Media (communicatiemiddellen)

Doelstellingen:

– Het begrip “media” kunnen definiëren.

– De functies van media kunnen kennen.

– De soorten van media kunnen analyseren.

– De manipulatie van media kunnen controleren.

Opdrachten:

– Welke kranten of tijdschriften ken je?

– Naar welke tv. zenders of programma’s kijk je?

– Welke gebeurtenis was de belangrijkste van de week?

1. Definitie: inleiding

In het algemeen zijn “de media” de organen als pers, radio, televisie en internet ter verspreiding van informatie en kennis, dus “de communicatiemiddelen”.

De media hebben een maatschappelijke positie in de samenleving. Het speelt tegenwoordig zo’n grote rol in ons leven dat de mensen leren elkaar verdragen op een volwassen manier. Dit kan enkel gebeuren door de media(mensen) die de juiste functie vervullen.

Minderwaardige publicaties of opzettelijke programma’s mogen geen slechte instrumenten zijn om de mensen te beïnvloeden.

De media in werkelijkheid moeten instrumenten zijn van sociale belangen voor het goed en welzijn van het volk voor democratische gedachten en participatie.

2. Functie: de taak van de media

De media worden als een belangrijke medespeler beschouwd met drie andere traditionele machten, nl:

– parlement – wetgevende macht

– regering – uitvoerende macht

– justitie -rechterlijke macht

en als vierde macht komen media.

Dus de functies van media in de samenleving is heel belangrijk. Politieke, ideologische en commerciële karakter van media speelt een grote rol op maatschappelijke ontwikkelingsproces.

De juiste functies van de media:

– Een onafhankelijke informatiebron van de gewone burgers.

– Opinievormende rol in de samenleving.

– Uitdrukking van de publieke opinie.

– Participatie van de burgers in het georganiseerde leven (politiek, cultureel, economisch).

– Uitoefening van de democratische emancipatie.

– Uiting van publieke controle.

– Gezonde communicatie onder de mensen

– Didactisch materiaal en educatieve rol in het onderwijs

Ongetwijfeld is er een onafhankelijke en kritische rol van de media ten voordele van het volk. Vele politiek schandalen (Agustaschandaal) en de zedelijke schandalen (Dutroux) werden door de media (vooral de pers) voor het publiek gebracht. Daarom noemt media in dit geval “publieke waakhond”.

3. Soorten: structureel en functioneel

A) Als structureel karakter :

· gedrukte media organen (=pers): dagbladen, weekbladen, maandbladen, periodieke bladen van de instellingen (vb. universiteiten, ministeries, holdings)

· audiovisuele media organen: televisie, radio, video, pc en internet

B) Als functioneel karakter :

– informatieve publicaties en programma’s

– culturele publicaties en programma’s

– educatieve publicaties en programma’s

– ontspannende (sociale) publicaties en programma’s

– kinderen publicaties en programma’s

C) Zowel structureel als functioneel karakter:

· openbare organen: Deze zijn vooral officiële organen van de overheid. Ze moeten commerciële concurrenten en partijdigheid afsnijden. Ze moeten onpartijdig zijn. In meeste landen zijn de regeringen negatieve uitoefenaren boven het mediabeleid als een zwaard van Democles.

· politieke en commerciële organen: De media wordt vooral beheerd door politieke groepen of door rijke families (bankiers). In dit geval kan media een instrument zijn om mensen te manipuleren, dus is het gevaar voor publiekopinie.

4. Manipulatie: misbruik van de media

Manipulatie is bedrieglijk, onechtelijk beïnvloeden. Het is altijd mogelijk dat sommige mensen of groepen van de media organen zouden misbruik maken.

De politieke partijen, fracties van de verschillende groepen en andere maatschappelijke organisaties proberen de media te beïnvloeden.

De media kan in het spanningsveld een manipulatiemiddel zijn tussen :

– politiek en burger

– financiële holdings en burger

– georganiseerde maffia’s en burger

De taak van media is een gebeurtenis overbrengen via de pers, tv., radio, internet zoals het gebeurd is, nl. objectief. Zodat de mensen weten wat er in de wereld gebeurt. De mensen vragen vandaag: “vertelt de media altijd de waarheid?” Daarom moet je een lijn trekken en mag je niet zomaar alles geloven wat er verteld wordt. Daarom moet de media zijn informatie sterk houden door de harde bewijzen. Het misbruik van de media kan door een democratische controle voorkomen.

Testen:

– Wat versta je onder het begrip “media” ?

– Som de juiste functies van de media op.

– Wat is manipulatie?

– In welk geval wordt media een manipulatie instrument ?

– Met welke manier moet de media zijn informatie sterk houden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *