Geloven in Allah


A. De tekenen van Allah

“Hij is het, die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er stadia voor verordende, zodat gij het getal der jaren en het berekenen (van de tijd) mocht kennen. Allah heeft dit niet dan in waarheid geschapen: Hij zet de tekenen, uiteen voor een volk.” Yoenoes: 10/ 5

“En hij is het die de nacht en de dag, de zon en de maan geschapen heeft.” Enbiya: 33

B. Bewijzen het bestaan van Allah

“Zeg: Hij, Allah is één, Allah is Hij van wie alles afhankelijk is, Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt, en niets is hem in enig opzicht gelijk.” Iechlaas:1-3

C.Een verhaal over het bestaan van Allah ( Alles word door iemand geschapen )

Er was eens een geleerde man in Bagdad, die Imam oel A°zam Eboe Haniefe heette. Hij was een wereldberoemde geleerde. Hij had al duizenden studenten opgeleid. Iedereen had respectvoor hem.

In zijn tijd was er man die dacht dat hij een geleerde was en hij beweerde “Allah bestaat niet”. Waar hij ook ging, hield hij discussies met de geleerden.

Deze geleerde had ook gehoord dat Eboe Haniefe een zeer beroemde man was. Hij wou zijnkennis met hem vergelijken en erover dicussieren. Met deze gedachte was hij naar Bagdad gekomen.

Hij zocht Eboe Haniefe en toen hij hem gevonden had begon hij een discussie over “BestaatAllah wel of niet”. Hij beweerde in die discussie: “Volgens mij heeft niemand deze aardegeschapen.” Eboe Haniefe gaf hierop niet onmiddellijk een antwoord. Maar hij zei dat hij de volgende dag, op dezelfde plaats en op een bepaalde tijd een antwoord zou geven.

Zoals gekend wordt Bagdad in tweeën verdeeld door de Tigris rivier. Volgende dag was Eboe Haniefe niet op het afgesproken uur op de afgesproken plaats. De persoon, die dacht dat hij een geleerde was, begon zich te vervelen. Op het moment dat hij wou vertrekken kwam Eboe Haniefe op de afgesproken plaats aan. De zogezegde geleerde zei tegen hem: “Waarom ben je te laat gekomen? Was je misschien bang om met mij te discussiëren?”

Eboe Haniefe lachte op deze vraag en zei: “Neen, ik had geen schrik. Je weet wel dat ik aan de overkant van de rivier woon. En om over de rivier te gaan, is er kortbij geen brug. Ik had gewild dat er zonder een ingenieur of metselaar een brug kwam. Het is dan ook gebeurd, maar het heeft wat tijd ingenomen. Ik ben over de brug gegaan. Alhoewel ik te laat ben, ben ik nu toch hier geraakt”. De zogezegde geleerde zei: “Jij liegt. Zonder een bouwvakker of een ingenieur kan er toch geen brug ontstaan?

Eboe Haniefe: “Maar mens toch! Als een brug niet spontaan kan ontstaan kan, hoe kan dan dit oneindig grote heelal uit zichzelf ontstaan? Zelfs een blad aan een boom kan niet uit zichzelf bewegen. Kun jij je nog steeds niet inbeelden dat voor alles een oorzaak is?”

Na deze woorden had de persoon die zichzelf als een geleerde beschouwde, zijn fout begrepen. Eindelijk had hij door dat er toch een schepper was van deze aarde. Hij verontschuldigde zich en bekende dat zijn bewering verkeerd was. Vanaf dat moment geloofde hij in Allah en in de eenheid van Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *