Manier waarop het gebed gedaan wordt

HET GEBED6.Manier waarop het gebed gedaan wordt

Een gebed bestaat uit twee, drie of vier rek°ats.

Twee rek°at  als fard van smorgensgebed wordt aldus verricht.

 

 

 

 

EERSTE REKAT

 İNTENTİE: Men zachtjes of in zichzelf de intentie: Neweytoe en oesalliye liellahie te°ala farda hadzel fedjri (hadzezzoehri,  hadzel °asr,  hadzel meghrieb en hadzel °isja’-) eda’en moestekbilel kibletie”   (Voor Allah wens ik dit verplichte ochtend ( middag,  namiddag, avond, nacht) gebed te verrichten, waarbij ik me naar de kibleh (Ka°be) richt).

TAKBİER: De mannen brengen de handen op tot aan de oren met de handpalmen naar voren –bij de sjafi’itische, malikitische en hanbelitische rechtscholen op gezichtshoogte- (vrouwen op schouderhoogte) en zeggen “Allahoe Akbar” (Allah is de grootste).

 

 

KIYAM: Hierna legt men de rechterhand op de linkerhand –mannen op buikhoogte, vrouwen op borsthoogte-

KIRAAT:  Lezen de smeekbede soebhaneke, e°oedzoe besmele, het hoofdstuk Al-Fatiha en soera (drie korte of een lange vers of een korte hoofdstuk uit de Koran).

 

 

 

 

RUKOE: Daarna zegt men Allahoe Akbar en buigt men zich voorover en zet men de handen op de knieën.

In deze houding zegt men driemaal “Soebhane rabbiyel °azim (Heilig is mijn Heer de grote”.

 

 

 

 

Hierna richt men zich weer op en zegt “Semi°allahoe liemen hamideh” (Allah verhoort degene die Hem prijst).

Wanneer men helemaal overeind staat zegt men “Rabbena lekel hamd” (Onze Heer voor U is alle lofprijzing).

 

 

 

 

SEDJDE: Vanuit de staande houding gaat men naar de Sedjde houding. Men laat eerst op de knieën vallen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handen en het gezicht op de grond.

Terwijl men dit doet zegt men weer “Allahoe Akbar”.

Eerste sedjde: In deze houding zegt men minstens drie maal “Soebhane rabbiyel ‘a°la” (Heilig is mijn Heer de allerhoogste).

Terwijl men zich opricht en op de hielen gaat zitten zegt men weer “Allahoe Akbar”, men zit even op de hielen.

 

 

 

 

 

Men gaat weer voorover terwijl  “Allahoe Akbar” zegt.

Tweede sedjde: In dit tweede sedjde zegt men weer minstens driemaal “Soebhane rabbiyel ‘e°la”.

Daarna richt men zich volledig op tot de staande positie, terwijl men zich opricht zegt men weer “Allahoe Akbar”. Hiermee eindigt de eerste rek°at en begin tweede rek°at.

TWEEDE REKAT

 KIYAM: Hierna legt men de rechterhand op de linkerhand –mannen op buikhoogte, vrouwen op borsthoogte-

KIRAAT:  Lezen de smeekbede soebhaneke, e°oedzoe besmele, het hoofdstuk Al-Fatiha en soera (drie korte of een lange vers of een korte hoofdstuk uit de Koran).

 

 

 

 

RUKOE: Daarna zegt men Allahoe Akbar en buigt men zich voorover en zet men de handen op de knieën.

In deze houding zegt men driemaal “Soebhane rabbiyel °azim (Heilig is mijn Heer de grote”.

 

 

 

 

Hierna richt men zich weer op en zegt “Semi°allahoe liemen hamideh” (Allah verhoort degene die Hem prijst).

Wanneer men helemaal overeind staat zegt men “Rabbena lekel hamd” (Onze Heer voor U is alle lofprijzing).

 

 

 

 

SEDJDE: Vanuit de staande houding gaat men naar de Sedjde houding. Men laat eerst op de knieën vallen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handen en het gezicht op de grond.

Terwijl men dit doet zegt men weer “Allahoe Akbar”.

Eerste sedjde: In deze houding zegt men minstens drie maal “Soebhane rabbiyel ‘a°la” (Heilig is mijn Heer de allerhoogste).

Terwijl men zich opricht en op de hielen gaat zitten zegt men weer “Allahoe Akbar”, men zit even op de hielen.

 

 

 

 

 

Men gaat weer voorover terwijl  “Allahoe Akbar” zegt.

Tweede sedjde: In dit tweede sedjde zegt men weer minstens driemaal “Soebhane rabbiyel ‘e°la”.

 

 

KAİDEİ AHİREH (Laste Zitting): Na tweede sedjde van de tweede rek°at blijft men op de hielen zitten.

In deze houding leest men de smeekbeden At-tahiyyatoe, salli, barik, rabbena atiena en rabbeneghfier lie.

 

 

 

 

BEGROETEN: Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts “Esselaamoe °aleykoem we rahmatoellaah”. (Vrede zij met U en de genade van Allah).

Daarna zegt men naar links hetzelfde.

 

 

 

 

Na het rechts en links begroeten zeggen wij “Allahoemme entesselaamoe we minkesselaam, tebarakte ya dzel djelalie wel ‘iekraam”.( O Allah, U bent de Vrede en van U komt de Vrede, gezegend bent U, O Bezitter van Glorie en Eer.)

Daarna strijken wij onze handenpalm over ons gezicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *