İbada

1. Definitie van ibada:

Het Arabische woord voor eredienst, of gebed, “ibada”, is afgeleid van ” abada”, dat “onderwerpen” of “aanbidden” betekent. Ook het woordje “abd”, dienaar, is daarvan afgeleid. Het drukt uit dat Allah de Heer en Meester is en de mens Zijn dienaar en alles wat de dienaar doet in opdracht van zijn Meester en om Hem te behagen, is dat ‘ibada, ook als men met geen woord rept over godsdienst.

2. De praktijken van de ibada:

Het is alles waar God van houdt op het gebied van de uiterlijke en innerlijke betekenis van iemands handelingen en worden of alles wat werkelijk gedaan wordt voor het welbehagen van Allah is ook ibada of eredienst. Dit Islamitische begrip is heel wijd: dit houdt zowel geloof in, als handelen naar dat geloof. Het is de zoete plicht van een moslim elke minuut van zijn leven voor Gods aangezicht en voor Zijn welbehagen door te brengen. Als iemand de armen helpt, de hongerigen voedt en zieken verzorgt om God te behagen, dan is dat zeker ibada. Zelfs degene die alleen maar zijn gezin onderhoudt, door er eerlijk voor te werken zonder iemand te bedriegen, beoefent ibada.

Allah zegt in de Koran: “En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om mij te dienen”. Zariyat: 51/ 56

“Prijst daarom de Naam van jouw Heer, de Geweldige”. Wakia:56/ 96

“En aanbid jouw Heer tot dat het zekere (de dood) tot jou komt”. Hidjr: 15/ 99

Alles wat men doet kan ibada zijn, als het gebeurd in overeenstemming met de goddelijke wet en ter wille van Hem. Dat betekent op welke manier men ook goed doet en kwaad vermijdt, in wat voor omstandigheden dan ook, men daarmee de Islamitische plichten volbrengt. Dit is de werkelijke betekenis van ibada, dat men zich volledig onderwerpt aan wat God behaagt en dat men zijn leven daar geheel naar inricht. Het geloof alleen kan ons niet gelukkig maken, wij moeten ook leven volgens het geloof. De eredienst is de veiligste en zuiverste godsdienstoefening. Volgens de islam is de eredienst een geestelijke en lichamelijke therapie. De mensen naderen tot God via de eredienst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *