Individuele Verantwoordelijkheid

verantwoordelijk1. Individuele verantwoordelijkheid

Dit is het gebied van sociale en morele verantwoordelijkheid, door de Islam (‘taklief) genoemd. Binnen dat gebied bestaat er vrijheid om voortdurend morele keuzen te maken: lustgevoelens onderdrukken, woede beteugelen, alle neigingen van egoïsme en egocentrisme bestrijden, slechte intenties voor goede ruilen, enz. Voortdurend kan men kiezen tussen gierigheid of vrijgevigheid, leugen of waarheid, verboden of toegestane winst of inkomen; het oog al of niet op het bezit of de vrouw van de buurman of broeder laten vallen, enz.

2. Pulsies

De Islam leert ons dat het in elke situatie onze taak is oprecht moeite te doen, te streven en ons in te spannen ons doel te bereiken, waarbij we geen middel onbeproefd mogen laten. En niet, zoals steeds opnieuw wordt beweerd, dat moslims zich fatalistisch naar hun lot voegen. Niemand kent zijn lot of bestemming, niemand kan beweren zijn eindbestemming te hebben bereikt.

3. Onbewust en bewust handelen

Voor de moslim is het vertrouwen op Allah niet alleen een morele plicht. Doch ook een religieuze en tevens is het een basis van zijn geloof, want Allah spoort ons op deze wijze aan: “Dus hebt vertrouwen in Allah, als hij inderdaad gelovig zijt. ” (El Maida: 5/23)

Is de moslim daarentegen serieus van mening dat het vertrouwen op Allah deel uitmaakt van zijn geloof, dan moet hij zich voor iedere actie, die hij van plan is te ondernemen, van alle noodzakelijke middelen bedienen. Hij hoopt nooit vruchten te plukken zonder bewust hun groei bevorderd te hebben, noch zonder voorbereiding van beginfasen resultaten te verwachten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *