Het Belang van de Tijd en de Levensopvatting Volgens de Islam

De Koran beveelt werk en activiteit aan en keurt passiviteit en luiheid af. De profeet (vzmh) zelf bad tot God om hem tegen luiheid en onbekwaamheid te beschermen. De waarde van werk en van het zoeken naar levensonderhoud; de houding ten opzichte van weelde en de relatie daarvan tot het ware doel van het leven worden getroffen en vinden een evenwichtige balans in de volgende uitspraak: “werk voor de wereld alsof u voor altijd leeft; en werk voor het eeuwige leven, alsof u morgen sterft”.

“In het verschil van nacht en dag en in wat God geschapen heeft in de hemelen en de aarde zijn tekenen voor mensen die godvrezend zijn.” Yoenoes: 10/ 6

“Weet dat het tegenwoordige leven op de aarde slechts spel en tijdverdrijf, pracht en onderling praal en streven naar meer bezittingen en kinderen is. Het is bijvoorbeeld als met regen: de plantengroei die ervan komt bevalt de ongelovigen. Dan verdort het en jij ziet het geel worden en dan wordt het tot gruis. En in het hiernamaals is er een strenge bestraffing en barmhartigheid van God en welstrenge bestraffing en welbehagen. Het wereldse leven is slechts begoochelend genot.” Hadied (het ijzer): 57/ 20

“En hebben wij uw slaap niet tot rusten bestemd? En hebben wij de nacht niet als een mantel (rusttijd) gemaakt? En hebben wij de dag niet voor (het zoeken) naar levensonderhoud gemaakt? Nebe’: 78/ 9-12

DeProfeet (vzmh) heeft gezegd:

“Geen enkele individu zal de verzamelplaats verlaten zonder rekenschap te hebben gegeven aan Allah over vier zaken:

1. Waaraan heeft hij zijn leven gewijd?

2. Hoe is zijn jeugd verlopen?

3. Waar heeft hij zijn goederen vergaard en waaraan heeft hij ze gebruikt?

4. Waarvoor heeft hij zijn kennis gebruikt?”

 

De Profeet (vzmh) heeft het volgende aanbevolen:

“Wees in dit aardse leven als een vreemde of een reiziger op weg.” (Boekhari & Ibn Madjah)

“Veel mensen verliezen op het gebied van twee gunsten: gezondheid en vrije tijd.” (Boekharie)

“Vast en verbreek je vasten, waak (een bepaalde tijd) en slaap (een bepaalde tijd). Je lichaam heeft beslist recht op je, je ogen hebben recht op je, je vrouw heeft recht op je en je bezoek heeft recht op je. Geef elk zijn recht.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *