HET EERSTE LEERJAAR

HET EERSTE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD
Geloofsleer 
I. De geloofsfundamenten
1. De betekenis en de waarde van het geloof: îmân
2. Geloofsfundamenten
     2.1. Het geloof in Allah
     2.2. Het geloof in Zijn engelen
     2.3. Het geloof in Zijn boeken
     2.4. Het geloof in Zijn profeten
     2.5. Het geloof in “ qadâ’ ” en “ qadar ”
     2.6. Het geloof in het hiernamaals

3. Doe°â’ van âmantoe

II. Het geloof in de engelen en het hiernamaals
1. De wereld van wezens
2. Het geloof in de engelen
     2.1. De kenmerken en taken van de engelen 
     2.2. Het geloof in de engelen en hun bijdrage tot goede handelingen”
3. Sommige gebruikelijke valse overtuigingen in de gemeenschap
4. Satan volgens de Koran 
      4.1. Satan is het symbool voor het kwaad 
      4.2. De adviezen van de Koran voor het beschermen tegen het kwaad van satan”

5. Geloof in het hiernamaals
6. Het einde van de wereld en de herrijzenis
7. De vergelding van de wereldse daden: hiernamaals
8. De invloed van het geloof in het hiernamaals op de handelingen

9. Soera an Nâs en betekenis
Aanbidding
I. De voornaamste gebeden
1. De betekenis van doe°â’ en aanbidding
2.Het gebed
2.1. De belangen van het gebed
2.2. Ik leer het gebed verrichten
2.2.1. De voorwaarden van het gebed (sjoerôet)
2.2.2. De onderdelen van het gebed (arkân)
2.2.3. Hoe een gebed verrichten?
2.2.4. Bijzondere richtlijnen tijdens het gebed
3.De moslims verzamelen zich bij de Ka°ba
4.De 5 zuilen van de islam

II. De maand ramadan en vasten als aanbidding
1. De maand ramadan en het belang ervan
2. Wat is vasten?
3. De maand ramadan en de begrippen rond vasten
      3.1. Sahôer, imsâk en İftâr
      3.2. Moeqâbala
      3.3. Tarâwîh-gebed
      3.4. Fitra
4. Waarop moeten we letten tijdens het vasten?
5. Daden die het vasten breken
6. De verdiensten van het vasten voor mens en maatschappij
7. De vreugde van het Ramadanfeest
Sôera Mâ°ôen en haar betekenis
Het leven van de profeet
Mohammed als mens en profeet
1. Mohammed als mens
2. Mohammed als profeet
2.1. Mohammed is de laatste profeet 
     2.2. Mohammed is de uitlegger van de Koran 
     2.3. Mohammed is een waarschuwer voor de mensheid 
     2.4. Mohammed is een genade voor de mensheid 
     2.5. Mohammed is de vervolmaking van de goede zeden”
Koran
Het verstand en de kennis in de Koran
1. Het belang van het verstand en zijn plaats in de religie t.o.v. verantwoordelijkheid
2. De Koran wil dat we ons verstand gebruiken
3. De Koran hecht belang aan juiste kennis
4. De middelen voor kennisverwerving volgens de Koran
5. Kennis voorkomt fanatisme

Zedelijkheid
De slechte gewoonten volgens de islam
1. Alcoholische dranken drinken
2. Druggebruik
3. Gokken
4. Hoe beginnen slechte gewoonten?
5. Hoe moeten we ons beschermen tegen slechte gewoonten en gedragingen?
6. Schade berokkenen aan anderen: mensenrechten
Godsdienst en cultuur
Onze godsdienst en cultuur
1. De cultuur en de aspecten van cultuur
2. De invloeden van de godsdienst op cultuur 
     2.1. Onze religieus geïnspireerde taal 
     2.2. Onze religieus geïnspireerde gewoonten en gebruiken 
     2.3. Onze religieus geïnspireerde muziek 
     2.4. Onze religieus geïnspireerde architectuur”
3. De islam geeft een waarborg op vrijheid van geweten en godsdienst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *