Onverschilligheid

Doelstellingen:

– De term “onverschilligheid” kunnen beschrijven.

– De solidariteit tussen de mensen kunnen stimuleren.

– Elkaar helpen om tegen het kwaad weerstand te kunnen bieden.

Opdrachten:

– Wat doe je bij een verkeersongeval?

– Wat doe je als je vrienden in de “alcoholisme” belanden?

1. Definitie

De term “onverschilligheid” betekent “gemis aan belangstelling” of “weinig belangstelling”. De mens is geen wezen die alleen leeft. De mens is een sociaal wezen. Hij leeft in een omgeving die uit medemensen, dieren en planten bestaat. Daarom kan hij zijn ogen niet sluiten voor de problemen die rond hem afspelen.

2. Het slechte veranderen tot goede

De mensen moeten elkaar helpen tegen mogelijke gevaren. Anders lijdt de maatschappij tot ongezonde levensomstandigheden. De mensen kunnen elkaar verwittigen tegen ongewenste problemen.

Op deze vlak geeft de profeet Muhammed (a.s) de volgende raad:

Aboe Said el-Khoedrie vertelt: Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen: “Wie van jullie iets ziet wat niet toegestaan is, moet het met zijn hand (kracht) veranderen, en als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong (met advies), en als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart. Dit laatste is echter de zwakste vorm van geloof.”

Echter, moeten wij ons verzetten tegen degenen die andere mensen willen bedriegen, die dieren mishandelen en die de milieu vernietigen.

Wij moeten ze proberen tegen te houden met woorden, als dit niet helpt de betreffende instanties (politie, milieu inspectie enz.) verwittigen.

Met zulke handelingen vervullen wij onze verantwoordelijkheden voor de maatschappij en omgeving.

In de Koran beschrijft Allah de gelovigen als volgende: “Maar de gelovige mannen en vrouwen zijn elkaars medestanders, zij gebieden het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke, en verrichten het gebed, en geven de zakaat (aalmoezen) en gehoorzamen God en Zijn gezant.” (Tewbe: 9/ 71)

Het voorkomen van slechte handelingen en verspreiden van liefdadigheid is één van de belangrijkste taken van een moslim.

In de Koran staat het volgende: “Toen Lokman zijn zoon vermanend toesprak: mijn zoon, bedrijf geen veelgodendienst, want veelgodendienst is een grote zonde.” (Lokman: 31/ 13)

“mijn zoon, verricht het gebed, gebied het behoorlijke en verbied het verwerpelijke. En verdraag geduldig wat je treft. Dat is een zaak van vastbeslotenheid.” (Lokman: 31/ 17)

3. Bewustzijn van zichzelf en omgeving

De mens kan niet zeggen dat het hem niets scheelt wat er rond hem gebeurt. “Gebieden het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke” is een gemeenschappelijke taak en verantwoor- delijkheden van de mensen.

Aboe Hurayra vertelt. De boodschapper van Allah heeft gezegd: “Benijdt elkaar niet. Haat elkaar niet. Wend je niet van elkaar af. Biedt geen hogere prijs dan een ander. Biedt geen lagere prijs dan een ander. Maar o dienaren van Allah! Weest broeders, de ene moslim is broeder van de andere moslim. Hij behandelt hem niet onrechtwaardig en laat hem niet in de steek. Hij liegt hem niet voor en veracht de ander niet. Hier bevindt zich takwa (vrees voor God) -Hij wees drie maal naar zijn hart-. Het is erg genoeg als iemand zijn moslimbroeder veracht. Het bloed, de bezittingen en de eer van een moslim zijn onaantastbaar voor een andere moslim.”

Testen:

– Geef de betekenis van “onverschilligheid”.

– Hoe kun je een slechte daad voorkomen? (manieren volgens advies van de profeet.)

– Hoe beschrijft Allah de gelovigen in de Koran?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *