Het jaar van het olifant

1.Het jaar van het olifant

Ieder jaar kwamen er veel mensen naar stad Mekka om de bedevaart te verrichten en bij de Ka°ba te bidden. Het was de taak van Abdoel Moettalib om dan voor water en alles wat de pelgrims nodig hadden te zorgen, want hij was de beschermer van de Ka°ba. Daarom hadden de mensen respect voor hem.

In het land Jemen had een man die Abraha heette een grote en dure kerk laten bouwen. Maar er kwamen niet zoveel mensen bidden als bij de Ka°ba in Mekka. Dus besloot hij om de Ka°ba te vernietigen. Het leger van Abraha was heel sterk. Zij reden op olifanten en roofden alles wat ze onderweg tegenkwamen, ook de kamelen van Abdoel Moettalib. De mensen van Mekka waren nu erg bang geworden, maar Abdoel Moettalib niet.

Hij zei tegen Abraha: “Ik wil mijn kamelen terug” Abraha was verbaasd dat Abdoel Moettalib zich meer zorgen maakte over zijn kamelen dan over de Ka°ba en zei dat ook tegen hem. Maar Abdoel Moettalib antwoordde: “Ik moet voor mijn kamelen zorgen en zo zal Allah voor Zijn Ka°ba zorgen. Tegen mij zal Hij niet op kunnen!” riep Abraha overmoedig. “Dat zullen we nog wel eens zien” dacht Abdoel Moettalib.

De volgende ochtend liet Abraha zijn leger naar de Ka°ba oprukken. Maar daar kwamen opeens duizenden vogels aangevlogen met steentjes in hun bekjes die ze boven op het leger lieten vallen. Bijna alle soldaten werden gedood. Abdoel Moettalib had gelijk gekregen: Allah zal Zijn Ka°ba altijd verdedigen!

Jaren later herinnerden de volgende heilige verzen van de Koran de Mekkanen, van wie velen het zich nog konden herinneren, aan het incident:

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

“Hebt gij niet vernomen, hoe uw Heer de bezitters der olifanten behandelde? Heeft Hij hun plannen niet teniet gedaan? Zond Hij geen zwermen vogels op hen neer? En wierpen deze geen klompen klei? Dat hen maakte als fijn gekauwd (door het vee) stro?” (105:l-5)

Deze verzen zijn een waarschuwing dat degenen die zich tegen Allah verzetten, daar spijt van zullen krijgen. Ook herinneren ze ons aan de goedheid van Allah, dat Hij het Oude Huis voor de Mekkanen redde toen zij daar zelf niet in staat waren.

Na deze wonderbaarlijke gebeurtenis werd de Ka°ba nog beroemder en werd zijn aantrek-kingskracht nog groter. Vanuit alle delen van het Schiereiland kwamen de Arabieren het Heilige Huis bezoeken. Het feit dat het leger dat was gekomen om het te vernietigen, totaal was verslagen, maakte het alleen maar nog heiliger. Het jaar waarin het incident plaatsvond, het jaar 570 na Christus, was zo belangrijk voor de Arabieren dat ze het “het jaar van de olifant” noemden.

Testen:

– Waarom wou Abraha De Ka°ba vernietigen?
– Wanneer is olifantgebeurtenis gebeurd?
– Wat heeft Allah naar hen verzonden?
– Waarom is de Ka°ba belangrijk?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *