Het Geld in de Islam

 1. De functies van het geld

Het geld heeft een belangrijke plaats in onze dagelijkse leven. Groot en klein iedereen is bezig met geld. Wat is dan geld?

Het geld is koop- en betaalmiddel. Als men deze middel goed gebruikt, kan men er voordelen bereiken, maar als het in slechte handen terecht komt, is het erg gevaarlijk. Volgende spreek-woord geeft meer inzicht over het geld: “Geld is een goede dienaar, maar een slechte meester.”

Dit wil zeggen: geld maakt veel mogelijk, als je het goed beheerst, maar als het geld over je beheerst, kun je in moeilijkheden komen.

Geld is een middel om je doel te bereiken: b.v:

– welzijn van de mens.

– rust van de maatschappij.

– bescherming van het milieu.

Als men het geld goed beheerst kun je dit doel bereiken. Als geld over je heerst kunnen er slechte gevolgen van komen.

Geld is inderdaad een koopmiddel hoewel je er niet alles mee kan kopen. Er zijn menselijke waarden die niet met het geld kunnen gewogen worden. Deze waarden kun je alleen bereiken door goede opvoeding en maatschappelijke bewust, niet met het geld.

Het geld kan de mens vrolijker maken maar ook ongelukkig.

Het geld kan schuldigen onschuldig maken of omgekeerd. Dit hangt allemaal van de persoon af die het geld beheerst.

2. Verdienste manieren van het geld

Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen of te bezitten:

– door het werken

– door de erfenis  legaal (halal) manieren

– door het giften

– door de fraude of diefstal

– door het gokken, drugs en prostitutie  illegaal (haram) manieren

– door de corruptie en rente

Fraude en diefstal zijn de slechte daden. Ze baseren op onrechtvaardige werken. Het geld die door het onrechtvaardigheid verdiend wordt, wordt door elke gemeenschap afgekeurd.

Het gokken, drugs en prostitutie zijn ook slechte manieren om geld te verdienen.

Corruptie (rusjwet) en woeker, rente (ribaa of faaïz) zijn ten strengste verboden in de Koran. Dit zijn allemaal grootste oorzaken van de verslechtering van een gezonde maatschappij. Een moslim mag niet met deze slechte daden en zaken bezig zijn.

Het verdienen van het geld door legale (halal) manieren geeft de menselijke geweten, rust en vreugde. Het verdienen door illegale (haram) manieren maakt de mens ongelukkig en onrustig.

Het werken voor zijn brood wordt met gebedswaarde beloond in de islam. Het geld die door halal manieren wordt verdiend is waardig en vermeerderend.

Hiernaast kan je ook geld bezitten door erfenis of gift. Men moet deze bezittingen dan ook goed beheersen, je kan ze niet voor onnodige handelingen uitgeven.

3. Gebruik manieren van het geld

Men moet het verdiende geld gepland uitgeven. Anders kun je snel failliet gaan. Je zou ten eerste uzelf en uw gezin voorbehouden. Daarna echt behoeftigen en de armen voorbehouden. Daarbij kan je ook geld uitgeven voor gezondheid en milieu fondsen.

De ware eigenaar van de bezittingen is God. Als je, je bezittingen goed gebruikt zal je door Allah (subhaanahoe we ta°ala) beloond worden. Anderzijds kun je in moeilijkheden geraken.

In de Koran staat volgende: “Zij die hun bezittingen weggeven, ‘s nachts en overdag, in het geheim en in het openbaar zij hebben hun loon bij hun Heer, en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn.” (Al Bakara: 274 )

Zakaat (het geld geven aan de armen en behoeftigen) is de derde zuil van de islam. In de Koran wordt hiervoor veel besproken. De rijken die zakaat geven zullen beschermd worden tegen onheil.

“Als jullie openlijk aalmoezen geven, dan is dat goed, maar als jullie dat in het verborgene doen en ze aan de armen geven, dan is dat beter voor jullie, en het verzoent iets van jullie slechte daden. God is over wat jullie doen welingelicht.” (Al-Bakara: 271)

Het zou best zijn als de rijken niet gierig zijn.

Naast het geven van zakaat kunnen ze ook de verschillende fondsen hulp verlenen. (milieu, kanker, wetenschappelijke en dergelijke fondsen)

Dit is een ethische en sociale verantwoordelijkheid.

Lees deze verzen aandachtig:

“Jullie die geloven, maakt jullie aalmoezen niet waardeloos door gepoch en ergernis zoals hij die zijn bezit weggeeft om door de mensen gezien te worden maar zonder te geloven in God en de laatste dag. Hij lijkt bijvoorbeeld op een rots met aarde erop. Dan treft hem een stortregen en die laat hem kaal achter. Zij hebben geen macht over iets verworven hebben. En God wijst de ongelovige mensen de goede richting niet.”

“Zij hun bezittingen als bijdrage geven in hun streven van Gods tevredenheid en om hun zielen te sterken, lijken bijvoorbeeld op een tuin op een heuvel. Dan treft hem een stortregen en hij brengt het dubbele aan voedsel op. En als hem geen stortregen treft dan wel dauw. En God doorziet wel wat jullie doen.” (Al-Bakara: 264, 265 )

 

Doelstellingen:

de functies van het geld kunnen goed kennen.

de verdienste manieren van het geld kunnen uitleggen.

de gebruik manieren van het geld gunnen vertellen.

de verzen over bezittingen kunnen analyseren.

Opdrachten:

wat kun je met geld kopen?

wat kun je met geld niet kopen?

Wat zou doen als je rijk wordt?

Testen:

– Je ziet een spreekwoord in de tekst, leg de bedoeling uit.
– Wat moet je met geld doen om je doel bereiken?
– Welke zijn naraam manieren om geld te verdienen, en welke zijn halal manieren, leg uit.
– Wie is ware eigenaar van het bezit?
– Hoe moet je, je bezittingen gebruiken?
– Lees de verzen van Al-Bakara 264, 265 en vertel uw mening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *