Goederen Verworven op Slechte Manier

Islam erkent het menselijk recht op bezit, maar stelt meteen dat dit recht niet absoluut is. Alles blijft uiteindelijk God toebehoren. De Koran leert dat alles eigendom van God is:

“Van God is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is…” (Al-Bakara: 2/ 284)

God gaf mensen de toestemming zijn bezit te gebruiken:

“… en geeft hun iets van Gods bezit dat Hij aan jullie gegeven heeft…” (An-Noer: 24/ 33)

Het recht op bezit wordt daarom gekoppeld aan de voorwaarde dat met dit bezit omgegaan wordt volgens de richtlijnen van God. Deze kaderen binnen het algemene Koranische principe van het ‘gebieden van het behoorlijke en verbieden van het verwerpelijke’. (Aalie °Imraan: 3/ 110) Meer bepaald, moet het verwerven van het bezit op een wettelijke manier gebeuren (door werken, erven, handeldrijven), en niet op een onwettige manier (zoals door diefstal, frauderen, het incasseren van woekerinteresten, bedrog, het deelnemen aan kansspelen of consumeren van alcohol enz). Volgens de Koran leiden dat soort zaken immers alleen maar tot vijandigheden tussen de mensen.

1.Stelen

De Islam benadrukt de veiligheid van iedereen in zijn leven, van zijn eigendom en zijn eer. Elke bedreiging van deze drie zaken wordt door de Islam zwaar bestraft. Iemand die iemand anders vermoordt of hem overvalt en berooft, krijgt een strenge straf; dit is de enige manier om veiligheid voor iedereen te waarborgen.

Wat diefstal betreft is er in de Islam verordend dat de hand van de dief wordt afgehakt. Dit is de zwaarste straf die mogelijk is en die onder bepaalde voorwaarden wordt uitgevoerd. In landen die deze straf ten uitvoer brengen, zoals Saoedi Arabië, zien we dat diefstal zeldzaam is. De rechter beoordeelt de zwaarte van de zaak en besluit aan de hand van bepaalde voorwaarden en beperkingen of de dief de zwaarste straf krijgt, ja of nee.

Als de mens weet dat hij zijn hand zal verliezen al hij hem gebruikt om te stelen, dan zal stelen voor hem bijna onmogelijk worden. De betekenis van zo’n straf is, dat we elk deel van het lichaam moeten gebruiken; met reinheid, met eer en met recht. Stelen is niet de taak van de hand. Als de hand word misbruikt door er mensen mee te bedreigen, dan is het een gevaarlijke hand en dan is de rechter gerechtigd om het bestaan van die hand in overweging te nemen.

Een andere bedoeling van het afhakken van een hand is om de dief en andere mensen een voortdurend voorbeeld te stellen en een voortdurende herinnering aan het lot van dieven. In landen waar een dief alleen maar gevangenisstraf krijgt, gaat hij mogelijk weer stelen zodra hij is vrijgelaten.

2.Onrechtmatig verwerven

“En weegt met de juiste weegschaal. En doe de mensen niet te kort in de dingen die van hen zijn …” (Asj-Sjoera: 26/ 182)

“Hij die een valse eed zweert om het eigendom van een moslim op een onrechtvaardige manier te verkrijgen, zal Allah ontmoeten als hij woedend op hem is.” Ibn Masoed zei: Vervolgens las de Boodschapper van Allah ons ter ondersteuning hiervan voor uit het boek van Allah , Heer van Eer en Glorie: Voorwaar, diegenen die hun belofte aan Allah en hun eden voor een geringe prijs verruilden, dat zijn degenen die geen aandeel hebben in het hiernamaals. En Allah spreekt niet tot hen, en beziet hen niet op de Dag der Opstanding, Hij zal hen niet reinigen en voor hen is er een pijnklijke bestraffing. ( Boekharie en Moslim)

3.Valsspelen

Valsspelen is in de Islam niet goedgekeurd. Allah (swt) zegt: “Wees standvastig, zoals jou en wie met jou berouw toont is bevolen, en overtreed niet, Voorwaar Hij ziet wat jullie doen.”
(Hoed: 11/ 112)

4.Oplichterij

Oplichterij betekent bedrieglijke benadering. Oplichten is verboden in de Islam. In een hadies vertelt Aboe Hoerairah: “ De Boodschapper van Allah liep eens langs een stapel voedsel en toen hij er zijn hand in stak, voelde hij nattigheid waarop hij de eigenaar vroeg: ‘wat is dit, O eigenaar van het voedsel?’ Hij antwoordde: ‘Boodschapper van Allah, het is nat geworden door de regen.’ De Boodschapper van Allah zei: ‘Waarom liet je het (natte gedeelte) niet bovenop, zodat de mensen het konden zien? Hij die ons bedriegt is niet van ons.’ ”

5.Kansspelen

Terwijl de Koran kansspelen verbied, noemt hij ze “duivelzaken”.
“Jullie die geloven! De wijn, het kansspel, de offerstenen en de verlotingspijlen zijn een gruwel van satans makelij. Vermijdt die dus; misschien zal het jullie welgaan. De satan wenst slechts vijandschap tussen jullie te veroorzaken door de wijn en het kansspel en door jullie van het gedenken van God en van de salaat af te houden. Zullen jullie dan ophouden?”(Maïde: 5/ 90-91)

6.Houding van de islamitische godsdienst over deze kwestie: juridisch statuut

Het is bekend, dat de meeste sociale problemen veroorzaakt worden door de ongelijke verdeling van het nationale rijkdom. Sommigen worden zeer rijk en anderen zeer arm, die door de rijken worden uitgezuigd. Bij kansspelen en lotterijen is de neiging van makkelijk en veel geld verdienen groot. Het is een feit, dat alle kansspelen de slechtheid veroorzaakt, dat het rijkdom ten nadeel van de meerderheid in de handen van een kleine minderheid terecht komt. Dit is de reden van het kansspelverbod in de Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *