij Aboe Bakr aan een ‘verzameling’ van de Koran te maken.

Aboe Bakr richtte een commissie onder de voorzitterschap van Zaid ibn Sabit. Deze commissie maakte verzameling van de Koran.

Testen:

– Wie is Aboe Bakr?
– Watis zijn relatie met onze profeet?
– Hoelang duurde zijn opdracht van Kalifaat?
– Wat is het belangrijkste werk van Aboe Bakr?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *