Hoe zich te Gedragen op de Openbare Plaatsen?

Hoe gaan wij gedragen in het openbaar?

Eén van de goede eigenschappen van de moslims is het goede gedrag in het openbaar. Omdat de Islam een volledige richtsnoer voor het leven is. Het schrift is niet alleen de geloven voor, maar ook de handelingsregels van de maatschappij. De moslims moeten in de maatschappij gekend worden als voorbeeldig persoon omwille van hun gedrag. In de Koran zien wij hoe de moslims zich moeten gedragen in het openbaar.

“Wend je wang niet hoogmoedig van de mensen af en loop niet verwaand op de aarde rond. God bemint geen enkele ingebeelde en verwaande. En wees gematigd in je lopen en spreek met zachte stem. De afschuwelijke stem is immers de stem van ezels.” Luqman: 31/18 –19

Met deze verzen van de Koran zien wij dat de moslims niet zomaar los zijn van hun gedragingen in de maatschappij.

Straten, wegen en lanen zijn openbaar eigendom. De gedragregels in deze plaatsen zijn van het grootste belang. Het toepassen van de volgende regels wijst op beschaving en vooruitgang, het overtreden ervan duidt op ongemanierdheid.

A. Op straat

Het hoofdprincipe van iemands gedrag op de weg is het proberen om geen kwaad te doen of anderen lastig te vallen.

De wegen netjes en schoon houden is de plicht van elk lid van de samenleving.

De weg is geen plaats om te zitten of zich te verzamelen, het gebruik in deze zin dient dus vermeden worden.

Het op straat overtreden van de regels van de islam op de weg in een Islamitische staat een ernstige zaak, die zijn weerslag heeft op de gemeenschap.

Zodoende is het de taak van de moslim, als hij iets verwerpelijk ziet om het af te keuren en aan te bevelen wat te waarderen valt, vooropgesteld dat hij dit doet in overeenstemming.

B. In de moskee

Een moslim dient zijn mooiste en schoonste kleren aan te trekken als hij naar de moskee gaat, parfum te gebruiken als hij dat heeft, en zich ervan te verzekeren dat zijn schoenen schoon zijn.

Een moslim dient zich ervan te weerhouden naar de moskee te gaan als hij uien of knoflook gegeten heeft, tenzij hij er zeker van is, dat hij geen slechte adem heeft, want een slechte adem kan anderen hinderen.

Het is het beste de moskee kalm en rustig binnen te gaan en zich bij de gelovigen te voegen, zonder zich te haasten.

Duwen en dringen bij het binnengaan of verlaten van de moskee dient vermeden te worden; degenen aan rechterkant horen het eerst binnen te gaan of te vertrekken.

Bij het betreden van moskee, dient een moslim met zijn rechtervoet naar binnen te gaan, zeggende: Biesmiellah, Allahoemma ieftah lie abwaba rahmatiek'(o Allah, open voor mij de deuren van Uw genade.)

Een moslim die moskee betreedt dient, indien mogelijk, twee rekats te bidden voor hij gaat zitten.

Praten in de moskee is toegestaan, voor opgesteld dat de volgende regels nageleefd worden.

a) Het verheffen van de stem in de moskee geen goede daad.

b) Degenen die de Koran reciteren in de moskee, behoren dit rustig te doen, anders hinderen zij of brengen zij degenen in de war die bidden of Koran lezen.

c) De moskee is geen plaats om te kopen en te verkopen, of wereldse zaken in te bespreken. Daarom moet men, als men in de moskee de koop of verkoop van iets besproken hoort worden, de mensen adviseren hiermee te stoppen.

d) Men dient niet naast mensen zitten, die wereldse zaken bespreken in de moskee.

Voor het gezamenlijk gebed begint, dienen de gelovigen in rechte rijen te .staan, eerst de mannen, dan de kinderen, dan de vrouwen. Iedereen dient zich ervan te vergewissen, dat de rijen recht zijn, en men dient dicht tegen elkaar te staan, rechtop.

Het betreden en lopen door de moskee is niet verboden voor een menstruerende vrouw of iemand die seksueel verontreinigd is. Maar het is hen verboden in de moskee te blijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *