Op welk ogenblik van de dag begint en eindigt de vasten?

7. Op welk ogenblik van de dag begint en eindigt de vasten?

Ze begint met de iemsak en eindigt met de ieftar en duurt de gehele dag.

De Iemsak is het tijdstip dat de vasten begint.

Biesmiellahierrahmanierrahiem. “We kulu wesjrabü hatta yetebeyyene lekumul khaytul ebyedoe minel khaytil eswedie mienel fedjri…” (Al-Bakara: 2/ 187)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle: “En eet en drink totdat voor u de witte draad onderscheidbaar wordt van de zwarte draad in de dageraad…”

Ieftar betekent de vasten openen. Dat is wanneer de zon ’s avonds ondergaat en het donker wordt. Deze tijd wordt op de kalender in uren en minuten aangegeven.

Biesmiellahierrahmanierrahiem. “Soemme etiemmoessiyame ielel leylie…”Al-Bakara: 2/ 187

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle: “Voltooit dan het vasten tot de avond…”

8. Bestaat er een straf voor het onderbreken van de vasten?

De vasten, die begonnen is, moet volbracht worden: het onderbreken van een begonnen vasten is zonde. Voor het onderbreken van de verplichte Ramadanvasten is er behalve de straf in het hiernamaals ook nog een straf hier op aarde die keffaret of boetedoeningsvasten wordt genoemd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *