Onze godsdienst en cultuur

 Leerdomein: GODSDIENST EN CULTUUR
 Het eerste leerjaar van de eerste graad – 8
LESONDERDELEN
        Onze godsdienst en cultuur
1. De cultuur en de aspecten van cultuur
2. De invloeden van de godsdienst op cultuur
2.1. Onze religieus geïnspireerde taal
2.2. Onze religieus geïnspireerde gewoonten en gebruiken
2.3. Onze religieus geïnspireerde muziek
2.4. Onze religieus geïnspireerde architectuur
3. De islam geeft een waarborg op vrijheid van geweten en godsdienst
DOELSTELLINGEN
Na dit hoofdstuk kunnen de leerlingen;
1. bepalen wat cultuur en haar aspecten inhouden.
2. inzien wat het verschil is tussen godsdienst en cultuur.
3. voorbeelden geven uit de religieus geïnspireerde taal, gewoonten en gebruiken, muziek en architectuur.
4. zorg besteden aan de culturele waarden.
5.inzien dat het individu de behoefte heeft om in vrijheid eender welke godsdienst te kiezen en hierover haar mening te uiten.

DIDACTISCHE WERKVORMEN

 Wat is cultuur? Met de leerlingen wordt gedebatteerd over het begrip cultuur. De aspecten van cultuur wordt bepaald. (doelstelling 1)
 Welke relatie? Een leergesprek wordt gehouden met de leerlingen over het verschil tussen godsdienst en cultuur. (doelstelling 2)
 Paneelverzameling: men zoekt naar tekst- en beeldmateriaal die religieus getint zijn in onze godsdienst. Deze worden opgehangen op het paneel. (doelstelling 3)
 Van het verleden naar de toekomst…! Er wordt een uitstap ingericht naar een cultureel erfgoed dat architectonische reflecties weergeeft. (doelstellingen 3 en 4).
Wij bereiden een project voor: Er wordt aan de leerlingen gevraagd om een project voor te bereiden met de bedoeling na te gaan welke werken er kunnen uitgevoerd worden om culturele waarden te beschermen. (doelstelling 4)
VERKLARINGEN
◙ In dit hoofdstuk worden de onderwerpen begrensd met: de cultuur en haar aspecten, de invloed van de godsdienst op de aspecten van de cultuur, het belang van het begrijpen van de godsdienst leidt tot het begrijpen van de cultuur, kwezelarij
! Gedurende dit hoofdstuk zal benadrukt worden:
– de kennisname en studie van de islam en het daaruit geputte zedenbegrip, gewoonten en gebruiken ( de invloed voor ogen houdende van de islamitische godsdienst op cultuur, taal, kunst, gewoonten en gebruiken)
– naast de ontwikkeling van het besef van het individu, de leerlingen de socialiteit, het maatschappijbewustzijn etc. doen bereiken.
! tijdens het hoofdstuk, wordt er zoveel mogelijk profijt gehaald uit de concrete bronnen voor het proces leren- aanleren
!  Aanleren van de belangrijkste waarden:
gevoel voor werelderfgoed, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en wetenschap
!  Aanleren van de belangrijkste vaardigheden;
Sociaal participatie, kritisch denken, onderzoeken, opsporen van de verandering en continuïteit, opsporen van plaats, tijd en chronologie
 Mensenrechten en burgerschap(4-19)
 In dit hoofdstuk kan men op de volgende manieren evalueren: discussie, open vragen, mondelinge en schriftelijke uitleg en voordracht, projectiewerk, tentoonstelling, onderzoek, werkbladen, begrippenschema, portfolio, controlelijst, posteractiviteit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *