klas 3

5.3. HET EERSTE JAAR VAN DE TWEEDE GRAAD

LEERDOMEIN: HOOFDSTUKKEN

Geloofsleer
I.  MENS EN RELIGIE
1. De positie van de mens in het heelal
2. De natuur van de mens en het geloof
3. De positie en het geloof van de godsdienst in het mensenleven
4. De verschillende vormen van geloven
4.1. Het geloven in de eenheid van God ( Monotheïsme)
4.2. Het geloven in meerdere goden (Polytheïsme)
4.3. Gnosticisme
4.4. Agnosticisme
4.5 Atheïsme

II. DE PROFETEN
1. De profeten zijn de boodschappers van Allah.
2. De profeten worden uitgekozen door Allah.
3. De profeten hebben eigenschappen en opdrachten
3.1. De eigenschappen van de profeten
3.2. De opdrachten van de profeten
4. De profetenketting van Hz. Adem tot Hz. Mohammed
5. Begrippenleer i.v.m. het profeetschap

Aanbidding
REINHEID EN AANBIDDING
6. Het begrip ‘Aanbidding’
7. Waarom aanbidden wij Allah?
8. De inhoud van het begrip “Aanbidding”
9. De relatie tussen aanbidding en reinheid
10. De Reinheid
10.1.De lichaamsreiniging
       (De Grote Rituele Wassing – Ghoesl)
10.2.Voorbereiding op het gebed
       (De Kleine Rituele Wassing – Woedôe’/Abdest)
10.3.Tayammoem
10.4.De reinheid van het milieu

Het leven van de profeet
HET LEVENSVERHAAL VAN DE PROFEET MOHAMMED
9. De samenleving waarin de profeet Mohammed is geboren.
10. De geboorte, de kindertijd en de jeugd van de profeet Mohammed
11. De eerste openbaring aan de profeet Mohammed (v.z.m.h)
12. De Hidjra (de emigratie) van de profeet Mohammed (v.z.m.h)
13. De activiteiten van de Profeet Mohammed gericht op een vredevolle samenleving.
14. De inspanningen van de profeet Mohammed rond de verspreiding van de Islam.
15. Universele principes in de Afscheidspreek van de profeet Mohammed
16. Het overlijden van de profeet Mohammed (v.z.m.h)

Koran
DE KORAN EN DE BASISONDERWERPEN
6. De Koran is de hoofdbron van de islamitische godsdienst
7. De geschiedenis van de Koran
8. Enkele begrippen in verband met de Koran
8.1 Begrippen in verband met de structuur van de Koran (âya, sôera, djoez, hizb, moeshaf)
8.2 Begrippen in verband met het reciteren van de Koran (tadjwîd, moeqâbala, chatîm, hâfiz)
8.3 Begrippen in verband met het begrijpen en interpreten van de Koran (ma°âl, tafsîr)
9. De basisonderwerpen van de Koran
9.1 Het geloof
9.2 De aanbidding van Allah
9.3 Goed gedrag (achlâq)
10. De positie en het belang van de Koran in onze cultuur

Zedelijkheid
RELATIE TUSSEN DE WAARDEN EN HET GEZIN
7. Wat betekent ‘de waarde’?
8. De invloed van de godsdienst op morele waarden
9. De Islamitische waarden
10. De invloed van de Islamitische waarden op ons gedrag
11. Relatie tussen de waarden en het gezin
12. Aanbevelingen van de Koran en de profeet Mohammed in verband met het gezin

Godsdienst en cultuur
HIDJRÎ KALENDER EN DE FEESTDAGEN
4. Hidjrî kalender
5. De maanmaanden
5.1. De feestdagen
5.2. De feestdagen zijn onze gelukkige dagen
5.3. Heilige dagen en nachten
5.4. Andere belangrijke dagen
5.4.1. Vrijdag is belangrijk voor alle moslims
5.4.2. We verwelkomen Ramadan met enthousiasme en vreugde
6. De Christelijke en de Joodse kalender met belangrijke data

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *