Misbruik en Pedofilie (Seksuele misbruik en Mishandelen)

Doelstellingen

– Het begrip “pedofilie” kunnen definiëren.

– De leerlingen bewust maken tegen seksueel misbruik.

– Risicofactoren en vormen kunnen uitleggen.

– Gevolgen van seksueel misbruik kunnen aanleren.

– Gewone seksuele omgaan kunnen analyseren.

– Mogelijke oorzaken van pedofilie kunnen herkennen.

– Signalen van slachtoffers kunnen duidelijk maken.

– De begeleiding van de school en ouders kunnen uitleggen.

Opdrachten:

– Beschrijf het seksuele misbruik volgens je gehoren.

– Zie je het soms in de kranten of tv. programma’s?

1. Definitie: inleiding

Pedofilie is overheersende neiging tot seksueel omgang met kinderen.

Alle vormen van seksuele fantasieën, seksuele dwang of handelingen die gericht is op de kinderen wordt als “pedofilie” beschouwd.

Pedofilie kan veelal onder het zelfde geslacht en zowel homoseksuele als heteroseksuele personen zijn.

Iemand met voorkeur voor seksueel omgang met kinderen noemt men “pedofiel”. Het onderscheid tussen homo- en heteroseksuele pedofielen:

· homoseksuele pedofielen:

– zijn in een vroeg stadium van hun seksuele ontwikkeling geraakt op kinderen van hetzelfde geslacht.

– beginnen eerst meestal met narcistische gevoelens (een soort ziekelijke zelfliefde). Hun gedachten worden beheerst door de seksuele bevredigingsgevoelens.

· hetero seksuele pedofielen:

– hebben min of meer normale psycho-seksuele ontwikkeling.

– hun voorkeur gaat meestal uit naar volwassene kinderen.

– zijn niet in staat om echte, intieme relaties te vormen.

Er zijn ook pedofielen dat hun voorkeur naar zowel jongens als meisjes uitgaat en dat soort pedofilie zich soms in de vorm van incest gebeurt.

2. Seksuele misbruik: Risicofactoren en vormen

Meeste kinderen zijn mogelijke slachtoffers van seksuele misbruik.

Seksuele misbruik kan in alle lagen van de maatschappij gebeuren, nl. in de jeugdbewegingen, in de sportverenigingen, op school, soms ook thuis.

Bij een seksueel misbruik wordt meestal geweld of dwang gebruikt.

Risicofactoren om seksueel misbruik:

– Onvoldoende opvoedingsgedrag.

– Afwezigheid van vertrouwenspersonen.

– Negatieve jeugdervaringen.

– Ongepaste jeugdactiviteiten.

– Eenzaamheid.

– Omgeving.

Ernstige vormen van seksueel misbruik:

– Dwingen tot masturberen.

– Genitaal aanraken.

– Aanranden.

– Verkrachten.

Minder ernstige vormen van seksueel misbruik:

– Seksueel getinte opmerkingen.

– Seksueel grappen.

– Flirtgedrag.

– Seksuele voorstellen.

– Obscene gebaren.

– Fixeren.

– Toevallig aanraken

De Vlaamse Vertrouwencentra Kindermishandeling Kregen in 1998, 4792 meldingen van kinder­mishandeling binnen. In 31% van de gevallen gaat het om meldingen van seksueel misbruik.” (jaarverslag 1998: het kind van Vlaanderen, Kind en Gezin,1999

3. Seksuele misbruik: gevolgen

De gevolgen van de seksuele misbruik:

– Nachtmerries.

– Intense trauma.

– Intense herbelevingen.

– Problemen met concentratie.

– Sterke schrikreacties.

– Een verhoogd angstniveau.

– Zelfmoordpogingen.

– Verlies het vertrouwen op anderen.

– Gezondheidsklachten.

– Haat voor seksuele omgang.

– Vermindering van belangstelling in belangrijke activiteiten.

“3 op 10 vrouwen en 5 op 10 mannen worden slachtoffer van matig tot ernstig fysiek geweld.  2 op 10 vrouwen en 1 op 10 mannen worden slachtoffer van matig tot ernstig seksueel geweld.” (Bruynooghe R, Noelanders S, Opdebeeck S, Geweld ondervinden, gebruiken en voorkomen, Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek,1998)

4. Seksuele omgang in de Islam

Seksuele omgang is alleen mogelijk bij het huwelijk tussen man en vrouw. Seksuele omgang buiten het huwelijk, elke vorm van seksueel gedrag en seksuele toenadering, gewenst of ongewenst, bewust of onbewust, wordt in de islam “een seksueel misbruik” beschouwd. Alle seksuele toenaderingen zoals dubbelzinnige opmerkingen, oneerbare voorstellen, lonken, aanraken, tonen van pornografische materiaal enz. zijn ongewenste intimiteiten of seksuele intimidaties (bedreiging). Dus moeten de moslims dit soort toenaderingen vermijden.

Volgens de profeet Muhammed (vrede zij met hem) is het seksueel omgang binnen het huwelijk een “liefdevolle overgave”.

In de islam is seksuele omgang een elementaire basisbehoefte en een geschenk van God. Maar het is begrensd met huwelijk. De Koran verbiedt seksueel contact buiten het huwelijk en verwerpt intieme contacten tussen man en vrouw die niet met elkaar getrouwd zijn.

Mannen en vrouwen moeten “hun schaamdelen kuis bedekt houden.” (Noer: 30, 31)

Seksuele omgang wordt in de Belgische wet in twee gradaties behandeld:

a) seksuele omgang tussen plus 16 jarigen:

– als beiden akkoord gaan, is geen probleem.

– als één van beiden niet akkoord is kan van strafbare seksuele misbruik spreken.

b) seksuele omgang met min 16 jarigen: Het is altijd strafbare seksuele misbruik.

“Laat geen enkele man intieme contacten met een vrouw met wie hij niet getrouwd is, anders zal satan de derde zijn.” De profeet Mohammed (a.s)

“Als echtgenoot en echtgenote seksueel contact hebben dan wordt dat beloond en is het zegen van Allah. Zo ook zullen zij gestraft worden wanneer ze zich te buiten gaan aan onwettige, ongeoorloofde seks”. De profeet Mohammed (a.s)

5. Mogelijke oorzaken

Pedofilie ontstaat door een combinatie van verschillende factoren:

– Onvoldoende opvoeding en invloed van negatieve programma’s op televisie.

– Omstandigheden : invloed van eigen belangen en behoeften (individualisme).

– Onbetrouwbare omgeving: invloed van het gestegen gebruik van alcohol, drugs, pillen.

– Gebrek van psycho-seksuele ontwikkeling: invloed van obscene media organen (onzedelijke media organen)

Een pedofiel voelt zich meestal een gebrek aan acceptatie en hierdoor ontwikkelt zich een hunkering (een verlangen) om er hoe dan ook bij te horen.

Een pedofiel voelt zich overbodig en minder geaccepteerd en leeft geïsoleerd. Daardoor vlucht hij in de wereld met kinderen die door hem een geïdealiseerde wereld is.

Een pedofiel heeft vaak geen hechte vriendschappen met volwassenen. Hij kan zijn gevoelens niemand vertellen. Daardoor koestert hij een geheim leven waarin hij bevrediging zoekt. Zijn gedachtenwereld wordt gebouwd op het contact met kinderen.

6. Signalen van seksueel misbruik

Het slachtoffer kan in het begin zijn seksueel problemen niet durven praten. Daarom zijn de mogelijke signalen zeer belangrijk. Elk signaal op zich zegt weinig natuurlijk. Meestal doen verschillende signalen samen mishandeling duidelijk vermoeden. Als iemand dat beseft, kan hij signalen herkennen. (Lesmap ‘Vuil Spel, CGSO Trefpunt- Meersstraat 9000 Gent)

A) Mogelijke signalen bij slachtoffers :

1. Gedragssignalen:

– Zenuwachtig.

– Depressief.

– Schuldgevoelens.

– Isolement.

– Veel huilen.

– Seksuele vragen.

– Wantrouwen naar volwassenen.

– Overdreven belangstelling voor seksualiteit.

– Angst voor oog of lichamelijk contact.

– Seksueel, agressief of angstig commentaar bij tekeningen of foto’s.

2. Lichamelijke signalen:

– Buikpijn, hoofdpijn.

– Jeuk of pijn aan geslachtsdelen.

– Urieneweg infecties.

– Plasproblemen.

– Eetproblemen.

– Slaapstoornissen.

– Beschadiging aan geslachtsorganen.

– Vaak ziek thuis blijven.

3. Signalen op vlak van motoriek:

– Hevige schrik bij aanraken.

– Angst om op de rug te liggen.

– Niet durven uitkleden.

– Geen spontaan bewegingsspel.

B) Mogelijke signalen bij ouders:

– Ze reageren agressief als je over hun kind wil praten.

– Ze klagen veel over hun kinderen.

– Ze verhuizen vaak of veranderen van school.

– Ze vermijden CLB onderzoek

7. Voorkomen, begeleiding

Kinderen en jongeren die seksueel misbruik en seksueel mishandelen hebben meegemaakt, hebben vaak hulp nodig. De school en de leerkrachten kunnen een belangrijke rol spelen om die hulp bij de leerlingen te krijgen.

Dikwijls is de school nog de enige veilige plaats voor de zulke kinderen en de leerkracht de enige volwassene die ze misschien zouden durven vertrouwen.

Begeleidingsproces is een werkplan van alle betrokkenen.

De school kan verantwoordelijkheid nemen om seksueel misbruik te stoppen. De directeur kan een spilfiguur om leerlingenbegeleiding te stimuleren. Vakleerkrachten of groene leerkrachten kunnen vertrouwenspersonen zijn. (bereikbaar, open, respectvol, vriendelijk)

De school moet:

– Attent zijn voor signalen van slachtoffers.

– Leerlingen een goede opvang verzekeren.

– Hulp voor slachtoffers bieden.

– Condities creëren voor een globaal beleid.

– Maatregelen t.a.v. daders.

Ook de ouders hebben een belangrijke rol in de seksuele begeleiding van hun kinderen. Ze moeten met de school samen werken. De ouders zijn steeds betrokken partij bij problemen.

Testen:

– Wat verstaat men onder “pedofilie”, leg uit.

– Waar kan pedofilie gebeuren?

– Som de gevolgen van een seksuele misbruik op.

– Welke seksuele omgang wordt in de Islam als “een seksueel misbruik” beschouwd?

– Welke oorzaken kan je schrijven over pedofilie?

– Schrijf mogelijke signalen van seksueel misbruik.

– Hoe kan men het seksueel misbruik voorkomen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *