Geloven in de Voorbestemming

1.Kadr:

Allah eerder weet en beslist wat er allemaal gaat gebeuren. Dus Hij beslist eerder wat Hij gaat scheppen.

2.Kada:

Het ontstaan van de zaken die Allah eerder wist en heeft gewaardeerd, als hun tijd aangebroken is.

Het geloof in de voorbestemming is de zesde voorwaarde van het geloof. De voorbestemming wordt ook wel eens de voorbeschikking of het lot genoemd. Het Arabische woord voor het lot is ‘Al-Kadr’.

De voorbestemming houdt in dat alles wat er gebeurd zo door Allah is bepaald. Hij heeft bepaald dat deze dingen gebeuren en niemand kan deze voorbestemming van Allah veranderen. Zowel de goede dingen als de slechte dingen horen bij een plan dat Allah heeft gemaakt al voordat alles bestond. Alles wordt uitgevoerd volgens Zijn Plan. Allah zegt: “Voorwaar, Wij hebben alles naar maat geschapen.” Al-Kamer: 54/49

Zo heeft Allah bepaald wanneer er een baby wordt geboren en wanneer er iemand doodgaat. Maar Hij bepaalt ook andere dingen in het leven. Allah zorgt ervoor dat deze dingen gaan gebeuren en Hij weet over alles wat er gaat gebeuren.

Vier dingen:

Toen wij nog heel klein waren in de buik van onze moeder, heeft Allah twee engelen gestuurd om onze voorbestemming voor ons op te schrijven. Na ongeveer 12 weken komt er namelijk een engel die onze ziel in ons lichaam blaast: ons hartje begint te kloppen. Deze engel schrijft dan vier dingen voor ons op. Deze vier dingen zijn onze voorbestemming zoals Allah die voor ons heeft voorbestemd.

1. Wat wij krijgen aan levensonderhoud?

2. Welke daden wij gaan verrichten?

3. Hoe lang wij leven?

4. Wat onze bestemming zal zijn in het Hiernamaals?

Allah heeft voor alles een vaste leeftijd vastgesteld door Zijn voorbestemming. Hij heeft de aarde en de hemelen met alles wat daarin is gemaakt en Hij gaat het ook weer vernietigen. Allah weet wanneer de dag komt dat Hij Zijn schepping tot een einde brengt en de Opstanding laat plaats-vinden. Allah is ook de Enige die weet wanneer dit gaat gebeuren en niemand anders. Zelfs onze profeet wist dit niet.

Toen Djibriel hem heeft gevraagd: “Vertel mij over Het (laatste) Uur.” antwoordde onze profeet: “De ondervraagde heeft daarover niet meer kennis dan de ondervrager.” Dat wil zeggen dat onze profeet zei dat hij het niet wist en dat ook Djibriel het niet zou weten. Niemand weet daarvan het tijdstip, behalve Hij die het heeft voorbestemd: Allah.

Wij geloven dat Allah het heelal heeft geschapen en dat Hij de absolute Heerser en Onderhouder is. Alles in het universum volgt een van te voren vastgestelde koers die wij al-kadr noemen. Er kan niets gebeuren zonder de wil en de kennis van Allah.

Hij kent het heden, het verleden en de toekomst van ieder schepsel. Het lot van iedereen is bij Allah bekend. Maar dit betekent niet dat de mens geen vrije wil heeft.

Wij weten dat de mens de khaliefa, de vertegenwoordiger van Allah op aarde is. Ook weten wij dat Allah ons niet dwingt iets te doen. Het hangt helemaal van ons zelf af of wij Hem gehoor-zamen of niet. Of wij Hem gehoorzamen of niet is Hem bekend. Maar, het feit dat Hij weet wat wij zullen doen beïnvloedt onze vrije wil helemaal niet. De mens weet niet wat zijn lot zal zijn. Hij heeft de vrijheid om te kiezen welke koers hij wil volgen.

Later, op de Dag des Oordeels, worden wij naar onze intenties beoordeeld. Als wij Allah’s leiding volgen zullen wij beloond worden. Doen wij dat niet, dan staat ons straf te wachten. Door in Al-Kadr te geloven getuigen wij dat Allah de absolute Heerser van alle zaken in het heelal is. Hij is het die beslist wat goed en kwaad is.

Allah kent het lot van alle schepsels al. Dit betekent echter niet, dat wij mogen doen wat wij maar willen, omdat het toch niets meer uitmaakt wat er met ons gebeurt. Wij moeten rekening blijven houden met de goddelijke leiding die Allah ons geeft.

Hij gaf de mens een vrije wil. Wij kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Wij zullen op de Dag des Oordeels ter verantwoording geroepen worden voor onze daden op aarde. Allah weet alles. Hij is de Enige die Zijn onderdanen kan beoordelen.

Allah is de bron van alle wetten. Hij vraagt de mensheid Zijn leiding te volgen, zodat de mens bevrediging krijgt in het hiernamaals. Toch hangt het helemaal van Allah zelf af wie Hij wel of niet zal belonen. Allah weet wat er met iedereen zal gebeuren. Wij weten niets. Deze voorkennis is Zijn goddelijke eigenschap.

Soms gebeuren er dingen die ons verstand te boven gaan. Waarom vinden er aardbevingen plaats? Waarom sterven mensen van honger in sommige landen van de wereld? Waarom zijn er noodlijdenden? Wat maakt de één een goed mens en de ander een dief?

De antwoorden op deze problemen kennen wij niet. Wij hebben maar een beperkte kennis van het heelal, maar Allah weet alles. Het zou tijd verknoeien zijn als we Hem van al die problemen en de slechte dingen de schuld zouden geven, eenvoudig omdat wij blijkbaar niet in staat zijn de reden ervan te doorgronden.

Wij zullen een vast vertrouwen moeten hebben in de wijsheid van onze Alwetende Schepper en degene die in moeilijkheden zitten zo goed als maar enigszins mogelijk is proberen te helpen. Wij zijn niet in staat om veel van Allah’s daden te begrijpen en te interpreteren. Het heeft geen zin te beweren dat mensen handelingen doen zonder vrije wil en dat ze gedwongen worden zich zo te gedragen.

Wij beslissen voor ons zelf wat wij willen doen en wat wij niet willen doen, en wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden. Wij hebben naar ons idee vrijheid om te kiezen en zullen daarop beoordeeld worden. Allah weet natuurlijk wat wij niet weten, namelijk wat of hoe wij zullen kiezen en wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn. Onze vrijheid van handelen botst niet met de voorkennis van Allah.

De profeet Mohammed (vzmh) heeft de moslims verboden over voorbeschikking te discuisseren. Hij heeft gezegd: “De volkeren voor jullie zijn door deze strijd het verkeerde pad opgegaan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *