Het Respecteren van de Orde (An-Nizaam)

HET RESPECTEREN VAN DE ORDE (An-Nizaam)

1. Definitie:

Het heelal beweegt al eeuwen in een ordelijke toestand.

De mensen en de gemeenschappen drijven hun activiteiten meestal in ordelijke toestand maar soms zweven ze in ordeloosheid.

De term “orde” is heel belangrijk in het menselijke leven en het wetenschappelijke niveau. Het heeft verschillende betekenissen:

– geregelde toestand

– regelmatige plaatsing of schikking binnen een geheel, bv.kosmische toestand

– rust

– methodisch

– fatsoenlijk, redelijk

Ordenen is alles “op haar plaats brengen” of “op juiste manier gebruiken”. Waar ordenen beheerst, is er geen plaats voor de anarchie en chaos. God laat ons in de Koran een voorbeeld over kosmische ordening:

” Hij die zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Je ziet in de schepping van de Erbarmer geen tekortkoming. Kijk dan eens om of jij onvolkomen­heden ziet.” (Al- Mulk: 3)

2. Orde en chaos: een vergelijking

Tegenstelling van de orde is de “chaos”. Chaos is een toestand van ordeloosheid. Orde brengt ons zekerheid en succes. Chaos veroorzaakt tot onzekerheid en slechte afloop.

De woorden “orde en chaos” hebben sterk invloed in ons leven. Geordende omstandigheden geven ons een rustige leven. Chaotische toestanden hebben schadelijke invloeden op onze sfeer zowel materiele als geestelijke.

Orde leidt de mens dikwijls tot prestaties, chaos tot stress en depressies. Onzichtbare levenskracht die overal aanwezig is, kunnen wij verliezen door chaos.

Waar chaos beheerst, kunnen wij geen persoonlijke, familiale en gemeenschappelijke belangen bereiken. Persoonlijke belangen gaan achteruit, familiale belangen zijn niet veel presterend en gemeenschappelijke belangen kunnen niet gedijd worden.

3. Ordening bij de mens en de schepping

Ordening bij de mens is vanzelfsprekend van groot belang. De ordening bespaart tijd. Daardoor zegt men: “tijd is geld”.

Waar de mens is, moet de ordening aangepast worden aan het menselijke leven. Thuis, in de school, op de straat overal en altijd moet men ordening beheersen. Waar en wanneer de ordening beheerst, wordt alles op juiste manier gebruikt en de mens bereikt succes. Ordening schenkt de mens ook de rust zowel lichamelijk als geestelijk.

De mens is door God in ordelijke manier geschapen:

“Die alles wat Hij geschapen heeft, goed gemaakt heeft en die de schepping van de mens uit klei aangevangen heeft. Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een extract van verachtelijk water. En dan vormde Hij hem en blies in hem iets van Zijn geest. En Hij heeft voor jullie gehoor, gezichtsvermogen en harten gemaakt Hoe weinig is de dank die jullie betuigen.” (Sadjda: 7-9)

Alle organen werken op juiste manier en vervullen hun taken. Wanneer de mens niet volgens de regels (ordening) leeft, lijdt hij tot onbehoorlijke leven. (ziektes, onzekerheid, stress, faillissement enz.)

Daarbij is de schepping een wonderlijk ordening. Het heelal (cosmos) is ordelijk geschapen door God. In de Kor’an staat volgende:

” En een teken voor hen is de nacht. Wij stropen de dag ervan af en dan zijn zij in het duister. En de zon loopt tot haar verblijfplaats. Dat is de verordening van de Machtige, de Wetende. En voor de maan hebben Wij standen verordend zodat zij er tenslotte uitziet als een oude verschrompelde dadelstengel. Het past de zon niet de maan te bereiken en de nacht niet dat hij de dag inhaalt. Alle zweven zij in een hemelbaan.” (Yaasien: 37-40)

Inderdaad, alles zweeft in haar plaats en alles vervult haar taak volgens Goddelijke ordening. Maar de hebzuchtige mens bedreigt de wonderlijke ordening. Onbewuste milieuvervuiling, genadeloze oorlogen, chaotische levensomstandigheden brengen onze toekomst in gevaar.

4. Praktische tips over ordelijke levensstijl

Als mens moeten wij ons fatsoenlijk gedragen. Onze levensstijl moet aangepast worden op menselijke en kosmische ordening :

– netjes kleden

– mensen en dieren goed behandelen

– milieuvriendelijk gedragen

– chaotische toestanden weglaten

– goederen juist gebruiken

– geregeld studeren

– stipt zijn

– vreedzame oplossingen

Doelstellingen:

– De betekenissen van “orde” kunnen analyseren

– “Orde” en “chaos” kunnen vergelijken

– De ordening bij de mens kunnen uitleggen

– De ordening bij de schepping kunnen vertellen

– Praktische tips over ordelijke levensstijl kunnen opsommen

Opdrachten:

– Hoe regel je je dagelijks leven?

– Ken je succesvolle mensen in je omgeving, vertel het.

– Wat denk je over geordende heelal?

Testen:

– Som de betekenissen van “orde” op.

– Geef de Arabische woord van de orde .

– Maak een vergelijking tussen orde en chaos.

– Wanneer bereikt de mens succes?

– Wanneer leidt de mens tot onbehoorlijke leven?

– Welke factoren brengen onze toekomst in het gevaar?

– Som praktische tips over onze levensstijl op.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *